Afgekeurde scriptie

Als je scriptie is afgekeurd komt dat vaak aan als een mokerslag. Het harde werken is niet beloond met een goed cijfer en lijkt voor niets te zijn geweest. Het voelt soms onrechtvaardig aan als je een onvoldoende voor je scriptie hebt gekregen, en er komen veel emoties bij kijken als je hoort dat je scriptie is afgekeurd: ongeloof, ontkenning, woede, stress of angst. Dat zijn normale emoties. Niemand vindt het leuk om ergens op afgewezen te worden, en zeker niet wanneer dit een scriptie betreft, waarin wellicht veel tijd en moeite is gestopt. Bovendien is het je sluitstuk van je studie en de poort naar de arbeidsmarkt. Toch is het verstandig om, wanneer je je scriptie niet gehaald hebt, het slechte nieuws even te laten bezinken. Tijd is vaak een helende factor. Na verloop van tijd zullen de meest heftige emoties zakken en kun je wat helderder denken en rationele beslissingen nemen over hoe om te gaan met je afgekeurde scriptie.

Ga bij jezelf te rade of je je scriptie niet te veel op eigen houtje hebt geschreven en of je wel voldoende externe hulp bij je scriptie hebt aangeroepen. Bij gebrek aan feedback loop je de kans dat er repeterende fouten in de scriptie sluipen die je over het hoofd ziet.

Besef dat je niet de enige persoon bent wiens scriptie is afgekeurd of die een onvoldoende heeft gekregen. Vele studenten hebben hetzelfde bericht moeten aanhoren. Meestal is er een goede reden dat de scriptie is afgekeurd. Iedereen heeft te maken met een blinde vlek als het gaat om eigen geschreven werk, waardoor eigen fouten vaak niet worden gezien. Daarom kan het nuttig zijn om je scriptie door iemand met een frisse blik te laten controleren. Hij of zij kan je van advies voorzien en je op zaken wijzen waar je eerder niet aan gedacht hebt. De persoon wiens hulp je inroept dient natuurlijk wel een zeker taalniveau te hebben en het liefst ook kennis te hebben van wetenschappelijke teksten.

De eerste persoon die je van hulp kan zijn is je scriptiebegeleider. Vaak is het echter zo dat de feedback van begeleiders op een afgewezen scriptie niet duidelijk is of niet concreet genoeg. Soms staan er slechts enkele zinnetjes in tekstballonnen in het document, waar je eigenlijk weinig mee kunt. Soms wordt er zelfs helemaal geen feedback of commentaar gegeven. In andere gevallen hebben begeleiders te weinig tijd om voldoende scriptiehulp en feedback te geven, of ze zijn op vakantie. Probeer dan alsnog een afspraak te maken met de begeleider of stel vragen via mail.

Het is verleidelijk om in het verweer te gaan en in discussie te treden met je begeleider. Natuurlijk kun je je eigen perspectief op zaken naar voren brengen, maar uiteindelijk gaat het erom de reden dat je scriptie niet is goedgekeurd te achterhalen. Het is aan te raden kalm te blijven en goed naar de opmerkingen van je begeleider te luisteren.

Ga met je begeleider na waar precies de problemen in je scriptie liggen en wat de redenen zijn dat je scriptie is afgekeurd. Ligt het probleem aan de onderzoeksvragen? Sluit je theoretisch kader niet voldoende aan op de hoofdvraag? Ontbreken er belangrijke stukken in je thesis? Bevat je scriptie te weinig samenhang en structuur? Is je taalgebruik niet voldoende? Door rustig met je begeleider te bespreken wat er mis is, en waarom je je scriptie niet gehaald hebt, krijg je een beter beeld.

Is je begeleider te vaag over de reden dat je scriptie is afgekeurd of geeft hij of zij niet voldoende aan waar de knelpunten zitten? Bekijk onze top-100 lijst van meest voorkomende scriptiefouten om zelf na te gaan waar de mogelijke fouten zitten en waarom je een onvoldoende hebt gekregen voor je thesis.

Geef de moed niet op. Uiteindelijk leer je ervan, al is het maar dat je bereid bent om door te zetten op de moeilijke momenten. Het zou zonde zijn om door een afgekeurde scriptie je studie stop te zetten, en het is nu eenmaal zo dat niet alles in het leven op een presenteerblaadje wordt aangereikt. Soms word je op de proef gesteld, en zo is dat ook bij een scriptie die is afgekeurd. Als je doorzet, zou je je scriptie bij het herkansen wél kunnen halen. Daarnaast is het vaak zo dat dat begeleiders en beoordelaars coulanter zijn bij een herkansing, wanneer ze zien dat je moeite hebt gestopt in het schrijven en herschrijven van je scriptie en het toepassen van de feedback.

Kom je er na lang wikken en wegen nog niet uit en heb je (snel) scriptiehulp nodig? Scriptium staat 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat om je met de best mogelijke inhoudelijke en taalkundige hulp bij te staan. Wij bieden daarmee de meest complete scriptieservice van Nederland en Vlaanderen. Daarnaast houden we er schappelijke prijzen op na. Onze professionele correctoren kijken je scriptie schriftelijk na, zodat een afgekeurde scriptie uiteindelijk een leesbare scriptie wordt en de kans dat je weer een onvoldoende voor je scriptie krijgt, drastisch wordt verlaagd. Honderden studenten wier thesis werd afgekeurd zijn je al voorgegaan, vaak tot hun volle tevredenheid, zoals je kunt zien bij de reviews op onze site. Wanneer je scriptie is afgekeurd kunnen wij het volgende voor je doen:

• Verbeteren van de structuur en opbouw van je scriptie of thesis

• Aanscherpen van je onderzoeksvraag

• Zorgen dat je argumentatie in je scriptie logisch en helder is

• Redigeren van zinsstructuren en verbetering van spel-, stijl- en taalfouten

• Concrete inhoudelijke feedback over je inleiding, theorie, methode, resultaten en conclusies

• Je bronnenlijst op orde stellen

Op deze site van Scriptium kun je voorbeelden zien van scripties die we hebben nagekeken. Mocht je vragen hebben, dan kun je ons altijd contacteren, waarna we spoedig zullen antwoorden.

Scriptie nakijken

 

Laat een reactie achter