Click Fraud Protection

Literatuurlijst: verwijzen naar audiovisuele bronnen 4.77/5 (96)

Literatuurlijst: verwijzen naar audiovisuele bronnen

De American Psychological Association heeft richtlijnen en regels opgesteld voor het verwijzen naar verscheidene audiovisuele bronnen. Onder deze bronnen worden video’s, programma’s, tv-series, video’s uit een databank als YouTube, cd-roms en dvd’s, opgenomen interviews en opgenomen colleges verstaan. Een verwijzing naar een multimediaal medium dient conform de volgende basisverwijzing te zijn opgesteld:

          Auteursnaam, voorletter(s). (Functie). (jaar van uitgave of datum van uitzending). Titel van video [Materiaalsoort]. Plaatsnaam: uitgever.

          Lürsen, J. (Regisseur). Alles is Liefde [Dvd]. Amsterdam: A-film.

 

  • Functie

Met de functie wordt de functie van de auteur bedoeld. Neem de film Alles is Liefde als voorbeeld: er hebben uiteraard tientallen mensen meegewerkt en/of een bijdrage geleverd aan het maken van de film. Het is echter onmogelijk om al die mensen te vermelden in de literatuurlijst. Volgens het APA-format wordt de belangrijkste medewerker genoemd. Bij films is dit vaak de regisseur, bij tv-programma’s waarin er veelvuldig een presentator aan het woord is, is dat de presentator. Denk ook aan video’s die op YouTube te vinden zijn. De functie van de auteur is dan bijvoorbeeld ‘vlogger’ afhankelijk van de inhoud van de video.

  • Materiaalsoort

In principe verwijzen alle audiovisuele verwijzingen naar video’s. Tussen vierkante haakjes na de titel en binnen de punt dient weergegeven te worden hoe de betreffende video is bekeken. Een video kan online via YouTube bekeken worden of op dvd in je kast liggen. Zo zijn er talloze manieren waarop audiovisueel materiaal beschikbaar wordt gesteld.

  • Uitgeverij

De uitgeverij is in feite het bedrijf of de organisatie achter de productie van het medium waarmee je het audiovisuele materiaal gezien hebt. Heb je een film op dvd gezien, dan is de uitgeverij de uitgever van de dvd, oftewel de productiemaatschappij achter de film. Heb je dezelfde film op televisie gezien, dan is de uitgeverij de zender die de film uitzond.

 

Verwijzen naar een serie- of tv-uitzending

Een verwijzing naar een aflevering uit een tv-serie of een bepaalde uitzending van een doorlopend programma is ingewikkelder dan een verwijzing naar een film of video. De literatuurlijst dient te vermelden op welke dag het programma is uitgezonden, wat het afleveringsnummer is, hoe het programma en de uitzending die jij gezien hebt heten en wie de producent was. Een verwijzing komt er dan als volgt uit te zien:

          Auteursnaam, voorletter(s). (Functie). (jaartal, dag maand). Aflevering nummer. Titel van aflevering. In voorletter(s), producentnaam

                    (Producent), naam van programma [materiaalsoort]. Plaats: uitgeverij.

          Van Rooijen, D. (Regisseur). (2010, 12 september). Aflevering 1. In het begin. In A. de Levita & Nijenhuis (Producenten), Penoza [tv-uitzending].

                    Amsterdam: NL Film.

Mocht je de aflevering op dvd hebben gezien, dan dient [dvd] te worden vermeld bij de materiaalsoort en wordt de aanduiding van dag en maand achterwege gelaten. Het is tevens mogelijk om te verwijzen naar een fragment in een tv-programma of film. Denk bijvoorbeeld aan een interview in een talkshowprogramma. Zowel het programma als het afzonderlijke fragment moet genoemd worden in de verwijzing:

          Monbiot, G. (Zoöloog). (2018, 15 april). Compassie als oplossing volgens George Monbiot. In van Nieuwenhuizen & M. Schutgens (Producenten),

                    VPRO Tegenlicht [tv-uitzending]. Hilversum: VPRO.

 

Verwijzen naar een video op YouTube

YouTube is een internetbron en dus dient de datum van raadpleging en de link naar de video in de literatuurlijst vermeld te worden. Dit geldt overigens ook voor audiovisueel materiaal dat uit andere internetbronnen gewonnen wordt. Denk hierbij aan databanken als School TV Beeldbank of documentairenet.nl. Een correcte verwijzing naar een video op YouTube of een andere online audiovisuele databank ziet er als volgt uit:

          Naam van plaatser van de video. (jaar, dag maand van plaatsing). Titel van de video [videobestand]. Geraadpleegd op dag maand jaar,

                    van URL

          RTL Late Night. (2018, 13 april). Brigitte Kaandorp zingt lied voor Humberto – RLT LATE NIGHT [videobestand]. Geraadpleegd op

                    16 april 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=L_Fdj1KWVGU

Net als bij verwijzingen naar tekstuele internetbronnen is het aan te bevelen om de bronvermelding in de literatuurlijst regelvullend op te stellen. Bij lange links betekent dat dus dat deze na een slash (/) afgebroken mag worden. Houd er tevens rekening mee dat tv-uitzendingen, films of afleveringen uit series die je online geraadpleegd hebt (bijvoorbeeld middels uitzendinggemist.nl of Netflix Online) voorzien moeten worden van een datum van raadpleging en link.

 

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl