Literatuurlijst

Alle bronvermeldingen in de tekst verzamel je in de literatuurlijst. Deze lijst bevat de geraadpleegde bronnen en alle gegevens over die bronnen. Op deze manier kan de lezer van je scriptie snel en effectief terugvinden op welke informatie het onderzoek gebaseerd is. Volgens het APA-format dient je literatuurlijst aan een aantal eisen te voldoen:

  • De lijst dient altijd op achternaam alfabetisch opgesteld te worden.

  • Je vindt de literatuurlijst tussen je laatste hoofdstuk en eventuele bijlage(n).

  • De opmaak van je literatuurlijst dient conform de APA-richtlijnen te zijn.

  • Alleen bronnen die middels een bronvermelding in je tekst vernoemd zijn, worden in de literatuurlijst opgenomen

Opmaak van de literatuurlijst - algemeen

Volgens het APA-format behandel je de literatuurlijst als een nieuw hoofdstuk. Dat betekent dat de lijst op een nieuwe pagina begint. De pagina’s dienen, net als de rest van het document, van paginanummers voorzien te worden. De literatuurlijst wordt opgenomen in de inhoudsopgave.

Begin het hoofdstuk met de titel ‘literatuurlijst’ gecentreerd bovenaan de eerste pagina van de lijst. Na een witregel begint de lijst met bronvermeldingen. Als een bronvermelding uit twee of meer regels bestaat, worden de regels na de eerste ingesprongen. Hierdoor wordt voor de lezer duidelijk waar de ene bronvermelding ophoudt en een nieuwe begint.

Bronvermelding van een boek

Volgens het APA-format is de formulering van een verwijzing in je literatuurlijst afhankelijk van het medium waaruit de informatie is gewonnen. Hieronder volgt een lijst met richtlijnen voor de verwijzing naar een boek. Een correcte verwijzing ziet er als volgt uit:

De bronvermelding wordt begonnen met de achternaam van de hoofdauteur en de voorletter(s). Vervolgens vermeld je het publicatiejaartal. Daarna volgt de titel van het boek. Deze titel is cursief, omdat zo duidelijk wordt dat het om een boek gaat. De verwijzing wordt afgesloten met de uitgeverijnaam.

  • Auteurs en (eind)redacteurs

In de basis begint de verwijzing met de achternaam en de voorletter van de auteur. Als de achternaam tussenvoegsels bevat, dien je die voor de achternaam en voluit te schrijven:

Soms is een boek ontwikkeld door één of meerdere (eind)redacteurs. Dit dient vermeld te worden in de bronvermelding middels een afkorting met hoofdletter in de taal van het boek (bijvoorbeeld: Red. Eindred. of Reds.).

Bij publicaties met maximaal twintig auteurs worden alle auteursnamen genoemd in de volgorde die tevens in de publicatie gehanteerd wordt. Bij 21 of meer auteurs (of (redacteurs), dienen de eerste twintig namen, gescheiden door een komma, genoemd te worden. Daarna volgt het beletselteken (. . .) en wordt er afgesloten met de laatste auteursnaam:

Voor informatie over hoe je de verwijzing naar een boek in de tekst verwerkt kun je het artikel ‘APA – citeren‘ raadplegen.

  • Organisaties en corporaties

Bij het ontbreken van de auteurs- of redactienamen, wordt de organisatie of corporatie achter de publicatie genoemd in plaats van de auteursnamen. Als de organisatie tevens de uitgeverij is, verwijs je op de plek van de uitgeverij terug naar de organisatie door ‘auteur’ te schrijven:

Soms kiezen auteurs die samen een boek publiceren ervoor om zichzelf als werkgroep te identificeren. In dat geval dient de bronvermelding dit duidelijk te maken door de naam van de werkgroep zoals de publicatie deze vermeldt, op de plek van de auteur te zetten:

  • Boektitel

De titel van het boek dient te beginnen met een hoofdletter en te eindigen met een punt. De gehele titel wordt cursief geplaatst. Let er tevens op dat de hoofdtitel gevolgd wordt door een dubbele punt en dat de ondertitel opnieuw begonnen wordt met een hoofdletter. Als de hoofdtitel eindigt met een leesteken, komt de dubbele punt te vervallen:

  • Druk/editie

Als je een tweede of latere editie of druk van een boek geraadpleegd hebt, dien je dat te vermelden in je bronvermelding. Het druknummer volgt na de titel tussen haakjes binnen de punt. Gebruik altijd een numerieke afkorting als ‘2de druk’ en neem de formulering die gehanteerd wordt in de bron over:

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we jouw bronnen voor je controleren.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?