Je manuscript laten controleren bij de beste nakijkservice

 

Als auteur wil je dat je boek zo optimaal mogelijk op het bureau van de uitgeverij belandt. Op basis van de kwaliteit van je manuscript beslist een uitgeverij of het boek uitgegeven wordt of niet. De uitgever beoordeelt een manuscript daarbij niet alleen op de inhoud. De waarde ervan wordt ook bepaald op de verzorging van het werk en het taalgebruik. Een document met slordigheden en taalfouten wordt vaak niet langer serieus genomen.

Om zeker te stellen dat je manuscript vrij is van fouten, is het aan te bevelen het na te laten kijken. Scriptium kan jouw manuscript nakijken op taal, structuur en inhoud tegen een scherp tarief. We kunnen dit al binnen 7 dagen of zelfs 48 uur voor je doen.

Wat is een goed manuscript?

 

Een uitgeverij beslist op basis van een manuscript of het bereid is het boek uit te geven of niet. Een aanstormend schrijver wil graag dat zijn of haar boek uitgegeven wordt. Het is dus van belang om een zo goed mogelijke indruk te maken met je manuscript. Over het algemeen voldoet een goed fictieboek aan de volgende criteria:

Behalve de inhoud, beoordeelt een uitgeverij ook de kwaliteit van het taalgebruik. Als het slordigheden en taalfouten bevat, neemt de uitgeverij het manuscript niet langer serieus. Het is daarom aan te bevelen om de taal na te laten kijken. Scriptium heeft een redacteur die je manuscript kan controleren tegen een scherp tarief.

manuscript controleren - afbeelding 1

Taalcontrole voor manuscripten

 

Je kunt zelf je manuscript controleren op taal. Toch ziet een expert veel meer. Bij Scriptium kun je je manuscript laten nakijken op taal- en spelfouten. Zodra je het manuscript instuurt, zoeken we de redacteur die het meest geschikt is voor je verhaal. We gebruiken de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word. Je kunt vervolgens zelf beslissen of je de wijzigingen accepteert of weigert. Op deze manier blijf je zelf meester over je eigen werk.

Als we een manuscript controleren op taal, lezen we het document aandachtig enkele keren door. Alle grammatica-, taal- en spelfouten worden gemarkeerd en verbeterd. Daarnaast let de redacteur op stilistische fouten als pleonasmen, contaminaties en tautologieën. We verwijderen ook dubbele spaties, verdwaalde interpunctie en afwijkend hoofdlettergebruik.

Manuscript controleren op structuur en inhoud

 

Scriptium kan jouw manuscript ook controleren en redigeren op structuur en inhoud. Dit is een unieke dienst. Er wordt dan gelet op de structuur en opbouw van je tekst. Je ontvangt ook feedback over de inhoud van het manuscript. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beschrijving en ontwikkeling van personages, de verhaallogica, spanningsbogen en narratieve tegenstrijdigheden.

De redactietermijn

 

We kunnen je manuscript binnen 48 uur of 7 dagen controleren vanaf het moment dat het document is ingezonden. Bij een manuscript met een uitzonderlijk hoog woordenaantal hebben we soms meer tijd nodig. De tarieven voor redactiewerk zijn te berekenen op basis van het woordenaantal en de prijzen die hierboven genoemd worden. Je kunt voor een redactie van je manuscript een offerte aanvragen bij een medewerker van Scriptium door een mail te sturen.

manuscript controleren - afbeelding 3

Engels manuscript controleren

 

Bij Scriptium hebben we ook voldoende correctoren die Engelse teksten nakijken. Daarom kunnen we ook zeker je Engelse manuscript redigeren. Onze Engelse redacteurs bestaan uit zowel native speakers als tweetalige redacteurs voor manuscripten. Zij kunnen kwalitatieve feedback geven over het Engelse taalgebruik wanneer je je Engelse manuscript bij Scriptium wilt laten controleren en redigeren.

Informatie over de prijzen

 

De kosten van het controleren van een manuscript zijn afhankelijk van het aantal woorden en de manier waarop je wil dat het nagekeken wordt. Voor een standaardcontrole binnen 7 dagen op taal, interpunctie, dubbele spaties en spelling geldt een prijs van €300,- voor 20.000 woorden. De prijs is €750,- voor 50.000 woorden en €1.500,- voor 100.000 woorden.

* Manuscripten met een woordenaantal onder de 15.000 kunnen ook binnen 48 geredigeerd worden. Informeer via mail naar de prijzen.

Zij gingen u voor

 

Wij hebben onder andere voor de volgende uitgeverijen boeken en manuscripten geredigeerd.

Een scriptie laten controleren?

 

Hoe werkt het?

 

Je dient bij ons een aanvraag in tot redactie. We stellen een persoonlijke offerte voor je op met een overzicht van de kosten en afspraken. Bij akkoord met de offerte gaan we voor je aan de slag. Al binnen 48 uur of 7 dagen kunnen we het manuscript voor je nakijken. We markeren al onze aanpassingen met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Word. Op die manier kun je na onze redactie precies zien welke verbeteringen we gemaakt hebben.

Scriptium kan je scriptie voor je nakijken op taal, structuur of inhoud. Je kunt een tekst insturen via ons uploadsysteem en dan kiezen voor een nakijktermijn van 48 uur of 7 dagen. Voor scripties met een woordenaantal onder de 5.000 hebben we zelfs een spoedtermijn van 20 uur. Als onderdeel van de taalcontrole corrigeert de scriptiecorrector alle fouten in de scriptie met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’. Ook worden de toon en woordkeuze van je scriptie professioneler gemaakt.

De controle op structuur betreft de zinsopbouw. Ook de relevantie van informatie, het verbeteren van alineastructuur en het aanduiden van overbodige of missende informatie. Een taalcontrole en een controle op structuur zijn enkel samen af te nemen.

Als laatste heb je de optie om je scriptie te laten nakijken op inhoud. Je krijgt dan feedback over de opbouw, rode draad en kwaliteit van je onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of je hoofdvraag voldoende is afgebakend. Daarnaast wordt gekeken of je conclusie aansluit op je probleemstelling en of je theoretisch kader relevante informatie bevat. Je kunt hier ook gebruik van maken als je scriptie nog niet af is. Zo krijg je feedback waar je weer verder mee kan.

Wil jij jouw manuscript direct laten redigeren? Neem dan contact op met Scriptium om afspraken te maken via dit formulier!    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81698"]