Scriptieservice

 
Bij een scriptiecorrectiebureau kun je jouw scriptie laten nakijken. Nadat je maanden hebt gewerkt aan een onderzoek en de verslaglegging daarvan, wil je natuurlijk dat het taalgebruik in je scriptie optimaal is en dat je op basis van slordigheden of gebrekkige structuur geen punten verliest bij de beoordeling. Bij veel scriptiebureaus duurt het nakijken van je scriptie of verslag minimaal 24 uur. Vaak duurt het nog langer voordat je jouw nagekeken werk terug ontvangt. Als een scriptie nakijken 24 uur kost, dien je er rekening mee te houden dat je zelf ook nog enkele uren kwijt bent aan het accepteren of afwijzen van de wijzigingen die het scriptiecorrectiebureau heeft doorgevoerd. Bij Scriptium kunnen we je tekst daarom al binnen 20 uur nakijken. Daarmee leveren we de snelste nakijkservice van Nederland en Vlaanderen. 
scriptie nakijken 24 uur - afbeelding 1

Scriptie nakijken 24 uur

 
Als een scriptie nakijken 24 uur kost, dien je jouw scriptie doorgaans minimaal 48 uur voor de deadline die jouw onderwijsinstelling heeft gesteld, in te sturen naar het scriptiebureau. Op die manier stel je zeker dat je genoeg tijd overhoudt om nog een blik op je werk te werpen voordat je het definitief inlevert. Het verwerken van de feedback die je na een correctie ontvangen hebt kan nog wel de nodige tijd kosten. We willen dus bij voorbaat waarschuwen voor te strakke deadline. Het zou jammer zijn als je door tijdgebrek de zorgvuldig geformuleerde feedback van de scriptiespecialist van Scriptium niet meer naar behoren kan toepassen. In een ideale situatie heb je 1 tot 2 weken tussen de correctie en het inlevermoment nodig om inhoudelijke wijzigingen door te voeren (zoals: het wijzigen van je hoofd- en deelvragen of het omgooien van een geheel theoretisch kader dat niet aan blijkt te sluiten op de rest van de scriptie).

Scriptie nakijken 24 uur – deadline

 

Een nakijkservice is al relatief snel als een document binnen 24 uur nagekeken kan worden. Scriptium heeft echter een spoedservice van 20 uur. Documenten met een woordenaantal onder de 5.000 woorden kunnen bij ons binnen 20 uur nagekeken worden. Deze spoedservice is beschikbaar voor zowel Nederlandse als Engelse documenten en voor alle drie onze nakijkdiensten, of een combinatie van de drie. Er is momenteel geen ander scriptiebureau dat een dergelijke korte deadline aanbiedt. Als je kiest voor een spoedservice van 20 uur, kun je jouw document insturen om bijvoorbeeld 18:00. Het nagekeken resultaat ontvangen je dan vóór 14:00 ’s middags terug. Naast onze spoedservice bieden we deadlines van 48 uur of 7 dagen. Dergelijke deadlines zorgen ervoor dat de corrector meer tijd heeft, en dat scheelt in de kosten. De kwaliteit van jouw nagekeken werk zal hoog zijn.

scriptie nakijken 24 uur - afbeelding 2

Drie complete diensten

 
Naast de keuze uit drie verschillende deadlines, 20 uur, 48 uur en 7 dagen, bieden we ook drie verschillende diensten. Als basisdienst bieden we een taalcontrole. Een van onze correctoren kijkt je tekst dan na op woordniveau. Alle taalfouten en –slordigheden worden uit je tekst gehaald en de algehele toon en professionaliteit wordt opgekrikt. Zo dient objectiviteit en validiteit ook gewaarborgd te worden in de woord- en taalkeuze in je scriptie. Een taalspecialist van Scriptium filtert subjectieve invloeden van de schrijver en/of onderzoeker uit de tekst en kijkt kritisch naar onnauwkeurigheid en ambiguïteit in bewoording.

Structuurcontrole

 
Als tweede bieden we een nakijkdienst gebaseerd op structuur. Een structuurcheck wordt uitgevoerd op paragraafniveau en zinsniveau. De corrector bepaalt per paragraaf of er informatie ontbreekt of dat er juist overbodige informatie te vinden is. Daarnaast worden zinnen zo efficiënt mogelijk opgeschreven om langdradigheid te voorkomen. Ook worden verwijswoorden als ‘deze’, ‘hiervan’ en ‘dit’ onder de loep genomen. Voor de schrijver is het vaak duidelijk waar een dergelijk verwijswoord naar terugverwijst, maar voor de lezer is dit niet altijd het geval. Een corrector beoordeelt je verwijswoorden en plaatst opmerkingen bij gevallen die verduidelijkt zouden kunnen worden.

Inhoudscontrole

 
Als laatste bieden we de unieke inhoudscontrole. De corrector beoordeelt de scriptie als geheel en legt verbanden tussen de verschillende onderdelen en hoofdstukken. Scriptium heeft na jaren van ervaring een uitvoerige checklist ontwikkeld die fungeert als leidraad voor correctoren die nakijken op inhoud. Per onderdeel wordt zeker gesteld dat alle benodigde informatie aanwezig is. Wordt bijvoorbeeld de relevantie van het onderzoek wel voldoende besproken in de inleiding? Wordt er uitgelegd waarom de gehanteerde methode het meest geschikt bleek voor het betreffende onderzoek in de methodesectie?  Daarnaast wordt de inhoud op basis van de scriptie als geheel beoordeeld. De corrector bepaalt bijvoorbeeld of er wel uitvoerig en sluitend antwoord wordt gegeven op de hoofd- en deelvragen in de conclusie, zoals die zijn geformuleerd in de probleemstelling.
Wil je snel scriptiehulp krijgen, maar heb je nog een vraag? Leg ons je vraag voor en wij zullen er zeer snel op terugkomen. De velden gemarkeerd met * zijn vereist