scriptie nakijken - afbeelding 2
scriptie nakijken kosten - afbeelding 3v

*Hou er rekening mee dat het beoordelen van wetenschappelijke teksten onderhevig is aan subjectiviteit. Voor de beoordeling van statistiek in de scriptie hebben we statistiekbegeleiders
scriptie nakijken - icoon 2

Het corrigeren van de taal en zinsstructuur van je scriptie voeren we uit via de functie ‘wijzigingen bijhouden’ van Word. Hiermee wordt het voor jou mogelijk gemaakt om de correcties te accepteren of te weigeren. We verbeteren de taalfouten in de tekst zelf en strepen de verkeerd geschreven zinnen of woorden door. Ook zorgen we dat de zinsstructuren waar nodig worden verbeterd, zodat je een foutloze tekst krijgt. Via tekstwolken geven we eventueel toelichting en feedback op de correctie. Het algehele taalniveau van je scriptie zal hiermee flink worden verhoogd. Je kunt je scriptie laten nakijken door Scriptium voor een grondige taalcontrole en een foutloze tekst.

Wij kijken de inhoud van je scriptie grondig na. Bij het nakijken passen we tekstwolken toe of plaatsen we de correctie direct in de tekst van je scriptie. je scriptie laten nakijken op inhoud zorgt dat je uitgebreide feedback krijgt waarmee je de inhoud van je onderzoek naar een hoger niveau kunt tillen. Een dubbele controle behoort ook tot de opties. Voor de voorwaarden van deze speciale scriptiehulp kun je een kijkje nemen op deze pagina over onze inhoudelijke scriptiecorrectie. Je kunt je vragen ook gerust via mail stellen. Wens je eerst de prijs voor het nakijken te berekenen? Klik dan op deze link. Voor statistische berekeningen en hulp bij SPSS hebben we aparte statistiekbegeleiders die jou kunnen helpen

scriptie nakijken - icoon 1
scriptie nakijken - afbeelding 1 p

Laat je scriptie nakijken op taal en structuur en zorg zo dat alle spel- en taalfouten uit je scriptie gehaald worden. De corrector let op grammatica, spelling, zinsbouw en woordkeuze, maar ook op professionaliteit, toon, stijl en verwijswoorden. Een academische tekst moet helder, efficiënt en objectief zijn en het taalgebruik moet daar natuurlijk op aansluiten. Daarnaast wordt spreektaal aangepakt om de toon van je scriptie zo professioneel mogelijk te maken.

Laat je scriptie nakijken op inhoud en zorg dat je jouw scriptie kan optimaliseren op het gebied van tekststructuur, afbakening, objectiviteit en wetenschappelijk schrijven. Elke inhoudelijke controle is anders aangezien deze gebaseerd wordt op jouw persoonlijke scriptie. Over het algemeen controleren onze correctoren alle onderdelen van de scriptie. Daar hoort onder andere bij: de onderzoeksvraag, conclusie, het theoretisch kader, de methodesectie en de resultatenbeschrijving.

Werkwijze - taal & structuur

Onze corrector markeert met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ alle fouten in je tekst. Zo kun je na onze correctie zelf zien wat er is aangepast en ook zelf beslissen of je geopperde wijzigingen doorvoert of niet. Eventuele verdere uitleg of feedback bij wijzigingen wordt in opmerkingen in de kantlijn van het document verstrekt. Je kunt je scriptie hier uploaden.

