Een juist onderzoek

Validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit. Deze termen heb je tijdens je studie vast regelmatig horen vallen. Validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit zijn nauw met elkaar verbonden en geven aan of je scriptie juist is uitgevoerd. Maar wat betekenen ze eigenlijk? In dit artikel zal voornamelijk de representativiteit in een scriptie worden toegelicht. Wat is het, en hoe zorg je ervoor dat je scriptieonderzoek ook daadwerkelijk representatief is. Benieuwd? Lees dan snel verder en zorg ervoor dat jouw onderzoek ook representatief is.

Wat is representativiteit?

Representativiteit heeft met name betrekking op het onderzoek dat je voor je scriptie uitvoert. Laten we beginnen met het uitleggen van de term representativiteit. Representativiteit betekent dat de steekproef bewezen representatief is voor de doelpopulatie. Om het in wat meer begrijpelijke woorden uit te leggen: de groep die je hebt onderzocht, je steekproef, dient wat betreft de eigenschappen die je onderzoekt, een goede weergave te zijn van de populatie op die bepaalde eigenschappen.

Om vast te kunnen stellen of je steekproef representatief is, zul je de kenmerken van de te onderzoeken populatie moeten vaststellen. Deze kenmerken zullen ook daadwerkelijk bij je respondenten aanwezig moeten zijn. Is je populatie bijvoorbeeld ‘alle studenten tussen de 18 en 28 jaar’, dan zal je steekproef zowel mannen als vrouwen moeten bevatten van diverse leeftijden. Ga je enkel mannen van 20 interviewen of een enquête laten invullen, dan is je onderzoek niet representatief voor die eigenschap. Ten eerste heb je de input van alle vrouwen totaal overgeslagen, maar ook de mannen met andere leeftijden. Verhoudingsgewijs zullen er evenveel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden in je onderzoek moeten voorkomen met dezelfde kenmerken als in de populatie. Wanneer dit het geval is, dan is je steekproef representatief.

Hoe zorg je voor representativiteit in je scriptie?

Zoals hierboven is uitgelegd, dient je steekproef representatief te zijn tegenover de te onderzoeken populatie. Om ervoor te zorgen dat je onderzoek representatief is, zul je hier bij het opstellen van je steekproef  rekening mee moeten houden. Je gebruikt een steekproef omdat het niet mogelijk is om de gehele populatie te onderzoeken. Dit zou namelijk betekenen dat je in sommige gevallen honderden tot miljoenen mensen zou moeten interviewen of moeten ondervragen met een enquête. Dit kost natuurlijk te veel tijd en middelen. Dan zou je over 20 jaar nog niet afgestudeerd zijn.

Goed, je steekproef dus. Stel, je te onderzoeken populatie bestaat uit 20.000 mensen. Dan hoef je deze dus niet allemaal te onderzoeken. Je mag een steekproef trekken door middel van een berekening. Dit kun je helemaal zelf uitrekenen, of je gebruikt een van de online tools die de steekproef voor je berekent. Maak daar vooral gebruik van, want een scriptie schrijven is al ingewikkeld en tijdrovend genoeg. Het resultaat van deze berekening is de grootte van je steekproef. Zorg ervoor dat je je ook aan deze berekening houdt.

Een te kleine steekproef kan ervoor zorgen dat de resultaten niet significant zijn. Er kan dan geen betrouwbare conclusie worden getrokken. Dit zal direct betekenen dat je onderzoek niet representatief is. Nu je een steekproef hebt getrokken en weet hoeveel personen je moet onderzoeken, zul je moeten bepalen wie je gaat onderzoeken. Hier komen de eerder genoemde kenmerken weer aan te pas. Deze zullen moeten voorkomen in jouw steekproef, anders is het onderzoek niet representatief genoeg om geldig te zijn.

Waarom is representativiteit belangrijk?

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat het onderzoek in je scriptie representatief is? Als je een onderzoek uitvoert onder een populatie, en de gegevens die je analyseert zijn representatief, dan kun je zeggen dat de uitkomst betrekking heeft op de hele populatie.

Om weer even het voorbeeld erbij te pakken: je zou bij een representatief onderzoek kunnen zeggen dat 30% van alle studenten tussen de 18 en 28 jaar regelmatig college overslaat. Dat maakt de resultaten tegelijkertijd bruikbaar voor andere onderzoekers, organisaties of bedrijven, die op deze resultaten kunnen voortborduren met eigen onderzoek, of hier beleid en strategie op kunnen voeren. Wanneer je steekproef niet representatief is, mag je deze conclusie niet trekken over de hele populatie. Je kwantitatieve onderzoek is dan niet voldoende goed uitgevoerd en dus kan er geen algemene conclusie worden getrokken.

