Literatuurlijst

Alle bronvermeldingen in je tekst verzamel je in de literatuurlijst. Deze lijst bevat de geraadpleegde bronnen en alle gegevens over die bronnen. Op deze manier kan de lezer van je scriptie snel en effectief terugvinden op welke informatie jij je onderzoek gebaseerd hebt. Volgens het APA-format dient je literatuurlijst aan een aantal eisen te voldoen:

  • De lijst dient altijd op achternaam alfabetisch opgesteld te worden.
  • De literatuurlijst is te vinden tussen je laatste hoofdstuk en eventuele bijlage(n).
  • De opmaak van je literatuurlijst dient conform de APA-richtlijnen te zijn.
  • Alleen bronnen die middels een bronvermelding in je tekst vernoemd zijn, worden in de literatuurlijst opgenomen

 

Opmaak van je literatuurlijst: algemeen

Volgens het APA-format behandel je de literatuurlijst als een nieuw hoofdstuk. Dat betekent dus dat de lijst op een nieuwe pagina begint, dat de pagina’s, net als de rest van je document, van paginanummers voorzien moeten worden en dat je literatuurlijst opgenomen wordt in de inhoudsopgave.

         Begin het hoofdstuk met de titel ‘literatuurlijst’ gecentreerd bovenaan de eerste pagina van de lijst. Na een witregel begint de lijst met bronvermeldingen. Als een bronvermelding uit twee of meer regels bestaat, worden de regels na de eerste ingesprongen. Hierdoor wordt voor de lezer duidelijk waar de ene bronvermelding ophoudt en een nieuwe begint.

 

Bronvermelding van een boek

Volgens het APA-format is de formulering van een verwijzing in je literatuurlijst afhankelijk van het medium waaruit de informatie is gewonnen. Hieronder volgt een lijst met richtlijnen voor de verwijzing naar een boek. Een correcte verwijzing ziet er als volgt uit:

                    Achternaam auteur, voorletter. (publicatiejaartal tussen haakjes). Cursieve titel van het boekPublicatieplaats: uitgeverijnaam.

                    Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: De grootste angsten onder bankiers. Amsterdam: AtlasContact.

De bronvermelding wordt begonnen met de achternaam van de hoofdauteur en de voorletter(s). Vervolgens vermeldt je het publicatiejaartal. Daarna volgt de titel van het boek. Deze titel is cursief omdat zo duidelijk wordt dat het om een boek gaat. De verwijzing wordt afgesloten met de locatie van publicatie en de uitgeverijnaam.

 

  • Auteurs en (eind)redacteurs

In de basis begint de verwijzing met de achternaam en de voorletter van de auteur. Als de achternaam tussenvoegsels bevat, dien je die voor de achternaam en voluit te schrijven:

                    Van den Heuvel, B. (1997). Verwijzen doe je zo. Rotterdam: AtlasContact.

Soms is een boek ontwikkeld door één of meerdere (eind)redacteurs. Dit dient vermeld te worden in de bronvermelding middels een afkorting met hoofdletter in de taal van het boek (bijvoorbeeld: Red. Eindred. of Reds.).

                    Van den Berg, G., Ter Meer, K. & Janssen, K. (Reds.) (2013). Samenwerken in het onderwijsDen Haag: AtlasContact.

Bij publicaties met maximaal zeven auteurs worden alle auteursnamen genoemd in de volgorde die tevens in de publicatie gehanteerd wordt. Bij acht of meer auteurs (of (redacteurs), dienen de eerste zes namen, gescheiden door een komma, genoemd te worden. Daarna volgt het beletselteken (. . .) en wordt er afgesloten met de laatste auteursnaam:

                    Baarda, K., Janssen, L.M., Van den Berg, A., Bergson, W., De Vries, R., Simonen, A., . . . Ketelaar, L. (2008.) De standaardvraag voorbij:

                              narratief tot in het kleinste detail. Groningen: AtlasContact.

Voor informatie over hoe je de verwijzing naar een boek in de tekst verwerkt kun je het blogartikel ‘APA – citeren‘ raadplegen.

  • Organisaties en corporaties

Bij het ontbreken van de auteurs- of redactienamen, wordt de organisatie of corporatie achter de publicatie genoemd in plaats van de auteursnamen. Als de organisatie tevens de uitgeverij is, verwijs je op de plek van de uitgeverij terug naar de organisatie door ‘auteur’ te schrijven:

                    American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. Washington: author.

Soms kiezen auteurs die samen een boek publiceren ervoor om zichzelf als werkgroep te identificeren. In dat geval dient de bronvermelding dit duidelijk te maken door de naam van de werkgroep zoals de publicatie deze vermeldt, op de plek van de auteur te zetten:

                   Werkgroep ‘Effectieve Inzet Dooimiddelen’. (2012). Zout, kan het iets minder? Richtlijn voor effectievere inzet dooimiddelen. Ede: CROW.

  • Boektitel

De titel van het boek dient te beginnen met een hoofdletter en te eindigen met een punt. De gehele titel wordt cursief geplaatst. Let er tevens op dat de hoofdtitel gevolgd wordt door een dubbele punt en dat de ondertitel opnieuw begonnen wordt met een hoofdletter. Als de hoofdtitel eindigt met een leesteken, komt de dubbele punt te vervallen:

                    Thomassen, T. (1997). Bang voor Honden! Hoe kinderen angst voor dieren ontwikkelenSneek: AcaPublicaties.

  • Druk/editie

Als je een tweede of latere editie of druk van een boek geraadpleegd hebt, dien je dat te vermelden in je bronvermelding. Het druknummer volgt na de titel tussen haakjes binnen de punt. Gebruik altijd een numerieke afkorting als ‘2de druk’ en neem de formulering die gehanteerd wordt in de bron over:

                    Geinen, L. (2003). Getallen in het hoofd: Numerieke patronen bij ICT-medewerkers (6e editie). Nijmegen: Zevensprong.

Laat een reactie achter