Voertaal scripties

 
In Nederland schrijven we scripties in principe in het Nederlands, maar tegenwoordig wordt er steeds vaker voor een scriptie Engels als voertaal vereist. Opleidingen, en dan met name wo-opleidingen, masters en opleidingen aan internationale instellingen, worden steeds vaker in het Engels onderwezen en scripties moeten dus in het Engels geschreven worden. Dit is een ontwikkeling met drie oorzaken. Ten eerste is onze wereld hedendaags heftig onderhevig aan globalisatie. Internationalisatie van de arbeidsmarkt maakt dat het voor starters zeer voordelig is om op hoog niveau Engels te beheersen. Ten tweede is actueel studiemateriaal steeds vaker enkel verkrijgbaar in het Engels. Daardoor worden opleidingen genoodzaakt de studietaal ook aan te passen. Dit met name een probleem voor masteropleidingen op universitair niveau. Als laatste stijgt de populatie internationale studenten aan Nederlandse hogere onderwijsinstellingen. Om deze studenten tegemoet te komen, worden gehele opleidingen in het Engels aangeboden om taalbarrières te overwinnen.

Scriptie Engels

 
Engels als dagelijkse huis-, tuin- en keukentaal is echter iets heel anders dan Engels in een scriptie. De formelere stijl Engels die in een scriptie of andere academische publicatie te vinden is, wordt ook wel academic English genoemd. Academisch Engels is taalgebruik gericht op efficiëntie, duidelijkheid en objectiviteit. Zowel in zinsbouw als in vocabulaire wordt er onderscheid gemaakt tussen structuren en woorden die objectief bevorderlijk zijn en taalgebruik dat geen plek heeft in een academische publicatie. Zelfs voor studenten die excellent Engels als tweede, of eerste, taal beheersen, kan academisch Engels een uitdaging zijn. Het is dan ook zeer aan te bevelen om een Engelse scriptie of onderwijstekst na te laten kijken door een taalexpert van Scriptium.
scriptie engels - afbeelding 3

Engelse taalcorrectie

 
Er wordt steeds vaker voor een scriptie Engels als voertaal geëist door hogere onderwijsinstellingen. Scriptium heeft met die ontwikkeling rekening gehouden en beschikt over een groep scriptiecorrectoren die Engelse scripties kunnen corrigeren. Engelse scripties zijn in twee groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit scripties van studenten die Engels als tweede taal hebben en dus een scriptie schrijven in een taal die ze niet optimaal meester zijn. De tweede groep scripties zijn geschreven door studenten die Engels als moedertaal spreken. Beide groepen vragen om een andere correctiebenadering en voor beide groepen heeft Scriptium geschikte begeleiders in dienst.

Scriptie Engels: de correctiediensten

 
Onze nakijkdienst is onder te verdelen in drie diensten die ieder afzonderlijk of samen afgenomen kunnen worden door een student. In de basis bieden we een taalcorrectie. De scriptie of onderwijstekst wordt dan op woordniveau nagekeken op spelling, taal en grammatica. Daarnaast beoordelen we of het academische gehalte van het toegepaste taalgebruik hoog genoeg is. Eventuele wijzigingen op gebied van taal worden in de tekst gemarkeerd door de corrector met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word. Als tweede bieden we een structuurcontrole. De tekst wordt dan nagelopen op paragraafniveau. De corrector zoekt met name naar ontbrekende of overbodige informatie en controleert of alle gebruikte verwijswoorden voldoende duidelijk zijn. Onduidelijke verwijswoorden kunnen de efficiëntie en betrouwbaarheid van een academische tekst aantasten. Als laatste biedt Scriptium de unieke inhoudscontrole. Aan de hand van een uitvoerig correctieschema bekijkt de corrector de gehele tekst als geheel. Er wordt bepaald of de samenhang tussen de verschillende onderdelen en hoofdstukken sterk is, of alle vereiste scriptieonderdelen en alle benodigde informatie aanwezig is en of de continuïteit in het gehele document ononderbroken doorloopt. Eventuele op- of aanmerkingen worden aan de hand van tekstballonnen in de kantlijn van het document geplaatst.
criptie engels - afbeelding 2

Scriptie Engels: scriptiebegeleiding

 
Scriptium is naast een correctiebureau een begeleidingsbureau. Bij ons kan een student op uurbasis een begeleider inhuren die scriptiebegeleiding op maat kan bieden. Deze begeleidingsdienst is uiteraard ook in het Engels beschikbaar, of in het Nederlands voor een Engelse scriptie. De dienst wordt geheel op maat aangeboden, wat betekent dat we een geschikte begeleider voor jouw persoonlijke verzoek zoeken. Je kunt zelf bepalen hoe de begeleiding eruit ziet, waar de begeleiding plaatsvindt en hoe intensief de begeleiding precies wordt.

Wil je jouw Engelse scriptie laten nakijken, maar misschien toch eerst persoonlijk contact met een medewerker van Scriptium? Vul dan het onderstaand contactformulier in en we zullen zo spoedig mogelijk contact terug opnemen.

Submit your Rating

[mr_rating_form post_id="81953"]