Plagiaat

Het is goed mogelijk dat deze term je om de oren vliegt tijdens de colleges bij jouw onderwijsinstelling. Er wordt immers veelvuldig door docenten en professoren gewaarschuwd voor plagiaat. Maar wat is plagiaat nu precies? En hoe voorkom je dat je jezelf er, bedoeld of onbedoeld, schuldig aan maakt?

          Plagiaat is een synoniem voor auteursrechtenschending. Als je plagiaat pleegt, presenteer je de ideeën, bevindingen of tekst van een ander alsof het jouw eigen ideeën, bevindingen of tekst zijn. De auteur van een tekst heeft het recht op de bevindingen en ideeën die in de tekst gepresenteerd worden en op de manier waarop die ideeën en bevindingen gerepresenteerd worden. Dus als je zijn werk presenteert als het jouwe, steel je als het ware eigendom van een ander.

          In de wetenschappelijke wereld heeft plagiaat doorgaans betrekking op het raadplegen en hanteren van bronmateriaal in scripties, proefschriften, en andere academische teksten. Onderzoek moet namelijk gebaseerd zijn op feiten en om aan die feiten te komen, moet je bestaand onderzoek raadplegen en toepassen. Per definitie gebruik je dus in een correcte en academisch verantwoorde scriptie de ideeën van een ander. Om te voorkomen dat er plagiaat gepleegd wordt, hanteren we een uitvoerig en gedetailleerd bronvermeldingssysteem dat ontworpen is om in alle gevallen eer te geven aan hen die eer toekomt.

          Plagiaat is niet enkel van toepassing op academisch onderzoek. Het is bijvoorbeeld ook verboden om op te treden met muzikaal materiaal van een ander zonder de artiest te vermelden, of om beeldfragmenten te presenteren als materiaal dat jij zelf ontwikkeld hebt.

 

Strafbaar?

Plagiaat is in essentie zeer strafbaar. Rechtbanken houden zich veelvuldig bezig met rechtszaken die moeten uitwijzen of een partij zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Zo is de artiest Ed Sheeran vaak in het nieuws geweest omdat verschillende artiesten hem ervan beschuldigden elementen uit hun werk toe te passen in zijn eigen hits. In de academische wereld leidt plagiaat zelden tot een rechtszaak. Gevallen van plagiaat worden namelijk doorgaans intern volgens strikte richtlijnen afgehandeld.

          Als houders van een academische titel plagiaat plegen, verliezen ze hun baan en titel. Als je als student plagiaat pleegt, wordt er doorgaans een of meerdere van de volgende maatregelen getroffen:

  • Je werk wordt nietig verklaard;
  • Je wordt uitgeschreven bij het vak en dient het vak het volgende jaar over te doen;
  • Je wordt geweigerd bij tentamens en kunt zo dus niet slagen voor het vak;
  • Je krijgt een aantekening in je algemene dossier;
  • Je wordt van de opleiding en onderwijsinstantie verwijderd (meestal na herhaling).

 

De keuze voor welke maatregelen er getroffen worden, wordt beïnvloed door je intentie. Heb je bedoeld plagiaat gepleegd, dan zijn de gevolgen zwaarder. Toch is onbedoeld plagiaat plegen net zo strafbaar. Het is daarom van belang dat je altijd goed verwijst naar geraadpleegde bronnen en dat je zorgvuldig bent in de manier waarop je verwijst.

 

Plagiaat voorkomen

Zoals eerder werd genoemd is er een uitvoerig bronvermeldingstelsel ontwikkeld om te voorkomen dat er plagiaat wordt gepleegd. De American Psychological Association heeft een handboek uitgebracht waarin de bekende APA-verwijzingsstijl beschreven wordt. Dit handboek dient voor veel onderwijsinstellingen en opleidingen als leidraad. Naast APA zijn er enkele andere stijlen en het is afhankelijk van je studierichting welke stijl gehanteerd wordt. Lees voor meer informatie over verwijzen onze artikelen over APA. Laat je bronvermelding nakijken door de correctoren van Scriptium door een verzoek te sturen via de contactpagina.

 

Plagiaatsoftware

Plagiaat detecteren is niet altijd even gemakkelijk. Voor dit doeleinde is dan ook software beschikbaar voor onderwijsinstellingen. De bekendste software is Ephorus. Dit programma vergelijkt jouw tekst met alle beschikbare teksten op internet om zo te ontdekken of jouw tekst al eerder ergens beschikbaar is gesteld. Na de vergelijking biedt het programma een overeenkomstpercentage. Het is natuurlijk niet te voorkomen dat je tekst in bepaalde mate overeenkomsten vertoont met bestaand materiaal. Om die reden is een overeenkomstpercentage van tussen de 5% en 8% normaal. Boven de 15% starten vrijwel alle onderwijsinstellingen een onderzoek naar waarom jouw tekst sterke overeenkomsten vertoont. Ephorus laat dan de teksten zien die te vergelijken zijn en je docent bepaalt vervolgens of er inderdaad sprake is van plagiaat.

 

 

Laat een reactie achter