De resultatensectie van je scriptie

Na het afronden van je onderzoek en analyses, is het eindelijk tijd om met de resultaten van start te gaan. In het dit deel van je scriptie komen de belangrijkste resultaten te staan. Hoe geef je dit onderdeel op de beste manier vorm? In dit artikel wordt beschreven welke aanpak je het best kunt toepassen om bij zowel een kwantitatief als kwalitatief onderzoek de resultaten te verwerken.

Resultaten in de juiste vorm op papier zetten

In deze fase heb je je onderzoek al uitgevoerd. Het kan handig zijn om eerst alle resultaten in één map of document te zetten voordat je ze uitwerkt. Uiteindelijk zul je maar een deel van deze ruwe informatie nodig hebben voor je scriptie.

Nadat je dit hebt gedaan, stel je de structuur van het resultatenhoofdstuk op. Je verdeelt het hoofdstuk in paragrafen en geeft iedere paragraaf een titel die betrekking heeft op een deel van je resultaten.

Een mogelijke structuur is een indeling van het hoofdstuk in deelvragen of deelhypothesen. Per deelvraag of subhypothese behandel je de resultaten bij die deelvraag.

Als het goed is heb je de vragen in je enquête gebaseerd op de begrippen van je deelvragen. De enquêtevragen en de antwoorden daarop kunnen dan één voor één behandeld worden. Of je bespreekt alleen de antwoorden op de belangrijkste enquêtevragen. Ook bij een kwalitatief onderzoek kun je de vragen van het interview en de antwoorden daarop, of de belangrijkste vragen daarvan, één voor één behandelen.

De manier waarop je de resultaten in je scriptie presenteert, is afhankelijk van het type onderzoek. Bij een kwantitatief onderzoek zul je doorgaans gebruikmaken van een regressieanalyse of bijvoorbeeld een t-toets. Om de resultaten te ondersteunen kun je grafieken, staafdiagrammen en tabellen gebruiken. Maak de visuele weergave van de gegevens zo duidelijk en helder mogelijk. Vergeet hierbij niet te verwijzen naar de grafiek of tabel die bij het resultaat hoort. Dit kun je doen met zinnen als: ‘In Tabel 6 kun je het antwoord op vraag X zien…’. De woorden ‘tabel’ en ‘figuur’ dienen dan met hoofdletter geschreven te worden.

Aan het eind van ieder deelonderwerp kun je de analyses van de resultaten bij de deelvragen of deelhypotheses in een beknopte deelconclusie toelichten. In sommige handleidingen staat dat je in het resultatendeel alleen de resultaten neer moet zetten, zonder analyses en getrokken verbanden. Dit verschilt per opleiding. Als dat zo is, zet je in de resultaten alleen de ruwe gegevens neer. Je trekt dan pas in de conclusie verbanden en geeft daar antwoord op de deelvragen.

Uiteindelijk vormen de antwoorden op alle deelvragen het antwoord op de hoofdvraag. Met de resultaten van je resultatenhoofdstuk kun je dus de hoofdvraag in de conclusie beantwoorden. Als je met hypotheses in plaats van deelvragen werkt, worden in het resultatendeel de deelhypotheses verworpen of aangenomen. Dit gebeurt op basis van het wel of niet aanwezig zijn van statistische significantie.

Ten slotte ga je na of alle relevante uitkomsten nu verwerkt zijn. De minder relevante resultaten die ook een plekje in je scriptie verdienen, kun je in de bijlagen van de scriptie voegen.

Aandachtspunten

Het is van groot belang dat je in je resultatenhoofdstuk alleen de door jou behaalde resultaten naar voren brengt. Verwerk geen resultaten uit andere onderzoeken. Die kun je in het theoretisch kader opnemen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je niet je eigen mening over de resultaten geeft. Vermijd te allen tijde subjectieve interpretaties. Dit geldt overigens ook voor de conclusie. Andere tips zijn:

 • Begin het resultatenhoofdstuk met een korte beschrijving van wat er zoal besproken gaat worden. Daarmee bied je de lezer overzicht.

 • Verwijs naar bijlagen als het gaat om de transcripten van interviews, de enquêteresultaten, interviewvragen en/of enquêtevragen.

 • Gebruik duidelijke en niet al te lange titels die niet in vraagvorm staan.

 • Zorg dat de titels van de paragrafen de inhoud dekken.

 • Bespreek geen resultaten die niet relevant zijn voor het beantwoorden van je onderzoeksvragen.

 • Zorg ervoor dat de lay-out er netjes en overzichtelijk uitziet. Probeer dit niet te complex te maken. Eenvoud en duidelijkheid genieten de voorkeur.

Let op: resultaten zijn niet hetzelfde als de conclusie

In je resultatenhoofdstuk bespreek je per deelvraag of deelhypothese de gegevens die daarop betrekking hebben. Belangrijk is dat de betekenis van de gegevens hier nog niet wordt gelinkt aan de onderzoeksvraag/hoofdvraag van de scriptie. Dat gebeurt pas in de conclusie.

Hulp van een professional

Het resultatengedeelte is een belangrijk onderdeel van de scriptie. Het gebeurt meer dan eens dat een scriptie wordt afgekeurd op gebrekkige resultaten. Twijfel je aan het niveau van je resultatenhoofdstuk? Dan kun je dit door Scriptium laten nakijken. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan zij 7 dagen per week voor je klaar. 

Raquel - planning voor huiswerk

Raquel is blogschrijfster bij Scriptium. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een passie voor taal en communicatie, en schrijft diverse inhoudelijke artikelen over onderzoek doen, leren en studeren.

8 reacties

 1. Hoi, kan ik quotes gebruiken van mijn resultatendeel in de conclusie. Is dat iets dat weleens gedaan wordt?

 2. Hallo Studentonderzoeker,
   
  Dat wordt soms wel eens gedaan, maar het is meestal niet echt bevorderlijk voor de kwaliteit van je conclusie. Deze citaten staan al in je resultatenhoofdstuk. In de conclusie gaat het er vooral om dat je algemene conclusies trekt. Een meta-analyse aan de hand van de concrete resultaten dus. Bovendien is het beter om geen informatie of eerdere zinnen in je conclusie te herhalen.

 3. Hi,
  Mijn begeleider zegt dat ik niet conseqwent ben geweest met het gebruik van de tijd in het resultatendeel. Hij zegt dat het in verleden tijd moet omdat het onderzoek al uitgevoerd is. Ik lees echter op internet dat het resultaten in tegenwoordige tijd moet. Wat moet ik nou geloof? 

 4. Hallo Paul,
   
  De resultaten worden doorgaans in de onvoltooid tegenwoordige tijd of voltooid tegenwoordige tijd geschreven. Als je de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt, staat er bijvoorbeeld: ‘De respondenten geven aan dat…’. De onvoltooid verleden tijd wordt soms ook gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘De respondenten gaven aan dat…’. Zorg ervoor dat je één tijd kiest en hierin consequent bent. Ook de voltooid tegenwoordige tijd kan worden gebruikt, bijvoorbeeld: ‘De respondenten hebben aangegeven dat…’. Dit is echter bij deze zin niet gebruikelijk en het staat niet zo mooi. Bij andere zinnen kan dit wel, bijvoorbeeld: ‘Uit de enquête is gebleken dat…’. Of: ‘hieruit kan worden afgeleid dat…’.

 5. Hallo,

  De resultaten van mijn onderzoek zijn erg kort. Veel respondenten gaven dezelfde informatie waardoor ik geen uitgebreide resultaten hoofdstuk kan schrijven. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch genoeg resultaten weergeef?

 6. Hallo F.,
   
  Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of het om een kwantitatief of kwalitatief onderzoek gaat. Als het om een kwantitatief onderzoek gaat, dan lijkt het me niet zo’n probleem. De gegevens worden gekwantificeerd (in cijfers uitgedrukt), en dan maakt het niet zo heel veel uit dat de antwoorden met elkaar corresponderen. Als het om kwalitatief onderzoek gaat, dan kan dit problematisch zijn, omdat er dan te weinig rijkheid in de informatie is. Je zou dan meer mensen kunnen interviewen om meer info te krijgen, of de mensen die je al hebt geïnterviewd een aantal additionele vragen kunnen stellen.

 7. Beste Raquel,
  Ik moet 6 resultaten noteren van 6 artikels.
  Is het oké om bij elk artikel te beginnen met ‘uit onderzoek van Urbanek et al., 2020 ….’
  Ik zou liefst een afwisseling van zinsopbouwen willen hebben om het niet te saai te maken.
  Kan je mij hierbij helpen?
  Dank je wel

 8. Hallo Daisy,
   
  Bedankt voor je vraag. Enige afwisseling maakt een tekst taalkundig rijker en leest vaak prettiger. Je kunt andere zinnen gebruiken als:
   
  Urbanek et al. (2020) deden onderzoek naar… uit hun studie bleek…
   
  Onderzoek van Urbanek et al. (2020) toonde aan dat…
   
  Een studie van Urbanek et al. wees uit dat…
   
  Onderzoek van Urbanek et al. (2020) bevestigde dat…
   
  en zo zijn er nog andere zinnen die je kunt opstellen om afwisseling aan te brengen.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?