Verschil representativiteit en generaliseerbaarheid

Er is overigens een verschil tussen representativiteit en generaliseerbaarheid. Deze twee begrippen worden soms door elkaar gehaald. Je zou kunnen denken dat wanneer je aselect een steekproef trekt, dat je dan ook een representatieve steekproef hebt. Dat hoeft echter niet zo te zijn. De generaliseerbaarheid zegt hooguit iets over de kans dat de steekproef representatief is. Die kans is groot als je een voldoende grote aselecte steekproef neemt, maar feitelijk hoeft de verhouding vrouwen en mannen van die steekproef niet te corresponderen met de werkelijke verhouding in de populatie. Of een steekproef dus representatief is, wordt pas achteraf bepaald, aan de hand van de respons. 

Hulp van een professional

Om een betrouwbaar en representatief onderzoek te krijgen, is het van belang dat je een goede steekproef trekt met de juiste grootte. Verzuim je daarin, dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderzoek. Je loopt dan kans dat je scriptie wordt afgekeurd.

Twijfel je aan de kwaliteit van je onderzoek? Wil je graag hulp bij statistiek of SPSS krijgen? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

6 reacties

 1. Hai, ik vraag me af of mijn steekproef representatief is. Ik onderzoek de tevredenheid van de klant met de service die gelevert wordt door mijn bedrijf. Ik heb ze allemaal aselect benaderd via Facebook. Is mijn onderzoek dan representatief?

 2. Hallo Yoghurt03,
   
  Dank voor je vraag. Dat is lastig te zeggen. Om daarachter te komen zul je de socio-demografische variabelen moeten plotten. Als je bijvoorbeeld een staafdiagram krijgt waarbij de leeftijd varieert van 30 tot 40 jaar en de mensen vooral komen uit de provincie waar je bedrijf gevestigd is, terwijl je bedrijf landelijk opereert en ook klanten heeft onder de 30, dan is je steekproef niet representatief voor leeftijd en plaats. De jongere generatie zit bijvoorbeeld minder op Facebook. Als je bedrijf daadwerkelijk alleen klanten heeft tussen de 30 en 40, en de klanten komen in de praktijk alleen uit die provincie, dan is de steekproef wel representatief.

 3. Beste Scriptium,

  Dank voor jullie heldere artikel. Ik vraag me af: is representativiteit niet gewoon onbereikbaar ideaal. Ik bedoelde zelfs grote belangrijke onderzoeksbureaus hebben moeite om representativiteit te bereiken. Sommige doelgroepen zijn bijvoorbeeld moeilijk te bereiken. Is er gewoon niet altijd bias in onderzoek?

 4. Hallo Vicky,
   
  dat is een goede opmerking van je. Het klopt dat representativiteit in de praktijk lastig is. Bij sommige onderzoeken worden bepaalde personen onbewust of bewust uitgesloten van het onderzoek, omdat er bijvoorbeeld geen gegevens van zijn om ze te bereiken. Andere onderzoeken trekken per definitie eerder een bepaalde groep aan. Het is bijvoorbeeld bekend dat opiniepeilers moeite hebben om bepaalde groepen in de sample te krijgen, zoals mensen met een buitenlandse achtergrond. Daardoor kunnen deze groepen in de steekproef ondervertegenwoordigd zijn en andere groepen juist oververtegenwoordigd. In de VS speelde dit een rol bij sommige opiniepeilers in hun onvermogen om de overwinning van Trump te voorspellen.
   
  Waar het om gaat is dat er wel naar representativiteit gestreefd moet worden, en dat het doel is dat het onderzoek zo representatief mogelijk is. Ook is het van belang om de tekortkomingen van het onderzoek te beschrijven, zoals dus het gebrek aan representativiteit. Dat duidt erop dat je als onderzoeker met alle factoren rekening hebt gehouden.

 5. Goedemorgen,

  Ik heb onderzoek gedaan naar de omsteltijd van een machine, hier heb ik 30 metingen voor gedaan en de metingen zijn a-select. Is mijn meting nu representatief?

  1. Dank voor je vraag. Meer informatie is hierbij nodig. Wat is het voor machine, en wat houdt het omstellen van deze machine in dit geval in? En wat bedoel je met de metingen zijn a-select in dit geval? Wat was de populatie? Waarvoor moet de meting representatief zijn? Voor de omsteltijd of voor de machine? Dat is de vraag.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?