Wat is een probleemstelling?

Met je probleemstelling breng je in kaart welk probleem je met jouw onderzoek wil onderzoeken of oplossen. Uit de probleemstelling vloeit de onderzoeksvraag van jouw scriptie. Het formuleren van je probleemstelling en doelstelling is dan ook geen onbelangrijke stap. Het bepaalt namelijk de algemene richting van je scriptie, het soort onderzoek dat je gaat uitvoeren en op welke manier je jouw vraagstuk gaat onderzoeken.

 

Probleemstellingen formuleren

Het formuleren van de probleemstelling begint bij het onderwerp van je scriptie. Dat beginpunt vormt de basis van je onderzoek. Als je jouw onderwerpkeuze goed hebt voorbereid, is je onderwerp relevant en redelijk afgebakend. Met je probleemanalyse zoom je verder in op een aspect van je onderwerp en formuleer je uiteindelijk een probleemstelling en doelstelling. Vraag jezelf af wat je nu precies te weten wil komen. Wat is het ‘probleem’ binnen jouw onderzoeksveld dat nog (deels) opgelost moet worden? Laten we als voorbeeld het onderwerp ‘analfabetisme’ nemen.

          Als eerste stap verzamel en lees je reeds beschikbare literatuur over dit onderwerp. Op die manier kun je het ‘gat’ in de informatie vinden. Wat is er nog niet bekend? Stel je ziet dat analfabetisme bij Nederlanders ouder dan 65 jaar nog onvoldoende onderzocht is en je wil daar graag verandering in brengen. Je probleemstelling wordt dan toegespitst op deze doelgroep en het onderwerp analfabetisme.

          Maar er is nog geen sprake van een daadwerkelijk probleem. Dat is dan ook de volgende stap. Vraag jezelf af welke problemen je zou moeten oplossen als je dit onderwerp met deze doelgroep wil onderzoeken. Je dient bijvoorbeeld zeker te stellen dat er voldoende informatie beschikbaar is over 65+’ers met analfabetisme. Als dit niet het geval is, heb je meteen een probleem geïdentificeerd: er is geen zicht op de doelgroep en daarom is er nog weinig tot niets over bekend. Deze probleemstelling formuleer je vervolgens tot onderzoeksvraag:

 

          Hoe groot is de groep 65+’ers met analfabetisme in Nederland?

 

Je probleemstelling en onderzoeksvraag bepalen vervolgens ook hoe je onderzoek eruit gaat zien. In dat geval is een kwantitatief deskresearchonderzoek dat beschrijvend van aard is zeer geschikt.

          De probleemstelling is een vast onderdeel dat opgenomen dient te worden in de structuur van je scriptie. In het onderdeel ‘probleemstelling’ geef je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is nu precies het probleem?
 • Waar speelt dit probleem zich af?
 • Wie zijn er betrokken bij dit probleem?

 

Probleemstelling als rode draad

Je probleemstelling, samen met je doelstelling, geeft niet enkel richting aan je onderzoek, het fungeert ook als rode draad bij het schrijven van je daadwerkelijke scriptie. Alle afzonderlijke onderdelen in je tekst zijn gebaseerd op en refereren terug aan de probleemstelling. Een goede tip is dan ook om tijdens het schrijven per onderdeel te controleren of het verband met je oorspronkelijk geformuleerde probleemstelling duidelijk is. De correctors van Scriptium die de structuur en inhoud van je scriptie controleren, zullen je gehele document aan deze eis toetsen.

          In het conclusiegedeelte van je scriptie wordt er uiteindelijk uitvoerig en nauwkeurig een oplossing geformuleerd bij de probleemstelling. Je geeft dan dus antwoord op de onderzoeksvraag. Vergelijk je probleemstelling met je conclusie en stel vast dat je inderdaad sluitend en duidelijk antwoord geeft op de probleemstelling. Als je dat hebt gedaan, is je scriptie af en je onderzoek voltooid.

 

Externe probleemstellingen

In sommige gevallen wordt je probleemstelling door een externe entiteit aangeleverd. Een goed voorbeeld hiervan is adviserend onderzoek dat uitgevoerd wordt in opdracht van een bedrijf of instantie. De directie van een bedrijf heeft een probleem geïdentificeerd binnen de organisatie en wil dat middels onderzoek oplossen. Een dergelijk probleem kan bijvoorbeeld zijn:

 

          Het ziekteverzuim onder werknemers op de fabrieksvloer is in 2017 verdubbeld ten opzichte van 2016.

 

Hoewel de probleemstelling min of meer wordt aangeleverd, dien je nog steeds een probleemanalyse uit te voeren om tot een afgebakende en goede onderzoeksvraag te komen. Zorg dat de probleemstellingssectie beschrijft wat het probleem precies is, waar het probleem zich precies afspeelt en wie er betrokken zijn bij het probleem.

          Je onderzoeksvraag wordt vervolgens een vraag die bestaat uit één afgebakende en heldere zin. Laten we de probleemstelling voor het voorbeeld formuleren:

 • Wat is nu precies het probleem?
  • Het ziekteverzuim onder werknemers op de fabrieksvloer is in 2017 verdubbeld ten opzicht van 2016.
 • Waar speelt dit probleem zich af?
  • Op de fabrieksvloer van Friesland Campina in Sneek
 • Wie zijn er betrokken bij dit probleem?
  • Stakeholders zijn Friesland Campina directie en fabrieksvloermedewerkers

Let erop dat deze probleemanalyse zeer mager is en bedoeld is als illustratie. De daadwerkelijke probleemstelling in je scriptie dient uitgebreider te zijn.

Laat een reactie achter