Literatuurlijst: verwijzen naar boeken

Literatuurlijst Alle bronvermeldingen in je tekst verzamel je in de literatuurlijst. Deze lijst bevat de geraadpleegde bronnen en alle gegevens ...
Verder Lezen

Onderzoeksvraag en deelvragen

Onderzoeksvraag Na het kiezen van het scriptieonderwerp, ga je je bezighouden met het opzetten van je onderzoek. In feite vraag ...
Verder Lezen

Voorbereiding scriptie: soorten onderzoek

Soorten onderzoek Bij de voorbereiding van je scriptie is het goed na te denken over welk soort onderzoek je wilt ...
Verder Lezen

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek staat haaks op kwantitatief onderzoek. Waar je bij kwantitatief onderzoek op zoek bent naar cijfermatige gegevens ...
Verder Lezen

APA parafraseren

Parafrase of citaat? Als je informatie uit een geraadpleegde bron in je onderzoek wilt verwerken, kun je ervoor kiezen om ...
Verder Lezen

APA lange citaten inkorten

Lang citaat Een citaat van 40 woorden of meer dient anders in je tekst verwerkt te worden dan een korter ...
Verder Lezen

APA introductie

Waarom verwijzen we? Voor het schrijven van een scriptie of andere academische tekst – dissertaties, artikelen, proefschriften, verslagen en/of een ...
Verder Lezen

APA format basisregels

Verwijzen met stijl: APA Uniforme richtlijnen zorgen dat teksten, en met name bronvermeldingen, overal ter wereld herkenbaar zijn. Door de ...
Verder Lezen

APA – citeren

Citeren Een citaat is een stuk tekst of een zin dat je letterlijk kopieert uit een bron. Je zet de ...
Verder Lezen

APA – verwijzen in je tekst

Van tekstverwijzing naar bronnenlijst Correct verwijzen begint met verwijzingen in je tekst. Natuurlijk verwerk je jouw geraadpleegde bronnen in de ...
Verder Lezen