Plagiaat

Plagiaat: het is goed mogelijk dat deze term je om de oren vliegt tijdens colleges. Er wordt immers veelvuldig door docenten en professoren gewaarschuwd voor plagiaat. Maar wat is plagiaat nu precies? En hoe voorkom je dat je jezelf er, bedoeld of onbedoeld, schuldig aan maakt?

Plagiaat is een synoniem voor auteursrechtenschending. Als je plagiaat pleegt, presenteer je de ideeën, bevindingen of tekst van een ander alsof het je eigen ideeën en bevindingen zijn. De auteur van een tekst heeft het recht op de bevindingen en ideeën die in de tekst gepresenteerd worden, en op de manier waarop die gerepresenteerd worden. Als je dus zijn werk presenteert als het jouwe, steel je als het ware eigendom van een ander.

In de wetenschappelijke wereld heeft plagiaat doorgaans betrekking op het raadplegen en hanteren van bronmateriaal in scripties, proefschriften en andere academische teksten. Onderzoek moet namelijk gebaseerd zijn op feiten. Om aan die feiten te komen, moet je bestaand onderzoek raadplegen en toepassen. Per definitie gebruik je dus in een correcte en academisch verantwoorde scriptie de ideeën van een ander. Om te voorkomen dat er plagiaat gepleegd wordt, hanteren we een uitvoerig en gedetailleerd bronvermeldingssysteem. Dit is ontworpen om in alle gevallen eer te geven aan hen die eer toekomt.

Plagiaat is niet enkel van toepassing op academisch onderzoek. Het is bijvoorbeeld ook verboden om op te treden met muzikaal materiaal van een ander zonder de artiest te vermelden. Of om beeldfragmenten te presenteren als materiaal dat je zelf ontwikkeld hebt.

Strafbaar?

Plagiaat is in essentie zeer strafbaar. Rechtbanken houden zich veelvuldig bezig met rechtszaken die moeten uitwijzen of een partij zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Zo is de artiest Ed Sheeran hierover vaak in het nieuws geweest. Verschillende artiesten beschuldigden hem ervan elementen uit hun werk toe te passen in zijn eigen hits. In de academische wereld leidt plagiaat zelden tot een rechtszaak. Gevallen van plagiaat worden doorgaans intern volgens strikte richtlijnen afgehandeld.

Als houders van een academische titel plagiaat plegen, verliezen ze hun baan en titel. Een voorbeeld is de zaak rond voormalig hoogleraar Diederik Stapel. Hij fraudeerde met onderzoeksgegevens. Als je als student plagiaat pleegt, wordt er doorgaans een of meerdere van de volgende maatregelen getroffen:

  • Het werk wordt nietig verklaard.

  • Je wordt uitgeschreven bij het vak en dient het vak het volgende jaar over te doen.

  • De student wordt geweigerd bij tentamens en kunt zo dus niet slagen voor het vak.

  • Je krijgt een aantekening in je algemene dossier.

  • Je wordt van de opleiding en onderwijsinstantie verwijderd (meestal na herhaling).

De keuze voor welke maatregelen er getroffen worden, wordt beïnvloed door je intentie. Heb je bedoeld plagiaat gepleegd, dan zijn de gevolgen zwaarder. Toch is onbedoeld plagiaat plegen wettelijk net zo strafbaar. Het is daarom van belang dat je altijd goed verwijst naar geraadpleegde bronnen en dat je zorgvuldig bent in de manier waarop je verwijst.

Plagiaat voorkomen

Zoals eerder werd genoemd is er een uitvoerig bronvermeldingstelsel ontwikkeld om te voorkomen dat er plagiaat wordt gepleegd. De American Psychological Association heeft een handboek uitgebracht waarin de bekende APA-verwijzingsstijl beschreven wordt. Dit handboek dient voor veel onderwijsinstellingen en opleidingen als leidraad. Naast APA zijn er enkele andere stijlen. Het is afhankelijk van de studierichting welke stijl gehanteerd wordt. Lees voor meer informatie over verwijzen onze artikelen over APA. Of laat je bronvermelding nakijken door Scriptium door een verzoek te sturen via onze contactpagina.

Plagiaatsoftware

Plagiaat detecteren is niet altijd even gemakkelijk. Voor dit doeleinde is dan ook software beschikbaar voor onderwijsinstellingen. De bekendste software is Turnitin. Dit programma vergelijkt je tekst met alle beschikbare teksten op internet. Zo wordt achterhaald of de tekst al ergens beschikbaar is gesteld. Na de vergelijking biedt het programma een overeenkomstpercentage. Het is natuurlijk niet te voorkomen dat je tekst in bepaalde mate overeenkomsten vertoont met bestaand materiaal. Om die reden is een overeenkomstpercentage van tussen de 5% en 8% normaal. Boven de 15% starten vrijwel alle onderwijsinstellingen een onderzoek naar waarom je tekst sterke overeenkomsten vertoont. Turnitin laat dan de teksten zien die te vergelijken zijn. Je docent bepaalt vervolgens of er inderdaad sprake is van plagiaat.

Hulp van een professional

Heb je moeite met het schrijven van je scriptie? Lukt het niet om de feedback van je begeleider te verwerken? Dan is het wellicht een idee om scriptiebegeleiding van Scriptium in te schakelen. Onze begeleiders kunnen uitstekend helpen met het opzetten en verbeteren van jouw scriptie. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?