Relevantie

De relevantie van het onderwerp van je scriptie is van groot belang. Dit houdt in dat jouw scriptie en daarmee het onderwerp van jouw scriptie van dienst zijn voor de wetenschap en/of de maatschappij. Een van de eerste en belangrijkste stappen in het schrijven van je scriptie is dat je zorgt dat je onderzoek relevant is. Naast het criterium dat het op wetenschappelijk en/of maatschappelijk gebied relevant moet zijn, geldt dit vereiste van relevantie ook voor je studie en je opdrachtgever. Dit ga je onderzoeken tijdens de uitvoering van je probleemanalyse, waar uitgebreider informatie over wordt gegeven in het artikel ‘Starten met het schrijven van je scriptie’. Vervolgens zal je na je onderzoek de relevantie van je scriptie beargumenteren in de inleiding.

 

Wetenschappelijke relevantie

Je scriptie moet wetenschappelijk relevant zijn, wat inhoudt dat de scriptie als het ware een leegte in de wetenschap opvult. Het onderzoek van de scriptie breidt dan de bestaande wetenschappelijke kennis uit. Je onderscheid je op het gebied van relevantie door niet alleen een probleem vast te stellen, maar ook de oplossing voor dit vastgestelde probleem te bieden. Door te zoeken naar een onderwerp waar nog niet veel informatie over bekend is, zorg je ervoor dat jouw scriptie wetenschappelijk relevant is. Zulke onderwerpen kun je bijvoorbeeld vinden in wetenschappelijke artikelen of vaktijdschriften. Door middel van een vervolgonderzoek, waarbij je dus voortborduurt op een eerder verricht onderzoek, draag je ook bij aan de wetenschappelijke relevantie. Je voegt immers nieuwe kennis toe.

 

Maatschappelijke en praktische relevantie

Naast de wetenschappelijke relevantie van je onderwerp in je scriptie dien je ook de maatschappelijke relevantie van je onderzoek te benoemen. Zo kun je opzoek gaan naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem, of kun je bepaalde situaties die zich afspelen in de huidige praktijk aan de kaak stellen. In ieder geval zal je onderzoek op een of andere manier van toegevoegde waarde moeten zijn voor de maatschappij. Er zijn een aantal verschillende manieren om te zorgen dat het onderzoek van je scriptie maatschappelijk en praktisch relevant is. Allereerst kun je nalopen of een bestaande methode foutloos functioneert of niet. Daarnaast kun je conclusies trekken over methodes of feiten uit de huidige maatschappij of binnen een bedrijf. Tenslotte kun je met de vastgestelde resultaten uit jouw onderzoek aanbevelingen doen. Met de hieruit volgende resultaten kunnen dan verbeteringen worden doorgevoerd waardoor de maatschappij of bedrijven efficiënter kunnen werken en bedrijven wellicht hun omzet kunnen verhogen.

 

Het verschil met de wetenschappelijke relevantie is te vinden in het feit dat het er niet alleen om draait dat jouw onderzoek de wetenschap vooruithelpt en van nieuwe inzichten voorziet, maar ook dat personen, bedrijven of organisaties nuttig gebruik kunnen maken van de resultaten van jouw onderzoek.

 

Relevantie voor je studie en je opdrachtgever

Het is wat voor de hand liggend, maar het onderwerp van je scriptie dient natuurlijk wel voldoende aan te sluiten bij de studie die je volgt. Let er dus op dat je onderwerp niet alleen aan bovenstaande criteria voldoet maar ook relevant is voor je studie. Tenslotte is de relevantie voor jouw opdrachtgever – voor hbo-studenten de persoon of het bedrijf waar je stage loopt – ook van belang. Het onderwerp moet relevant zijn en van waarde zijn voor het bedrijf.

 

Studiebegeleiding

 

 

Raquel - planning voor huiswerk

Raquel is blogschrijfster bij Scriptium. Ze heeft een haat-liefdeverhouding met haar workouts, maar compenseert dit met haar passie voor gezond eten. Ze wordt gelukkig van vrienden en familie en beleeft haar geluksmomentjes zowel in de kroeg als gezellig thuis.

Laat een reactie achter