Objectiviteit

Academisch werk dient objectief te zijn. Je presenteert immers feiten en de meningen, invloeden en motivaties van onderzoekers en auteurs hebben geen plek in een feitelijke presentatie. Het is dan ook van belang dat je de objectiviteit van jouw onderzoek en scriptie bewaakt. Objectiviteit betekent dat de interpretatie van een uitspraak (feit) onafhankelijk is van de meningen van mensen. Een objectief feit is bijvoorbeeld de volgende uitspraak:

          Water kookt bij 100 graden Celsius.

Je kunt daarvan vinden wat je wil, water zal koken bij 100 graden Celsius. Het tegenovergestelde van objectiviteit is subjectiviteit. Subjectieve uitspraken zijn uitspraken die enkel en alleen bestaan in het licht van de relatieve meningen van mensen. Een voorbeeld van een subjectieve uitspraak is bijvoorbeeld:

          Essent is een goed bedrijf.

Iedereen heeft een andere mening over Essent en daarom mag de bovenstaande uitspraak niet als feit gepresenteerd worden. Essent IS geen goed bedrijf, het wordt als een goed bedrijf bevonden door de schrijver van dit blogartikel.

 

Objectiviteit en betrouwbaarheid

De belangrijkste reden om de objectiviteit in een academische tekst te bewaken is om te zorgen dat de tekst betrouwbaar is. Wetenschappelijk onderzoek moet feitelijk zijn en als feitelijk gepresenteerd worden. Daarom is het niet de bedoeling dat je meningen of subjectieve zaken als feitelijk in je tekst weergeeft.

 

Onafhankelijkheid

Deze betrouwbaarheid en objectiviteit wordt gewaarborgd door je onderzoek onafhankelijk te laten verlopen en te baseren op onafhankelijke bronnen. Onafhankelijkheid controleer je door na te gaan wie een onderzoek of artikel uitgevoerd of gepubliceerd heeft. Als Essent een artikel uitbrengt dat lyrisch is over Essent als bedrijf, mag je de onafhankelijkheid van het onderzoek, en daarmee de objectiviteit en betrouwbaarheid ernstig in twijfel trekken. Essent heeft er namelijk baat bij dat het onderzoek het bedrijf in een positief daglicht stelt en dus kun je er per definitie vanuit gaan dat objectief onderzoek door Essent naar Essent niet langer mogelijk is.

          Een ander voorbeeld van afhankelijk onderzoek is als je als onderzoeker persoonlijk betrokken bent bij je onderzoeksonderwerp. Om de objectiviteit van je onderzoek te bewaren, is het aan te bevelen om geen onderwerp te kiezen waar je emotioneel in geïnvesteerd bent. Je ideeën en gevoelens over het onderwerp zullen je vraagstellingen en onderzoeksopzet kleuren.

          Een veelvoorkomende fout met betrekking tot subjectiviteit in onderzoek is als een onderzoeker een onderzoek doet binnen een bedrijf waar hij/zij ook werkt of stage loopt. In principe is het onderzoek niet fout, maar doorgaans heeft de onderzoeker de neiging om positief te spreken over het bedrijf vanwege enige affiniteit en trouw met en aan het bedrijf. Waak dus voor subjectieve uitspraken in je tekst als je een dergelijke onderzoekende werknemer of stagiair bent. Valkuilen zijn bijvoorbeeld uitspraken als:

  • Bedrijf X biedt kwalitatieve zorg.
  • Bedrijf X is de beste leverancier van wijn in Nederland.
  • Bedrijf X is als een fris briesje op een hete zomerdag in deze industrie.

 

Al deze uitspraken zijn subjectief en niet feitelijk te bewijzen. Het is sowieso af te raden om te beweren dat iets of iemand ‘de beste’ is. Dit is namelijk vrijwel nooit te bewijzen.

 

Objectiviteit bij de presentatie van meningen

Kwalitatief onderzoek is doorgaans gebaseerd op de meningen van mensen. Deze meningen heb je bijvoorbeeld verzameld door middel van enquêtes of interviews. Deze meningen moeten, ondanks dat het subjectieve meningen zijn, objectief in jouw scriptie verwerkt en gepresenteerd worden. Dit doe je op de volgende manier.

Stel je hebt aan klanten van Essent gevraagd wat zij van Essent vinden. De vraag in de enquête was:

         Kunt u vertellen wat u van Essent vindt?

Na het verwerken van de resultaten, bemerk je dat de klanten over het algemeen positief zijn over Essent omdat ze blij zijn met de snelle klantenservice en scherpe prijzen. Toch kun je het volgende niet in je resultatensectie opschrijven:

           Essent heeft een snelle klantenservice en scherpe prijzen en daar zijn de klanten blij mee.

Op deze manier presenteer je de subjectieve meningen van je participanten als een objectief feit en dat is onjuist. De volgende formulering is wel correct:

          De ondervraagde klantengroep van Essent is overwegend van mening dat Essent scherpe prijzen aanbiedt en een snelle klantenservice levert. Zij beoordelen Essent daarom als een goed bedrijf.

Ten eerste maak je duidelijk dat het om de mening van de klanten gaat, niet om een objectieve representatie van Essent. Ten tweede geef je met het woord ‘overwegend’ aan dat er ook klanten zijn die met hun mening niet aansluiten bij deze mening. Om nog objectiever en sluitender te zijn, is het aan te bevelen in plaats van ‘overwegend’ een exact percentage te noemen: 78% van de ondervraagde klantengroep is…

 

Laat een reactie achter