Een juist onderzoek

Validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit. Deze termen heb je tijdens je studie vast regelmatig horen vallen. Validiteit, betrouwbaarheid en representativiteit zijn nauw met elkaar verbonden en geven aan of je scriptie juist is uitgevoerd. Maar wat betekenen ze eigenlijk? In dit artikel zal voornamelijk de representativiteit in een scriptie worden toegelicht. Wat is het en hoe zorg je ervoor dat je scriptieonderzoek ook daadwerkelijk representatief is. Benieuwd? Lees dan snel verder en zorg ervoor dat jouw scriptie onderzoek ook representatief is!

 

Wat is representativiteit?

Representativiteit heeft met name betrekking op het onderzoek dat je voor je scriptie uitvoert. Laten we beginnen met het uitleggen van de term representativiteit. Representativiteit betekent dat de steekproef bewezen representatief is voor de doelpopulatie. Om het in wat beter begrijpbare woorden uit te leggen: de groep die je hebt onderzocht, je steekproef, dient een goede weergave te zijn van de populatie. Om vast te kunnen stellen of je steekproef representatief is, zal je de kenmerken van de te onderzoeken populatie moeten vaststellen. Deze kenmerken zullen ook daadwerkelijk bij je respondenten aanwezig moeten zijn. Is je populatie bijvoorbeeld ‘alle studenten tussen de 18 en 28 jaar’, dan zal je steekproef zowel mannen als vrouwen moeten bevatten van diverse leeftijden. Ga je enkel mannen van 20 interviewen of een enquête laten invullen, dan is je onderzoek niet representatief. Ten eerste heb je de input van alle vrouwen totaal overgeslagen, maar ook de mannen met andere leeftijden. Verhoudingsgewijs zullen er evenveel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden in je onderzoek moeten voorkomen met dezelfde kenmerken als in de populatie. Wanneer dit het geval is, dan is je steekproef representatief.

 

Hoe zorg je voor representativiteit in je scriptie?

Zoals hierboven is uitgelegd, dient je steekproef representatief te zijn tegenover de te onderzoeken populatie. Om ervoor te zorgen dat je onderzoek representatief is, zal je bij het opstellen van je steekproef hier rekening mee moeten houden. Je gebruikt een steekproef omdat het niet mogelijk is om de gehele populatie te onderzoeken. Dit zou namelijk betekenen dat je in sommige gevallen honderden tot miljoenen mensen zou moeten interviewen of moeten ondervragen met een enquête. Dit kost natuurlijk te veel tijd en middelen, dan zou je over 20 jaar nog niet afgestudeerd zijn.

Goed, je steekproef dus. Stel je te onderzoeken populatie bestaat uit 20.000 mensen, dan hoef je deze dus niet allemaal te onderzoeken. Je mag een steekproef trekken door middel van een berekening. Dit kun je helemaal zelf uitrekenen of je gebruikt een van de online tools die de steekproef voor je berekent. Gebruik deze vooral, want een scriptie schrijven is al ingewikkeld en tijdrovend genoeg. Het resultaat van deze berekening is de grootte van je steekproef. Zorg ervoor dat je je ook aan deze berekening houdt. Een te kleine steekproef kan ervoor zorgen dat de resultaten niet significant zijn, er kan dan geen betrouwbare conclusie worden getrokken. Dit zal direct betekenen dat je onderzoek niet representatief is. Nu je een steekproef hebt getrokken en weet hoeveel personen je moet onderzoeken, zal je moeten bepalen wie je gaat onderzoeken. Hier komen de eerder genoemde kenmerken weer aan te pas. Deze zullen moeten voorkomen in jouw steekproef, anders is je onderzoek niet representatief.

 

Waarom is representativiteit belangrijk?

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat het onderzoek in je scriptie representatief is? Wanneer je een onderzoek uitvoert onder een populatie en de gegevens die je analyseert zijn representatief, dan kun je zeggen dat de uitkomst betrekking heeft op de gehele populatie. Om weer even het voorbeeld erbij te pakken zou je bij een representatief onderzoek kunnen zeggen dat 30% van alle studenten tussen de 18 en 28 jaar regelmatig college overslaat. Wanneer je steekproef niet representatief is, dan mag je deze conclusie niet trekken over de gehele populatie. Je scriptieonderzoek is namelijk niet goed uitgevoerd en dus kan er geen conclusie worden getrokken.

 

Scriptiebegeleiding

 

Laat een reactie achter