Passieve zinnen in je scriptie 4/5 (5)

Passieve zinnen in scriptie

De passieve zinsvorm gebruik je vaak wanneer je de handelende persoon in je scriptie niet wilt noemen (omdat deze bijvoorbeeld niet bekend is), of om de handeling centraal te stellen in plaats van de persoon. Omdat het vaak niet is toegestaan om een scriptie in de ik-vorm of wij-vorm te schrijven, kan de passieve zinsvorm een uitkomst zijn. Enkele voorbeelden van een passieve zin:

  • In het theoretisch kader worden de belangrijkste begrippen van het onderzoek behandeld

  • De piramide van Maslow werd door enkele auteurs bekritiseerd

Zouden de zinnen in actieve vorm gezet worden, dan zouden ze er zo uit kunnen zien:

  • In het theoretisch kader behandel ik de belangrijkste begrippen van het onderzoek

  • Enkele auteurs bekritiseerden de piramide van Maslow

Je ziet dat bij de eerste zin, om de ik-vorm te vermijden, het gebruik van de passieve zin haast onvermijdelijk is.

Passieve zinnen worden gekenmerkt door het gebruik van de hulpwerkwoorden worden (onvoltooide tijd) en zijn (voltooide tijd). In een actieve zin voert het onderwerp de handeling uit, en in een passieve zin ondergaat het onderwerp de handeling. Zie onderstaande voorbeelden:

  • Esther schrijft die scriptie

  • De scriptie wordt door Esther geschreven

Over het algemeen is de actieve vorm te verkiezen in tekst, echter vanwege de objectieve, wetenschappelijke toon die in een scriptie of thesis vaak moet worden aangehouden, kan de passieve of lijdende vorm in sommige passages of bij sommige zinnen de voorkeur krijgen. Het gebruik van de lijdende vorm is in die zin dus functioneel. Bij sommige zinnen is de passieve vorm echter misplaatst en wordt het lezen hierdoor onnodig bemoeilijkt. Een voorbeeld van een dergelijke zin:

  •Eén van de dingen die het projectteam met betrekking tot het product kan uitvoeren is het organiseren van evenementen.

Deze zin kan simpeler, compacter en in een actievere vorm worden gegoten:

  • Het projectteam kan met betrekking tot het product evenementen organiseren.

De bovenstaande zin staat in bedrijvende (actieve) vorm geschreven. Je ziet dat in deze zin het hulpwerkwoord ‘zijn’ achterwege is gelaten. Het veranderen van een zin van een passieve naar een actieve vorm verandert niet de betekenis van de zin.

Het hangt van de zin af of het gebruik van de lijdende vorm gepast is. Als er te veel en te vaak onnodig gebruik wordt gemaakt van passieve zinnen in scripties, wordt het lezen van de scriptie soms bemoeilijkt. Anderzijds is het zo dat een scriptie het liefst in een onpersoonlijke, droge, wetenschappelijke stijl geschreven moet worden, zonder ik-vorm, en daar zijn passieve zinnen soms erg geschikt voor. Er dient dus per zin te worden bekeken of deze geschikt is voor een passieve vorm.

De passieve vorm kan ook gebruikt worden om zinnen beter op elkaar aan te laten sluiten, bijvoorbeeld bij deze zin:

  • Hij was bang om dat huis te bewonen. Het was gebouwd door een slechte architect.

Deze zin had op deze manier geschreven kunnen worden:

  • Hij was bang om dat huis te bewonen. Een slechte architect had het huis gebouwd.

In bovenstaande zin staat het onderwerp in beide zinnen vooraan, waardoor de zinnen niet goed op elkaar aansluiten. Daarom is hier de passieve vorm te verkiezen boven deze actieve vorm.

Ondanks de genoemde voordelen van de passieve vorm, dien je er altijd voor te waken dat je de passieve zinsvorm niet te vaak gebruikt. Dat laatste kan ertoe leiden dat je scriptie wordt afgekeurd. Passieve zinnen halen namelijk het tempo uit je tekst en een verkeerde toepassing ervan getuigt niet van een groot taalgevoel. Een goede schrijver weet wanneer hij de passieve vorm kan gebruiken en wanneer hij de actieve (bedrijvende) vorm moet gebruiken. Meer over de passieve vorm vind je hier.

Heb je commentaar gekregen dat je scriptie te veel passieve zinnen bevat of ondervind je andere problemen met je thesis? Scriptium kan je helpen je zinnen leesbaarder te maken. We corrigeren de spelling, taal en zinsstructuur van je tekst. Desgewenst controleren we je scriptie zelfs op inhoud. Daarmee bieden we een exclusieve scriptieservice. Een sterke scriptie is niet alleen het sluitstuk van je studie, het is ook een vereist visitekaartje op de arbeidsmarkt. Ga voor een topscriptie en laat je scriptie daarom nakijken door de professionele correctoren van Scriptium.


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL