Marktonderzoek voor je scriptie

Ben je een student die een marketingscriptie schrijft? Lees hoe marktonderzoek je kan helpen om waardevolle inzichten te verzamelen en je scriptie te versterken. In dit artikel leer je over de definitie, methoden en praktische toepassingen van marktonderzoek in het kader van je onderzoek.

Het belang van marktonderzoek in je scriptie

Marktonderzoek speelt een belangrijke rol in het succesvol afronden van je marketingscriptie. Het stelt je in staat om gegevens en inzichten te verzamelen die je onderzoek ondersteunen. Of je nu een scriptie schrijft over consumentengedrag, markttrends of merkimago, marktonderzoek biedt waardevolle informatie die je kunt gebruiken om je bevindingen te onderbouwen en je scriptie geloofwaardiger te maken.

Definitie en doel van marktonderzoek

Marktonderzoek is een proces waarbij systematisch gegevens worden verzameld en worden geanalyseerd over de markt, klanten en concurrentie. Het doel is om inzicht te krijgen in de behoeften en voorkeuren van consumenten, om markttrends te identificeren en de concurrentiepositie van een bedrijf te beoordelen.

Hoe voer je marktonderzoek uit?

Stap 1: bepaal je onderzoeksdoel

Definieer duidelijk het doel van het marktonderzoek. Wat wil je bereiken? Welke vragen wil je beantwoorden?

Stap 2: identificeer je onderzoekspopulatie

Bepaal de specifieke doelgroep of populatie die je wilt onderzoeken, bijvoorbeeld consumenten in een bepaalde leeftijdsgroep of professionals in een specifieke industrie.

Stap 3: kies de juiste onderzoeksmethode

Er zijn verschillende methoden beschikbaar, zoals enquêtes, interviews, observatie, focusgroepen en secundair onderzoek. Kies de methode(s) die het beste passen bij je onderzoeksvraag en doelstellingen. Je kunt ook methoden combineren. Zo kun je waardevolle gegevens verzamelen en patronen ontdekken in het gedrag en de voorkeuren van consumenten, evenals in markttrends.

Stap 4: ontwerp je onderzoeksinstrument

Als je bijvoorbeeld een enquête gebruikt, stel dan relevante vragen op die je helpen bij het verzamelen van de gewenste gegevens. Zorg ervoor dat je vragen duidelijk zijn.

Stap 5: verzamel gegevens

Voer je onderzoek uit en verzamel de benodigde gegevens. Dit kan via online enquêtes, persoonlijke interviews, het observeren van consumentengedrag, et cetera.

Stap 6: analyseer en interpreteer je gegevens

Evalueer de verzamelde gegevens en analyseer ze op een gestructureerde manier. Identificeer patronen, trends en inzichten die relevant zijn voor je onderzoeksvraag.

Stap 7: trek conclusies en formuleer aanbevelingen

Op basis van de geanalyseerde gegevens, trek je conclusies en formuleer je duidelijke en onderbouwde aanbevelingen die relevant zijn voor je onderzoeksdoel.

Marketingtools voor je marktonderzoek

Houd er rekening mee dat marktonderzoek een complex proces kan zijn. Er zijn verschillende tools en software die je kunnen helpen bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van marktonderzoeksgegevens. Deze tools kunnen je helpen om efficiënter en effectiever marktonderzoek uit te voeren.

Enkele voorbeelden van deze tools:

 • Surveymonkey: met Surveymonkey kun je eenvoudig enquêtes samenstellen.

 • Survio: bedoeld voor het maken van enquêtes om de klanttevredenheid te meten.

 • Qualtrics: een handige tool voor het verzamelen en analyseren van gegevens.

 • Canva: hiermee kun je snel en gemakkelijk visualisaties maken, voor bijvoorbeeld mediacampagnes of het presenteren van gegevens.

