Manuscriptredactie

 

Laat jouw manuscript redigeren op taal, structuur en, indien gewenst, inhoud door Scriptium. De redactiewerkzaamheden worden uitgevoerd door redacteuren die een achtergrond en ervaring hebben in de uitgeverijwereld. Zij zijn tevens nauwkeurig en uitgebreid getest en gescreend. Lees meer over de verschillende diensten, ontdek de prijzen en stuur jouw manuscript in voor uitgebreide en professionele redactiewerkzaamheden en om een redacteur in te huren. Neem contact op met Scriptium voor een persoonlijke offerte via 06 484 787 21, het contactformulier onderaan de pagina of info@scriptium.nl.

Taalredactie

 

Structuurredactie

 

Inhoudredactie

 

Wie redigeert jouw manuscript?

 

Jouw manuscript wordt nagekeken door een redacteur die zich bij Scriptium heeft aangesloten. Alle redacteurs worden zorgvuldig gescreend. Zo moeten zij een taaltest afleggen. Daarmee wordt in kaart gebracht of zij over het vereiste (hoge) taalniveau beschikken. Daarnaast eist Scriptium een achtergrond als redacteur en/of schrijver. Lees meer over onze redactoren hieronder!

"Met mijn perfectionistische karakter zie ik het als sport om alle taal- en spellingfouten op te sporen en door mijn advies jouw manuscript naar een hoger niveau te tillen. Uiteraard let ik ook op de toonzetting, woordkeus, structuur, opbouw, samenhang en lay-outkenmerken."
"Liefde voor taal, dat is een rode draad door mijn werkzame leven. Ik studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna een Mastersopleiding: Redacteur-Editor. Een aantal jaar werkte ik als fondsredacteur bij een uitgeverij, om vervolgens een eigen tekstbureau te beginnen."
"Ik ben goed in taal, tekst, correcties, zinsconstructies, en manuscripten. Ik schrijf al m’n hele leven lang, taal en ik zijn onafscheidelijk. Ik help je graag, net als al die anderen trouwens. Ga dus gewoon op je gevoel af. Of laat Scriptium voor je kiezen. Hoe dan ook: maak er wat moois van!."
"Ik maakte de overstap van de klinische chemie naar de uitgeverijwereld, omdat daar een behoefte bleek aan mensen met een bèta-achtergrond. De rol die ik vervulde als eindredacteur van de Grote Winkler Prins encyclopedie is daarvan een voorbeeld. Mijn langjarige ervaring met (leer)boeken en artikelen maken mij tot ervaringsdeskundige op het gebied van tekstbewerking."

Informatie over de prijzen

 

De kosten van het redigeren van een manuscript zijn afhankelijk van het aantal woorden in het manuscript en de manier waarop je wil dat het manuscript nagekeken wordt. Voor een standaardredactie binnen 7 dagen op taal, interpunctie, dubbele spaties en spelling geldt in de basis een prijs van €300,- voor 20.000 woorden, een prijs van €750,- voor 50.000 woorden en een prijs van €1.500,- voor 100.000 woorden.

* Manuscripten met een woordenaantal onder de 15.000 kunnen ook binnen 48 geredigeerd worden. Informeer via mail naar de prijzen.

Manuscript redigeren op taal

 

De correctoren van Scriptium kunnen een manuscript redigeren op taal. De focus ligt met name op het vinden en verbeteren van taal- en stijlfouten. Ook wordt er gekeken naar interpunctie, grammatica, dubbele spaties, hoofdlettergebruik en consequente woordkeuze. Onze corrector past fouten aan in het document aan de hand van de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word. Op deze manier wordt niets direct definitief gewijzigd en kan je na onze redactiewerkzaamheden precies zien wat er precies veranderd is.

Manuscript redigeren op structuur

 

Een structuurcontrole wordt op zins- en paragraafniveau uitgevoerd. Deze controle gaat een stapje verder dan enkel de taalcontrole en betreft zinsbouw, verwijswoorden, informatiestructuur, logica binnen paragrafen en het gebruik van tussenkopjes, titels en paragraafnummering. De structuurcontrole is een uitstekende aanvulling op de standaardredactie op taal en zorgt voor een compleet manuscript en uiteindelijk een foutloos boek. Al onze taalredacteuren kunnen tevens structuurcontroles uitvoeren.

Manuscript redigeren op inhoud

 

De inhoudredactie voor manuscripten is een unieke dienst. De redacteur zal middels opmerkingen in de kantlijn van het document feedback geven op inhoudelijke zaken in het manuscript. Deze zakken betreffen de verhaalopzet, de verhaallogica, personagepresentatie en -opbouw, en eventuele zaken die je gecheckt wil hebben. Het is mogelijk om aan te geven bij ons wat je graag van de inhoudelijke controle zou willen. Zo kunnen we op verzoek ook feiten checken op waarheid of tegenstrijdigheden in het verhaal opsporen.

manuscript redigeren - afbeelding 3

Manuscript redigeren binnen 20 uur

 
Scriptium biedt de uitzonderlijke korte deadline van 20 uur. Deze spoeddienst is echter wel enkel beschikbaar voor teksten met een woordenaantal dat realistisch te redigeren is binnen 20 uur. De grens ligt ergens rond de 15.000 woorden en is afhankelijk van welke redactiecontrole wordt gekozen en hoeveel werk het manuscript behoeft. 

Engels manuscript redigeren

 

Er werken tevens Engelse redacteuren bij Scriptium die Engelse teksten nakijken. Deze correctoren zijn ook in te zetten voor controles van Engelse manuscripten. Deze groep correctoren, die zowel bestaat uit native speakers als tweetalige correctoren, kan gedetailleerd feedback geven over het Engelse taalgebruik in het document. Je kunt dus gerust een Engelstalige redacteur inhuren.

Wat is een manuscript?

 
Een manuscript is de versie van een boek voordat deze gedrukt is. Eigenlijk is een manuscript een tekst die met de hand geschreven is, maar vandaag de dag zijn digitale tekstverwerkers populair voor het schrijven en ontwikkelen van manuscripten. Een dergelijk digitaal manuscript noemen we een typoscript. Toch wordt de term ‘manuscript’ in de praktijk gebruikt voor beide versies: handgeschreven en digitaal. Een uitgeverij heeft enkel het manuscript als referentiemateriaal voor de beslissing om een boek wel of niet uit te geven. Een ambiërend schrijver wil dat een uitgeverij zijn of haar manuscript uit gaat gegeven, en dus moet er een zo goed mogelijke indruk gemaakt worden op de uitgeverij. Het manuscript dient dus kwalitatief zo hoog mogelijk te zijn. Spel- en taalfouten en slordigheden in het document zorgen voor een onverzorgde en onprofessionele indruk en komen de uitgeefkans van het manuscript niet ten goede. Een document met (taal)fouten wordt door de uitgever niet serieus genomen. Om te zorgen dat je tekst foutvrij is, bevelen wij je aan om je manuscript op te sturen naar Scriptium voor een taalcontrole.

Andere teksten laten redigeren?

 

Scriptium kan je scriptie voor je nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Je kunt een tekst insturen via ons uploadsysteem en dan kiezen voor een nakijktermijn van 48 uur of 7 dagen. Voor scripties met een woordenaantal onder de 5.000 hebben we zelfs een spoedtermijn van 20 uur. Als onderdeel van de taalcontrole markeert de scriptiecorrector alle fouten in de scriptie met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’. Ook worden de toon en woordkeuze van je scriptie geprofessionaliseerd.

De structuurcontrole behelst het beoordelen van de relevantie van informatie, het verbeteren van alineastructuur en het aanduiden van overbodige of missende informatie. Een taalcontrole en een structuurcontrole gaan hand in hand en zijn enkel samen af te nemen.

