De relevantie van je scriptie

De relevantie van het onderwerp van een scriptie is van groot belang. Als je een relevant onderwerp hebt, houdt dit in dat je scriptie en het onderwerp van dienst zijn voor de wetenschap en/of de maatschappij. Een van de eerste en belangrijkste stappen in het schrijven van de scriptie is dat je zorgt dat het onderzoek relevant is. Naast het criterium dat het op wetenschappelijk en/of maatschappelijk gebied relevant moet zijn, geldt dit vereiste van relevantie ook voor je studie en je opdrachtgever.

In principe komt de relevantie van het onderwerp tot uiting in de uitvoering van je probleemanalyse. Daarover wordt uitgebreidere informatie gegeven in het artikel Starten met het schrijven van je scriptie. Vervolgens zul je na het onderzoek de relevantie van de scriptie beargumenteren in de inleiding.

Wetenschappelijke relevantie

Je scriptie moet wetenschappelijk relevant zijn. Dit houdt in dat de scriptie als het ware een leegte of hiaat in de wetenschap opvult. Dit wordt ook wel de ‘research gap’ genoemd. Het onderzoek van de scriptie breidt hiermee de bestaande wetenschappelijke kennis uit. Je onderscheidt je op het gebied van relevantie door niet alleen een probleem vast te stellen, maar ook de oplossing voor dit vastgestelde probleem te bieden. Op deze manier kan het onderwerp door andere onderzoekers nader onderzocht worden, of kunnen de resultaten leiden tot veranderingen in de praktijk.

Door te zoeken naar een onderwerp waar nog niet veel informatie over bekend is, zorg je ervoor dat jouw scriptie wetenschappelijk relevant is. Zulke onderwerpen kun je bijvoorbeeld vinden in wetenschappelijke artikelen of vaktijdschriften. Maar het hoeft niet per se een onderwerp te zijn waar nog weinig over bekend is. Het kan namelijk ook zijn dat je een bekend onderwerp op een andere manier belicht dan tot nu toe gedaan is. Daarnaast kun je door middel van een vervolgonderzoek voortborduren op eerder onderzoek. Zo draag je ook bij aan de wetenschappelijke relevantie: je voegt immers nieuwe kennis toe. Samengevat draagt een wetenschappelijk relevant onderzoek bij aan de wetenschappelijke kennis door bijvoorbeeld:

 • Een gat (hiaat) in de literatuur op te vullen.

 • Een bijdrage te doen aan de oplossing van een theoretisch probleem.

 • Een bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur.

 • Een nieuw perspectief op het onderwerp te introduceren.

Een voorbeeld van wetenschappelijke relevantie:

Maatschappelijke en praktische relevantie

Naast de wetenschappelijke relevantie in je scriptie, dien je ook de maatschappelijke relevantie van het onderzoek te benoemen. Zo kun je op zoek gaan naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Je kunt ook bepaalde situaties die zich afspelen in de huidige praktijk aan de kaak stellen. In ieder geval zal je onderzoek op een of andere manier van toegevoegde waarde moeten zijn voor de maatschappij.

Hiernaast kun je zorgen voor een praktisch relevante scriptie. Daarbij gaat het meestal om een scriptie die een bestaand probleem binnen een bedrijf of organisatie oplost. Jouw onderzoeksresultaten bieden inzicht om een bestaand probleem op te lossen. Echter, dat betekent niet dat jouw resultaten ook meteen de oplossing bieden. Hier moet de organisatie of het bedrijf nog zelf mee aan de slag. Meestal is de praktische relevantie binnen een bedrijf het vergroten van de omzet, en die van een niet-commerciële organisatie het efficiënter of effectiever opereren als organisatie.

Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat het onderzoek van je scriptie maatschappelijk of praktisch relevant is. Allereerst kun je nalopen of een bestaande methode foutloos functioneert of niet. Daarnaast kun je conclusies trekken over methodes of feiten uit de huidige maatschappij of binnen een bedrijf of organisatie. Ten slotte kun je met de vastgestelde resultaten uit je onderzoek aanbevelingen doen. Met de verkregen resultaten kunnen dan verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor de maatschappij of bedrijven efficiënter kunnen werken en bedrijven hun omzet kunnen verhogen.

