De LSD techniek bij interviews

Interviews zijn de levensader van diepgaand scriptieonderzoek. Voor studenten is het beheersen van interviewtechnieken essentieel om waardevolle inzichten te verkrijgen. In dit artikel duiken we dieper in op de LSD techniek – Luisteren, Samenvatten en Doorvragen – en laten we zien hoe studenten deze methode kunnen perfectioneren om hun scriptieonderzoek naar nieuwe hoogten te tillen.

Het belang van interviews in scriptieonderzoek

Interviews bieden onderzoekers de mogelijkheid om direct in contact te komen met respondenten en informatie te vergaren die niet gemakkelijk uit andere bronnen kan worden verkregen. Het is een waardevolle kans om de menselijke kant van je onderzoek te belichten en diepgaande inzichten te verwerven.

LSD techniek: luisteren, samenvatten en doorvragen

In de wereld van scriptieonderzoek is de LSD techniek een krachtig hulpmiddel om diepgaande informatie te verkrijgen en een rijke dataset te creëren. Laten we de drie essentiële componenten van de LSD techniek – Luisteren, Samenvatten en Doorvragen – gedetailleerder onder de loep nemen.

1. Luisteren

Het fundament van de LSD techniek ligt in het vermogen om actief te luisteren. Studenten moeten niet alleen de woorden van de respondent horen, maar ook de emoties, nuances en subtekst begrijpen. Actief luisteren houdt in dat je je volledig concentreert op wat de respondent zegt, zonder afgeleid te worden door externe factoren. Het gaat ook om het oppikken van non-verbale signalen, zoals intonatie, houding en gezichtsuitdrukkingen. Deze vaardigheid zorgt voor een dieper begrip van de geleverde informatie en draagt bij aan het opbouwen van een vertrouwensband met de respondent.

2. Samenvatten

Nadat de respondent zijn verhaal heeft gedeeld, komt het vermogen om effectief samen te vatten naar voren. Dit gaat verder dan simpelweg herhalen wat er gezegd is; het vereist het vangen van de essentie van de informatie. Door beknopt de kernpunten van het verhaal te herhalen, toont de onderzoeker niet alleen begrip, maar biedt ook de gelegenheid voor de respondent om eventuele misverstanden te corrigeren. Samenvatten is als het maken van een beknopte schets van het verhaal, waardoor de onderzoeker een overzicht behoudt en gericht kan blijven op de belangrijkste aspecten van het onderwerp.

3. Doorvragen

Doorvragen is het laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, element van de LSD techniek. Het draait om het stellen van doordachte en gerichte vragen om dieper in te gaan op specifieke aspecten van het verhaal. Hier komt de kunst van het formuleren van open vragen naar voren, die uitnodigen tot reflectie en het delen van meer gedetailleerde informatie. Doorvragen bevordert niet alleen een open communicatie, maar stelt de onderzoeker ook in staat om de nuances van het onderwerp te begrijpen en eventuele blinde vlekken in de initiële informatie te verhelderen.

In de volgende secties van dit artikel zullen we verder ingaan op de praktische toepassing van de LSD techniek, valkuilen vermijden en tips geven om deze vaardigheid te perfectioneren. Door bewust gebruik te maken van Luisteren, Samenvatten en Doorvragen, kunnen studenten de kunst van effectieve interviews beheersen en hun scriptieresultaten verrijken.

Valkuilen van LSD

Het succesvol toepassen van de LSD techniek vereist niet alleen begrip van de methode zelf, maar ook bewustzijn van mogelijke valkuilen en effectieve strategieën om ze te vermijden. Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen en hoe je ze kunt omzeilen:

1. Vermijdende luistervaardigheden

 • Valkuil. Passief luisteren zonder volledige betrokkenheid kan leiden tot het missen van essentiële details en subtekst.

 • Vermijdingstrategie. Houd actieve luistervaardigheden in stand door oogcontact te houden, non-verbale signalen te interpreteren en vragen te stellen om verduidelijking.

2. Onnauwkeurig samenvatten

 • Valkuil. Onjuist samenvatten kan tot misverstanden leiden en de kwaliteit van de verkregen informatie verminderen.

 • Vermijdingstrategie. Neem regelmatig de tijd om informatie samen te vatten en vraag de respondent om bevestiging. Dit geeft hen de kans om eventuele misvattingen recht te zetten.

3. Gebrek aan diepgang bij doorvragen

 • Valkuil. Oppervlakkige vragen stellen kan resulteren in beperkte informatie en gemiste kansen voor verdieping.

 • Vermijdingstrategie. Formuleer doordachte, open vragen die uitnodigen tot meer diepgaande reflectie. Vermijd gesloten vragen die slechts ja/nee-antwoorden opleveren.

4. Leidende vragen stellen

 • Valkuil. Het formuleren van vragen die een gewenste reactie sturen, kan de objectiviteit van het interview beïnvloeden.

 • Vermijdingstrategie. Formuleer vragen op een neutrale manier om de respondent in staat te stellen hun standpunt vrijelijk te uiten. Vermijd suggestieve formuleringen.

5. Onvoldoende bewustzijn van non-verbale signalen

 • Valkuil. Het negeren van non-verbale signalen kan waardevolle informatie over de emotionele toestand van de respondent missen.

 • Vermijdingstrategie. Houd niet alleen rekening met wat er gezegd wordt, maar observeer ook lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en stemintonatie om een vollediger beeld te krijgen.

6. Te veel doorvragen of te weinig variatie

 • Valkuil. Overmatig doorvragen kan de respondent overweldigen, terwijl te weinig variatie in vraagstelling de diversiteit van de verkregen informatie kan beperken.

 • Vermijdingstrategie. Varieer je vraagstelling en pas de intensiteit van doorvragen aan op basis van de complexiteit en diepte van het onderwerp. Zorg ervoor dat de respondent zich op zijn gemak voelt

Conclusie

Door de LSD techniek bewust toe te passen, kunnen studenten meesters worden in de kunst van effectieve interviews. Het is niet alleen een investering in de kwaliteit van de scriptie, maar het stelt studenten ook in staat om als competente onderzoekers bij te dragen aan hun vakgebied. Het beheersen van de LSD techniek is een waardevolle vaardigheid die deuren opent naar dieper begrip en rijkere scriptieresultaten.

Meer hulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Loop je tegen problemen aan tijdens het schrijven van je scriptie? Scriptium kan je helpen om je eindwerk foutloos in te leveren. Neem scriptiebegeleiding om je scriptie naar een hoger niveau te tillen. Gewoon een vraag stellen aan een expert of scriptiehulp inschakelen? Ook daarvoor ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op, en we helpen je meteen!  

Zeineb is een scriptieblogschrijver bij Scriptium. Ze heeft Medische Natuurwetenschappen en Applied Cognitive Psychology gestudeerd. Ze is geïnteresseerd in alles wat wetenschappelijk is en schrijft er graag over.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?