Click Fraud Protection

Scriptium.nl

Scriptie nakijken – Dé corrector van je Engelse/Nederlandse scriptie 4.66/5 (381)

 

Nakijken taal en structuur

scriptie redigeren en corrigerenControle taalfouten en spelfouten

scriptie redigeren en corrigerenVerbeteren stijlfouten

scriptie redigeren en corrigerenNakijken tekststructuur

scriptie redigeren en corrigerenHerformuleren onlogische zinnen

scriptie redigeren en corrigerenSchrappen herhalingen

scriptie redigeren en corrigerenCorrectie van foute interpunctie

scriptie redigeren en corrigerenVerbeteren van de argumentatie

*De corrector geeft feedback op de punten waarvan hij denkt dat deze beter kunnen. Als de corrector van mening is dat iets in orde is, zal hij hierop geen feedback geven

Corrigeer mijn scriptie/thesis

Feedback geven op inhoud

scriptie redigeren en corrigerenControle opbouw scriptie

scriptie redigeren en corrigerenAanscherpen onderzoeksvragen

scriptie redigeren en corrigerenSluit theorie aan op hoofdvraag?

scriptie redigeren en corrigerenIs bespreking methode compleet?

scriptie redigeren en corrigerenSluit conclusie aan op onderzoek?

scriptie redigeren en corrigerenWijzen op ontbrekende delen

scriptie redigeren en corrigerenDetecteren inhoudelijke tegenstrijdigheden

*Hou er rekening mee dat het beoordelen van wetenschappelijke teksten onderhevig is aan subjectiviteit.

Noun_Project_100Icon_10px_grid-17-128

Het corrigeren van de taal en zinsstructuur van je scriptie voeren we uit via de functie ‘wijzigingen bijhouden’ van Word. Hiermee wordt het voor jou mogelijk gemaakt om de correctie te accepteren of te weigeren. We verbeteren de taalfouten in de tekst zelf en strepen de verkeerd geschreven zinnen of woorden door. Ook zorgen we dat de zinsstructuren waar nodig worden verbeterd, zodat je een foutloze tekst krijgt. Via tekstwolken geven we eventueel toelichting en feedback op de correctie. Het algehele taalniveau van je scriptie zal hiermee flink worden verhoogd.

 

 1439476314_bullet-orange-altDit is een samenvatting van de originele correctie
**Dit zijn voorbeelden van correcties. Elke corrector heeft een eigen stijl en manier van nakijken

 

Wij kijken de inhoud grondig na. Bij het nakijken passen we tekstwolken toe of plaatsen we de correctie direct in de tekst van je scriptie. Dubbele controle behoort tot de opties. Voor de voorwaarden van deze speciale scriptiehulp kun je een kijkje nemen op deze pagina over onze inhoudelijke scriptiecorrectie. Je kunt je vragen ook gerust via mail stellen. Wens je eerst de prijs voor het nakijken te berekenen? Klik dan op deze link. Voor statistische berekeningen en hulp bij SPSS hebben we aparte statistiekbegeleiders die jou kunnen helpen.

 

 1439476314_bullet-orange-altDit is een samenvatting van de originele correctie
**Dit zijn voorbeelden van correcties. Elke corrector heeft een eigen stijl en manier van nakijken

 

 

Corrigeer mijn scriptie/thesis

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

 

Lees alle reviews van studenten op Facebook

Scriptie nakijken op Taal, Structuur, APA én Inhoud voor een Spotprijs