Het verschil met wetenschappelijke relevantie is te vinden in het feit dat het er niet alleen om draait dat jouw onderzoek de wetenschap vooruithelpt en van nieuwe inzichten voorziet, maar ook dat personen, bedrijven of organisaties nuttig gebruik kunnen maken van de resultaten van je onderzoek.

Een voorbeeld van praktische relevantie:

Een voorbeeld van maatschappelijke relevantie:

Relevantie voor je studie en opdrachtgever

Het is wat voor de hand liggend, maar het onderwerp van de scriptie dient natuurlijk voldoende aan te sluiten bij de studie die je volgt. Let er dus op dat je onderwerp niet alleen aan bovenstaande criteria voldoet, maar ook relevant is voor je opleiding. Ten slotte is de relevantie voor jouw opdrachtgever ook van belang. Voor hbo-studenten is dit de persoon of het bedrijf waar je stage loopt. Het onderwerp moet relevant zijn en van waarde zijn voor het bedrijf.

Stel, je studeert geschiedenis aan de universiteit en je bent bezig een onderwerp te kiezen voor je scriptie. Een relevant onderwerp voor je studie zou dan zijn:

 • De opkomst en redenen achter de opkomst van het fascisme in 20e-eeuws Italië.

 • De ontwikkeling van de natiestaat Filipijnen na dekolonisatie in de mid-20e eeuw.

 • Een historische analyse van de ontwikkeling van New York als het financieel centrum van de wereld.

Onderwerpen die in dit geval niet relevant zijn, zijn dan zoal:

 • De impact van het eten van chocola op de bloedsuikerspiegel onder ouderen.

 • De psychologische effecten van het kijken van een horrorfilm bij kinderen tussen 12 en 16 jaar.

 • Het verschil in motivatie tussen studenten die volledig thuis studeren en zij die fysiek naar college gaan.

Als je een scriptie puur voor een opdrachtgever schrijft, dan moet het van toegevoegde waarde zijn voor deze persoon of dit bedrijf. Je opdrachtgever weet zelf wat wel en niet relevant is. Ga dus met elkaar in gesprek en beschrijf in het doel van je onderzoek wat je gaat onderzoeken, zodat je begeleider dit kan goedkeuren.

Hulp van een professional

Zie je door de bomen het bos niet meer? Lukt het niet om je scriptie goed op touw te zetten? Het je moeite met het beschrijven van de relevantie? Dan is het wellicht een idee om scriptiehulp van Scriptium in te schakelen. Onze begeleiders en correctoren kunnen uitstekend helpen met het verbeteren van je tekst. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

Raquel - planning voor huiswerk

Raquel is blogschrijfster bij Scriptium. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een passie voor taal en communicatie, en schrijft diverse inhoudelijke artikelen over onderzoek doen, leren en studeren.

4 reacties

 1. Hallo Scriptium. bedankt voor jullie artikel. Ik vroeg me af of de relevantie voor de opleiding ook besproken moet worden. Ik doe namelijk een  onderzoek doen dat heel praktijk gericht is, voor het bedrijf waarvoor ik stage loop. Maar het moet ook aansluiten op mijn studierichting. 

 2. Hallo Tentl,
   
  Dank voor je vraag. Je hoeft niet per se de relevantie voor je opleiding te bespreken in je onderzoek, omdat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat het onderzoek aansluit op je studierichting. Tenminste, dat hoort zo te zijn als je een passend onderzoek doet. Daarnaast is het niet de bedoeling dat je jezelf als onderzoeker en je opleiding betrekt in je onderzoek.

 3. Hallo Rachid,
   
  in de meest complete vorm bevat de probleemanalyse inderdaad ook de relevantie van het onderzoek. Je kunt ons artikel over de probleemanalyse doornemen om te zien welke onderdelen je daarin kunt opnemen.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?