Als laatste heb je de optie om je scriptie te laten nakijken op inhoud. Onze scriptiecorrector plaatst dan feedback in de kantlijn van het document over de opbouw, rode draad en kwaliteit van je onderzoek en tekst. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of je hoofdvraag voldoende is afgebakend, of je conclusie aansluit op je probleemstelling en of je theoretisch kader wel de juiste, relevante informatie bevat. Ook het insturen van een scriptie die (nog) niet af is, is een aanrader. Zo krijg je feedback waar je weer verder mee kan.

Ook een essay kun je bij Scriptium laten nakijken op taal, structuur en inhoud. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en mogelijkheden als voor scripties. Je kunt de essay binnen 20 uur (bij teksten met een woordenaantal onder de 5.000), 48 uur of 7 dagen laten nakijken. Ook voor essays kun je kiezen voor een controle op taal en structuur, en een controle op inhoud waarbij je feedback krijgt over de opbouw van je essay, de relevantie van de vermelde literatuur en natuurlijk je argumentatie en stelling.

Proefschriften zijn de crème de la crème van de academische teksten. Op het gebied van taal, structuur en inhoud moet een dissertatie perfect zijn. Er is geen ruimte voor fouten, slordigheden of zaken die nog bijgeschaafd zouden moeten worden. Dat begrijpen we bij Scriptium maar al te goed. Voor het redigeren van proefschriften hebben we specialisten die elk detail van de tekst onder een vergrootglas leggen. Je kunt een proefschrift insturen via het uploadsysteem of eerst contact (info@scriptium.nl of +31 (0)6 484 787 21) zoeken met Scriptium voor overleg en een persoonlijke offerte.

Als je manuscript al geaccepteerd is door een uitgeverij, kun je het alsnog laten nakijken door Scriptium. De tarieven zijn dan hetzelfde als de tarieven voor het redigeren van een manuscript. We kunnen een digitale versie van een boek al binnen 7 dagen nakijken. Afhankelijk van het totaal aantal woorden kan dit nog sneller. Vraag een persoonlijke offerte aan via de mail of via het contactformulier onderaan deze pagina.

Voor het laten redigeren van een sollicitatiebrief of motivatiebrief kun je uitstekend bij Scriptium terecht. Stuur je brief in via het uploadsysteem en geef aan dat het om een sollicitatie- en/of motivatiebrief gaat. Als feedbackformulier kun je vervolgens de vacature meesturen waarop je reageert. Op die manier kan de corrector eventueel inhoudelijke feedback geven over je brief en over of deze aansluit op de vacature.
Onze correctiedienst is geschikt voor alle soorten verslagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stageverslagen, reflectieverslagen, moduleverslagen, boekverslagen of onderzoeksverslagen. Deze teksten kunnen we nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Stuur het verslag in via ons uploadsysteem of lees eerst meer informatie hier.
Voor hulp bij een portfolio of het laten redigeren van een portfolio kun je het document insturen via het uploadsysteem. Ook voor teksten die onderdeel zijn van een studieportfolio kun je gebruikmaken van onze taal-, structuur- en inhoudscontrole. Voor teksten met een woordenaantal onder de 5.000 kunnen we de redactie al binnen 20 uur aan je terug sturen. Voor teksten met een hoger woordenaantal hebben we een nakijktermijn van 48 uur of 7 dagen.
Als je net begint met je scriptie en eerst een onderzoeksvoorstel of plan van aanpak moet inleveren, is het een goed idee om de tekst te laten redigeren door Scriptium. Je krijgt dan feedback op de inhoud van je tekst, we professionaliseren de toon en de woordkeuze, en natuurlijk worden taalfouten gemarkeerd. Stuur ook gerust het beoordelingsformulier of document met eisen van je onderwijsinstelling mee ter referentie voor de corrector.

Wil jij jouw manuscript nu direct laten redigeren? Neem dan contact op met Scriptium om afspraken te maken, een offerte aan te vragen, of eerst meer informatie in te winnen via dit formulier!    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81908"]