Probleem introduceen

Een probleemstelling is onmisbaar in je scriptie. Met de probleemstelling geef je aan welk probleem of vraagstuk je gaat onderzoeken. Een heldere probleemstelling kun je zien als de basis van je scriptie. Het bepaalt wat voor onderzoek je gaat uitvoeren en hoe je scriptie eruit komt te zien. Zonder een probleemstelling is het niet duidelijk waar je scriptie over zal gaan. Maar hoe kun je het beste het probleem introduceren in je scriptie? Wij leggen jou uit waar een probleemstelling aan moet voldoen. Ook vertellen we je welke probleemstellingen er zijn.

Kenmerken van een goede probleemstelling

Nadat je een onderwerp hebt gekozen, is het logische gevolg om de probleemstelling te formuleren. Een goede probleemstelling is kort gezegd een krachtige stelling die duidelijk de context, het probleem en de relevantie van het onderwerp beschrijft. Een goede probleemstelling heeft de volgende kenmerken:

 • Stelling: de probleemstelling wordt niet in vraagvorm geschreven.

 • Bestaat uit één zin: één korte, krachtige en duidelijke zin.

 • Specifiek geformuleerd: helder omschreven, bijvoorbeeld met de SMART-methode.

 • Relevant: in de probleemstelling moet naar voren komen wat de toegevoegde waarde is (voor maatschappij, wetenschap, afstudeerorganisatie et cetera).

Welke probleemstellingen zijn er?

Er zijn verschillende typen probleemstellingen. Hoe je de probleemstelling formuleert, bepaalt welk onderzoek uitgevoerd moet worden om het probleem op te lossen. Er zijn vijf soorten probleemstellingen te onderscheiden. Dit zijn de typen: beschrijvend, exploratief, toetsend, adviserend en voorschrijvend. Elk type probleemstelling heeft een eigen doel en wijze van formulering. We zullen de typen één voor één toelichten. Zo kun jij kiezen welke probleemstelling het beste bij jouw scriptie past.

1. Beschrijvend

Bij deze gebruik je de 5W2H-methode om de stelling te formuleren. Dit is een efficiënte methode om een probleem uit te leggen en op te lossen. De 5 W’s staan voor: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom. De 2 H’s staan voor Hoe en Hoeveel. Wil je weten hoe een beschrijvende probleemstelling eruit ziet? Die kan er als volgt uitzien:

 • ‘Hoeveel hart- en vaatziekten komen voor in de leeftijdsgroep 45-50 in Friesland?’

 • 'Welke organisaties zijn van invloed op de Belgische volksgezondheid?’

2. Exploratief

Deze probleemstelling geeft uitleg over gebeurtenissen of fenomenen en hun onderlinge relaties. Het komt vaak voor dat deze probleemstelling begint met hoe, wat of waarom. Je kunt hierbij denken aan vragen als:

 • ‘Hoe beïnvloedt X de relatie tussen Y en Z?’

 • ‘Wat is de oorzaak van X?’

3. Toetsend/waarderend

Bij deze probleemstelling onderzoek je of iets aan bepaalde criteria voldoet. Het doel is om na te gaan of bepaalde hypothesen, afgeleid uit de theorie, kloppen of niet. Wil je jouw probleem introduceren op deze manier? Dan kun je bijvoorbeeld een zin gebruiken als:

 • ‘Is er een verband tussen X en de prevalentie van Y?’

4. Adviserend

Deze probleemstelling geeft suggesties voor een keuze uit meerdere opties. Het is vaak gericht op hoe een bepaalde verandering tot stand kan worden gebracht. Kort gezegd: wat moet je wel en niet doen? De zin zou kunnen starten met:

 • ‘Wat is de beste methode om…’

 • ‘Welke maatregelen moeten worden genomen om…’

5. Voorschrijvend

Een probleem introduceren kan ook door middel van een voorschrijvende probleemstelling. Hierbij geef je instructies of aanwijzingen. De probleemstelling kan dan als volgt zijn:

 • ‘Welke procedures dienen er gevolgd te worden voor een optimale uitvoering van het stikstofbeleid?’

De volgende stap: deelvragen formuleren

Nu weet je hoe je het probleem kunt introduceren in je scriptie. De vervolgstap is het verwoorden van je hoofdvraag en deelvragen. Je zult merken dat een goede probleemstelling en onderzoeksvragen als het ware als een vangnet werken. Dit helpt enorm bij het schrijven van je scriptie. Het helpt om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Als je namelijk vastloopt, keer je gewoon terug naar je hoofdvraag.

Dat is simpelweg het belangrijkste dat je hoeft te doen: antwoorden vinden op je eigen vragen.

Meer scriptiehulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Heb je naast vragen over het probleem introduceren, meer hulp nodig? Of het nu een week is voor je deadline of de dag ervoor, Scriptium staat voor je klaar. Wij staan namelijk 24/7 paraat met professionele scriptiehulp. Onze scriptiebegeleiders zijn afgestudeerde academici. Zij hebben hun strepen verdiend op het gebied van scriptiebegeleiding en het nakijken van scripties. Of je nu intensieve hulp zoekt bij het opstellen van je inleiding, hulp bij statistiek of een taalcorrectie: het kan allemaal bij Scriptium!

Zorg ervoor dat jouw scriptie een superscriptie wordt met de hulp van Scriptium.

Aniek is contentschrijver bij Scriptium. Ze studeerde Crossmediale Communicatie aan Hogeschool Rotterdam en heeft inmiddels al enige ervaring in de wereld van marketing en communicatie. Haar passie ligt bij het schrijven en creëren van content dat er toe doet.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?