Werkwijze - inhoud

De corrector leest de scriptie en bepaalt of alle onderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij horen ook kwesties als ‘is de onderzoeksvraag voldoende afgebakend?’, ‘beschrijft de doelstelling ook echt de doelstelling?’ en ‘beantwoord de conclusie op deze manier alle deelvragen en de hoofdvraag?’. Als de corrector ondervindt dat er zaken niet juist zijn of dat er zaken beter kunnen, plaatst hij of zij een opmerking in de kantlijn van het document.
Het plan van aanpak is voorzet voor de rest van je hbo-scriptie. Je vertelt aan je onderzoeksbegeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.
Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten, taal, structuur en inhoud, zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.
Een portfolio is een verzameling aan teksten, afbeeldingen, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je gedurende je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van tekstuele delen van je portfolio kun je bij Scriptium terecht.
Als je een universitaire studie doet moet je voor je bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van het gehele scriptieonderzoek bevat een uiteenzetting van, onder andere, je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je onderzoeksvoorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.
Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en uiteenlopend zijn qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.
Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels beschreven en zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet of geschreven. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium editors en proofreaders die native speakers of English zijn of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.
Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden, soms jaren, aan en het als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.
Ook voor teksten die niet direct een educatief doel hebben kun je een corrector van Scriptium inschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websiteteksten, teksten voor op flyers of artikelen voor tijdschriften en kranten. Ook voor pleitnota’s, contracten en juridische verslagen kun je uitstekend bij ons terecht. Tevens kunnen we interviews transcriberen en de transcripties corrigeren.
Moet je een presentatie doen? Of misschien je scriptie verdedigen? Dan kun je jouw presentatietekst laten nakijken en de corrector om inhoudelijke feedback vragen. Er wordt dan rekening gehouden met het feit dat het om een presentatie gaat en de focus ligt dan vooral op het efficiënt en effectief overbrengen van relevante en essentiële informatie.
Voor het laten corrigeren van een sollicitatie- of motivatiebrief kun je de correctoren van Scriptium inschakelen. Het uploadsysteem geeft de mogelijkheid om de bijbehorende vacature mee te sturen zodat inhoudelijke feedback gericht gegeven kan worden.
Manuscripten kijken we op drie mogelijke diensten na: taal, taal & structuur, of taal, structuur & inhoud. Ontvang een manuscript dat vrij is van spel- en taalfouten, waarvan de zinsbouw en structuur is geredigeerd en waarbij je feedback hebt ontvangen op verhaallogica, personage(introductie) en spanningsbogen.

Nadat je jouw scriptie hebt laten nakijken, krijg je een document terug dat vol staat met onderlijnde wijzigingen. We bevelen je aan om elke wijziging langs te gaan en deze handmatig te accepteren of weigeren. Dit doe door je met de rechtermuisknop op de wijziging te klikken en dan te kiezen voor ‘wijziging accepteren’ of ‘wijziging weigeren’. Het is tevens mogelijk om alle wijzigingen in één keer te accepteren of weigeren. Dat doe je door in de menubalk in Microsoft Word ‘controleren’ te kiezen en dan onder ‘Accepteren’ of ‘Weigeren’ voor ‘Alle wijzigingen accepteren’ te gaan.

Laat je jouw scriptie nakijken op inhoud? Dan kun je concrete, gerichte feedback verwachten per onderdeel waarvan de corrector van mening is dat er feedback gegeven moet worden. Als de corrector van mening is dat jouw hoofdvraag goed is afgebakend, zal daar ook geen opmerking bij geplaatst worden. Verder is onze feedback zo concreet mogelijk, maar we kunnen geen zaken voor je aanpassen, herschrijven of doorvoeren. Je kunt tevens beoordelings- en feedbackformulieren meesturen waarmee onze correctoren rekening kunnen houden.
Dat gaat heel eenvoudig via ons uploadsysteem. Het systeem vraagt je automatisch naar alle gegevens die we nodig hebben en je kunt ook al je persoonlijke keuzes invullen. Er is ook ruimte voor een persoonlijke opmerking of informatie die belangrijk is voor de corrector. Ook kun je tot maximaal 2 beoordelingsformulieren meesturen die de corrector dan kan gebruiken ter referentie.

Zodra de correctie klaar is, wordt het bestand met de aanpassingen via de mail geretourneerd. De mail krijg je op het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij je bestelling. Je mag altijd een tekst binnen de nakijktermijn die je hebt gekozen terug verwachten. Heb je 20 uur gekozen? Dan krijg je de nagekeken versie binnen 20 uur terug, ook als je de tekst in het weekend, op een feestdag, of ‘s nachts hebt ingestuurd.

De kosten van jouw nakijkproject zijn afhankelijk van het aantal woorden in het document, de nakijktermijn die je kiest, en de combinatie van diensten die je graag wil. Je kunt de kosten van jouw specifieke order berekenen via deze generator.
Dat kan zeker! Bij Scriptium hebben we correctoren die zich gespecialiseerd hebben in het redigeren en corrigeren van alle soorten teksten. Denk daarbij aan essays, artikelen, portfolio’s, verslagen, en opdrachten, maar bijvoorbeeld ook aan websiteteksten, columns, betogen, pleitnota’s, bezwaarschriften en contracten.

Ja, dat kan. Onze correctoren kijken ook scripties na die (nog) niet af zijn. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen om een inhoudelijke controle waarbij de corrector tips geeft over hoe je de scriptie af kan schrijven. Let er dan wel op dat een corrector geen feedback kan geven op tekst die er niet is. Ze kunnen je een richting geven, maar kunnen en mogen geen teksten voor je schrijven. 

Het is overigens aan te bevelen om voor sommige zaken de scriptie pas op te sturen als je helemaal klaar bent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een taalcontrole of APA-check.

Bij Scriptium kun je de APA-verwijzingen in je lopende tekst en de bronvermeldingen in je literatuurlijst laten controleren. Een APA-specialist bekijkt dan of je alle APA-regels correct hebt toegepast en niet per ongeluk plagiaat pleegt. Om een APA-controle aan te vragen kun je een mail sturen naar [email protected] met als bijlage het te controleren bestand. Een medewerker van Scriptium zal je dan een betaallink sturen. Wil je het complete pakket met een check op taal, structuur & inhoud, en APA? Dan kun je bij het uploaden van je tekst in de opmerkingen aangeven dat je graag wil dat de APA wordt gecontroleerd.

Als de nakijktermijn verstreken is en je hebt de nagekeken versie nog niet in de mail, kun je het beste de volgende stappen volgen:

  1. Controleer de spambox van je e-mail. Het gebeurt soms dat nagekeken bestanden in de spam terechtkomen.
  2. Controleer de tijdsnotering in de orderbevestiging die je gehad hebt. Soms stuur je een order in om, bijvoorbeeld, 13:00, maar komt de order pas later door. Tussen het bestelmoment en het ontvangstmoment kan tussen de 15 en 45 minuten zitten. 
  3. Stuur een mail naar [email protected] om een medewerker op de hoogte te stellen van de missende tekst. Als er technisch iets mis is gegaan, kan de medewerkwer de order voor je traceren en bekijken waar de tekst is blijven steken. 
Wil je graag jouw scriptie laten nakijken, maar heb je misschien toch eerst een vraag over jouw persoonlijke situatie? Stuur ons dan een mail naar [email protected], of vul het onderstaande contactformulier in en we zullen zo spoedig mogelijk reageren.
Dr. Emma
Corrector
mique
Mique
Corrector
Mies
Corrector
Lisette
Corrector
Amieke
Corrector
Wouter
Corrector
Wim
Corrector
petra o
Petra van O.
Corrector
Petra van N.
Corrector
Nanny
Corrector
gerda
Gerda
Corrector
Bastiaan scriptiecorrector
Bastiaan
Corrector
Anna-Rose
Corrector
stef
Stef
Corrector
Rianne
Corrector
Yosef
Corrector
Miranda
Corrector
klarinda
Klarinda
Corrector
Inge Liedorp - Scriptiecorrector
Inge
Corrector
Maaike
Corrector
remy bijlesdocent
Remy
Corrector
Michelle
Corrector
Henk
Corrector
erica scriptiecorrector
Erica
Corrector
nienke scriptiebegeleider
Nienke
Corrector
Myrthe scriptiecorrector
Myrthe
Corrector
laura vendrik
Laura
Corrector
Gabrielle - corrector
Gabrielle
Corrector
Kilian - scriptiebegeleider
Kilian
Corrector
Lara - scriptiecorrector
Lara
Corrector
Lune - corrector
Lune
Corrector
Marlou - begeleider
Marlou
Corrector
Maryse - scriptiecorrector
Maryse
Corrector

Submit your Rating