Data-analyse van marktonderzoek

Voor marktonderzoek kun je verschillende dataverwerkings- en analysetechnieken gebruiken. Kies de juiste analysetechnieken op basis van je onderzoeksvraag, het soort gegevens dat je verzamelt en de beschikbare software of tools. Hier zijn enkele veelvoorkomende data-analysetechnieken die je kunt overwegen bij het uitvoeren van marktonderzoek:

 • Descriptieve statistieken
  Deze techniek helpt bij het samenvatten en beschrijven van de belangrijkste kenmerken van de gegevens, zoals gemiddelden, standaarddeviaties, frequenties en percentages. Descriptieve statistieken zijn handig voor het verkrijgen van een overzicht van de gegevens en het identificeren van algemene trends en patronen.

 • Inferentiële statistieken
  Met inferentiële statistieken kun je conclusies trekken en generalisaties maken over een grotere populatie op basis van een steekproef. Deze techniek omvat het testen van hypothesen, het berekenen van betrouwbaarheidsintervallen en het uitvoeren van correlatie- en regressieanalyses. Inferentiële statistieken helpen bij het beoordelen van de statistische significantie van de gevonden resultaten.

 • Factoranalyse
  Factoranalyse wordt gebruikt om de onderliggende dimensies of factoren te identificeren die een set variabelen verklaren. Het kan nuttig zijn bij het identificeren van verborgen patronen in de gegevens en het verminderen van de complexiteit door variabelen te combineren tot enkele representatieve factoren.

 • Clusteranalyse
  Clusteranalyse wordt gebruikt om objecten of respondenten te groeperen op basis van vergelijkbare kenmerken of gedragingen. Het kan helpen bij het identificeren van verschillende segmenten in de markt op basis van gemeenschappelijke kenmerken, waardoor gerichte marketingstrategieën kunnen worden ontwikkeld.

 • Contentanalyse
  Contentanalyse wordt vaak gebruikt bij het analyseren van kwalitatieve gegevens, zoals open vragen in enquêtes, interviewtranscripties of online inhoud. Het categoriseert en analyseert tekstuele gegevens om patronen, thema's en betekenissen te identificeren.

 • Trendanalyse
  Trendanalyse helpt bij het identificeren van langetermijnpatronen en -veranderingen in de markt. Door historische gegevens te analyseren, kun je trends ontdekken en toekomstige ontwikkelingen voorspellen.

Praktisch voorbeeld van marktonderzoek in een scriptie

Stel je voor dat je een scriptie schrijft over consumentengedrag in de kledingindustrie, voor een specifiek kledingbedrijf. Om relevante gegevens te verzamelen, besluit je een marktonderzoek uit te voeren. Je ontwerpt een enquête gericht op factoren die consumenten motiveren om kleding te kopen, hun voorkeuren voor merken en ontwerpen, en de invloed van prijs en kwaliteit.

Na het verzamelen van de gegevens, analyseer je deze met behulp van statistische methoden en ontdek je interessante patronen in het consumentengedrag. In het resultatenhoofdstuk leg je deze uitkomsten neer. Daarna analyseer je deze patronen, koppel je ze eventueel terug naar eerder literatuuronderzoek, en geef je een verklaring. Ten slotte schrijf je aanbevelingen over welke middelen ingezet kunnen worden om de motivatie van klanten te vergroten, en ervoor te zorgen dat ze meer kleding kopen.

Maak gebruik van marktonderzoek in je scriptie

Marktonderzoek is een nuttig instrument voor studenten die een scriptie schrijven op het gebied van marketing. Het stelt je in staat om waardevolle inzichten te verzamelen, je bevindingen te ondersteunen en concrete aanbevelingen te doen voor de praktijk. Door het toepassen van methoden en technieken van marktonderzoek vergroot je de geloofwaardigheid en relevantie van je scriptie.

Veel succes met je scriptie en het toepassen van marktonderzoek!

Meer hulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Loop je tegen problemen aan tijdens het schrijven van je scriptie? Scriptium kan je helpen om je eindwerk foutloos in te leveren. Onze professionele begeleiders staan 24/7 voor je klaar om je scriptie naar een hoger niveau te tillen. Heb je je scriptie of verslag al af? Schakel dan één van onze correctoren in om je tekst na te laten kijken op taal en zinsstructuur. Wil je liever je scriptie laten nakijken op inhoud? Ook daarvoor ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op, en we helpen je meteen!

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?