Click Fraud Protection

Manuscript nakijken op Taal & feedback op personages, verhaalopzet en logica 4.78/5 (9)

Manuscript

Scriptium kan jouw manuscript nakijken op taal en inhoud (feedback op personages, verhaalopzet en logica). Voor het drukken van het boek, wordt de reeds bestaande tekst een manuscript genoemd. Van oudsher is een manuscript een handgeschreven tekst. Hedendaags worden er echter zelden nog handgeschreven manuscripten aangeleverd en worden ze doorgaans met een digitale tekstverwerker geschreven. Een digitaal manuscript wordt technisch gezien een typoscript genoemd. Het is echter toch belangrijk om te erkennen dat met de term ‘manuscript’ vandaag de dag doorgaans toch alle soorten manuscripten worden aangeduid.icoon manuscript nakijken

Op basis van een manuscript beslist een uitgeverij of ze ervoor kiezen om een boek uit te geven of niet. Een aanstormende auteur wil uiteraard graag dat zijn of haar manuscript uitgegeven wordt, en om dat te bewerkstelligen is het van belang om een manuscript in te leveren bij de uitgeverij dat kwalitatief zo hoog mogelijk is. De beoordeling van een uitgeverij over een manuscript wordt niet alleen op de inhoud gebaseerd. De waarde van een manuscript wordt ook geschat op de algehele verzorging van het werk en het toegepaste taalgebruik. Een document met slordigheden en (taal)fouten wordt door de uitgeverij niet langer serieus genomen. Om zeker te stellen dat een manuscript vrij is van taalfouten, is het aan te bevelen het na te laten kijken. Scriptium kan het manuscript nakijken tegen een scherp tarief.

 

*inclusief 21% btw

 

Manuscript nakijken op taal

Scriptium kan jouw manuscript nakijken op taal. Zodra een manuscript aan ons opgestuurd wordt, gaan we op zoeken naar de corrector die het best aansluit op de opdracht. Je kunt een digitaal manuscript simpelweg uploaden op onze website. Fouten worden door onze corrector aangepast in het oorspronkelijke document met behulp van de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word. Zo stellen we zeker dat de corrector fouten kan aanpassen zonder direct definitieve wijzigingen in de tekst aan te brengen. De oorspronkelijke auteur van het document beslist dan na de correctie zelf of hij of zij de geopperde wijzigingen wil accepteren of weigeren.

Handgeschreven manuscripten worden op een andere manier verwerkt. Met de oorspronkelijke auteur wordt een afspraak gemaakt over het opsturen van het document per post. Dan wordt de correctie handmatig uitgevoerd. De precieze werkwijze wordt in overleg met de auteur bepaald. Het is daarnaast een optie om het manuscript in te scannen en als PDF aan ons op te sturen. We opereren vanuit het volgende principe: als je jouw werk nagekeken wil hebben, vinden we altijd wel een manier.

Bij een manuscriptcontrole wordt het document grondig gelezen en nagekeken op taal. Alle taal-, grammatica- en spelfouten worden verbeterd. Daarnaast corrigeert de corrector stilistische fouten zoals pleonasmen, contaminaties en tautologieën. Het document wordt tevens gecontroleerd op dubbele spaties, verdwaalde punctuatie en afwijkend hoofdlettergebruik.

 

Manuscript nakijken binnen 48 uur

Bij Scriptium kan een tekst binnen de uitzonderlijk korte deadline van 20 uur worden nagekeken. Het gaat dan wel enkel om teksten met een woordenaantal van minder dan 5.000. Een manuscript heeft vrijwel altijd een hoger woordenaantal dan dat, dus de spoedservice van 20 uur is niet haalbaar. We bieden als alternatief wel een bovengemiddelde snelle service van 48 uur. Bij deze deadline wordt het gecontroleerde manuscript 48 na het inzenden aan je terug geleverd, mits het een digitaal document betreft natuurlijk. Met de generator op onze tariefpagina kun je berekenen hoeveel het nakijken van jouw manuscript zou kosten. Op deze manier kom je niet voor financiële verrassingen te staan na het insturen van het document.

 

Manuscript nakijken op structuur en inhoud

Scriptium heeft een structuur- en inhoudsdienst voor scripties en andere teksten met educatieve doeleinden. Deze teksten worden bij een structuurcontrole nagekeken op paragraafniveau en bij een inhoudscontrole op tekstniveau. De inhoudscontrole verloopt via een uitvoerige checklist die specifiek is opgesteld voor scripties. Daarom is de inhoudsdienst in de basis niet geschikt voor een manuscriptcontrole. Er is echter altijd de mogelijkheid om in samenspraak met ons toch een inhoudscontrole op maat uit te voeren.

 

Engels manuscript nakijken

Scriptium heeft tevens Engelse correctoren in dienst die Engelse scripties en teksten nakijken. Deze correctoren zijn zeer geschikt voor controles van Engelse manuscripten. Deze groep correctoren, die zowel bestaat uit native speakers als tweetalige correctoren, kan gedetailleerd feedback geven over het Engelse taalgebruik in het document.

 

Wil jij jouw manuscript nu direct laten redigeren? Neem dan contact op met Scriptium om afspraken te maken via dit formulier!

De velden gemarkeerd met * zijn vereist

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl