Scriptie afronden

Het eindpunt is in zicht: je hebt je scriptie bijna af. De laatste loodjes wegen vaak het zwaarst, vandaar dat we je enkele tips geven die het afronden van je scriptie (en mogelijk ook je studie) zullen vergemakkelijken.

• Zorg voor een passende slotzin van je scriptie. Dat kan een zin zijn die je scriptie samenvat, een zin die aansluit op je conclusie of aanbevelingen, of eentje die betrekking heeft op de vooruitblik op vervolgonderzoek (mits je dat hebt opgenomen in je conclusie).

• Neem aan het slot je scriptie nog een paar keer door. Met het overkijken van je thesis kom je vaak nog problemen tegen of verkeerd taalgebruik die je eerder nog niet had opgemerkt.

•Ga nog eens na of je scriptie alle verplichte onderdelen bevat: inleiding, theorie, methode, resultaten en conclusies, en of er voldoende samenhang is tussen de delen. Als het schort aan samenhang en structuur kunnen deze tips je helpen.

• Controleer bij het afronden van je scriptie de layout: zijn de pagina’s genummerd? Zijn de afbeeldingen duidelijk en goed leesbaar? Heeft de scriptie een uniforme layout (zijn de opsommingen bijvoorbeeld op dezelfde manier geschreven)? Staan er niet onnodige witruimtes tussen de tekstblokken (dit staat slordig)?
Heb je overal dezelfde letterkleur gebruikt en heb je niet te veel verschillende letterkleuren gebruikt?

• Leg je scriptie opzij, en zorg ervoor dat je er een tijd niet mee bezig bent, bijvoorbeeld een week of meer. Als je te veel en te lang achter elkaar schrijft loop je het gevaar dat je je eigen fouten niet meer ziet.

• Laat je scriptie door iemand anders nakijken, bijvoorbeeld door een familielid of studiegenoot. Echter, omdat het nakijken van scripties een apart vakgebied is, is het beter daarvoor de hulp in te roepen van specialisten. Onderwijsinstellingen hanteren tegenwoordig zeer strenge criteria ten aanzien van de taal. Bij sommige opleidingen mag je hooguit één taalfout per pagina maken. De correctoren van Scriptium zijn gespecialiseerd in het nakijken en redigeren van de taal én inhoud van een scriptie. Je kunt op ieder moment van de dag en op elke dag van de week je scriptie ter controle bij ons uploaden.

Nadat je deze voorzorgsmaatregelen bij het afronden hebt genomen, ben je klaar met het scriptieproces. Je scriptie is eindelijk af en kan ingeleverd worden. Hopelijk is daarmee ook je studie succesvol afgerond.Comments are closed.