Verwijzen naar internetbronnen

Onder internetbronnen wordt een breed scala aan media geschaard. In principe is elke pagina op internet een mogelijke bron. Zolang deze maar betrouwbaar en valide is. Internetbronnen kunnen onder andere websites, blogs, social media, databanken en online tekstbestanden zijn. Voor elk medium zijn er andere APA-richtlijnen. 

Voor alle media geldt dat er rekening gehouden moet worden met de ontvankelijkheid van het internet. Als er in jouw bron wijzigingen aangebracht kunnen worden, dient dat gereflecteerd te worden in de literatuurlijst. Bijvoorbeeld een actualiteitenwebsite die regelmatig wordt bijgewerkt of een tekstbestand in een databank dat onderhevig is aan updates. In de basis ziet een verwijzing naar een internetbron er als volgt uit:

Net als bij een online kranten- of tijdschriftartikel, wordt bij het ontbreken van de auteursnaam de achterliggende organisatie genoemd. Als er tevens geen organisatie bekend is, dient de titel van de website, databank, blog en/of social media als begin van de verwijzing. De datum waarop de internetbron gecreëerd is, wordt doorgaans onderaan de pagina vermeld. Toch is het vaak zo dat een datum niet te vinden is. In dat geval dien je de bronvermelding z.d. (zonder datum) toe te passen:

Verwijzen naar een onlinenaslagwerk

Als je een bron hebt geraadpleegd die gepubliceerd is in een onlinenaslagwerk, dient dat vermeld te worden in de literatuurlijst. Aan de standaardbronvermelding voor websites zoals hierboven weergegeven staat, wordt toegevoegd in welk naslagwerk de informatie vinden is. Een correcte bronvermelding volgens het APA-format komt er dan als volgt uit te zien:

Let er op dat de titel van de website en/of internetbron niet langer cursief is. De naam van het onlinenaslagwerk wordt wel cursief weergegeven.

Verwijzen naar een onlinewoordenboek

Soms is het handig voor je scriptie om de definitie van een term rechtstreeks uit een erkend woordenboek te halen. Uiteraard dient dan wel op correcte wijze naar dat woordenboek en de website waarop je de definitie gevonden hebt, verwezen te worden. Een (online) woordenboek heeft geen auteur. Daarom wordt de bronvermelding begonnen met het woord waarvan je de definitie in je scriptie gebruikt:

Verwijzen naar een databank

Als je een internetbron middels een databank gevonden hebt, kun je ervoor kiezen om dit in de literatuurlijst te vermelden. Dit is niet verplicht, maar vergroot wel de betrouwbaarheid en vindbaarheid van de bronnen. Een verwijzing naar een databank wordt tussen vierkante haakjes geplaatst:

Let erop dat de vermelding van de databank achter de websitetitel en voor de punt komt.

Verwijzen naar social media

De American Psychological Association heeft een uitgebreide APA-handleiding voor het verwijzen naar internetbronnen opgesteld. Daar is het verwijzen naar social media in opgenomen. Bij gebrek aan titels worden Twitterberichten bijvoorbeeld volledig genoemd in de literatuurlijst. Bij Facebookberichten kopieer je enkel de eerste zin. Het social medium wordt vermeld tussen vierkante haakjes na de berichtindicatie en voor de punt. Een verwijzing naar een Twitterbericht komt er dan als volgt uit te zien:

Hier volgt een voorbeeld van een verwijzing naar een Facebookbericht:

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we jouw document voor je nakijken.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?