literatuurlijst verwijzen naar artikelen - afbeelding 1 (2)

Verwijzen in de literatuurlijst: artikelen

Het APA-format kent verschillende richtlijnen en regels voor het verwijzen naar artikelen in de literatuurlijst. In de basis ziet de bronvermelding er als volgt uit:

          Auteursnaam, voorletter(s). (publicatiejaartal). Titel van het artikel: Met eventuele ondertitel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer),

                    Eerste paginanummer-laatste paginanummer.

          Baarda, K. (2008). Semigestructureerde interviews: Kwalitatief onderzoek onderzocht. Academische Interventie, 20(4), 13-48.

  • Naam van het tijdschrift

Bij een verwijzing naar een tijdschrift vermelden we de naam van het tijdschrift cursief. Tevens dien je de belangrijkste woorden in de titel te voorzien van een hoofdletter. Vaak passen tijdschriften in de spelling van de eigen titel hoofdletters toe en kun je die schrijfwijze overnemen. De vuistregel voor een tijdschriftnaam in de literatuurlijst is als volgt: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden krijgen wel een hoofdletter, lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden niet.

  • Titel van het artikel

Zoals bij de titel van een boek dient de titel van een artikel met een hoofdletter begonnen te worden en met een punt te worden afgesloten. Een eventuele ondertitel wordt tevens begonnen met een hoofdletter en wordt van de hoofdtitel gescheiden door een dubbele punt. Het verschil met de titel van een boek is dat deze bij een artikelverwijzing niet cursief is.

  • Online artikelen

In het tijdperk van internet wordt steeds uitvoeriger gebruik gemaakt van online tijdschriften en artikelpublicaties. In de literatuurlijst dient dus vermeld te worden of een artikel online of in een geprinte vorm geraadpleegd is. Daarnaast dient genoemd te worden wanneer en waar het online artikel gevonden is. De American Psychological Association (APA) heeft hiervoor gekozen omdat het internet zeer ontvankelijk is: er kan niet met zekerheid gezegd worden dat er nooit wijzigingen worden aangebracht in een online publicatie. De datum van raadpleging is dus van belang voor het behoud van de betrouwbaarheid van je onderzoek. Het APA-format vereist dat de datum van raadpleging en de URL vermeld worden en dat het jaargangnummer vervalt:

          Baarda, K. (2008). Semigestructureerde interviews: kwalitatief onderzoek onderzocht.

          Academische Interventie, 20, 13-48. Geraadpleegd op 18 maart 2014, van https://www.academischeinterventie.com/artikelen/baarda/

 

DOI

Online artikelen worden in sommige gevallen voorzien van een DOI (Digital Object Identifier). Een DOI-code is een unieke code waarmee online gemakkelijk artikelen terug te vinden zijn. Als een publicatie een DOI vermeldt (meestel op de beginpagina of op de site van de uitgever), dient de literatuurlijst deze tevens te noemen. De DOI wordt dan in plaats van de datum van raadpleging en de URL genoemd:

          Baarda, K. (2008) Semigestructureerde interviews: Kwalitatief onderzoek onderzocht. Academische Interventie, 20, 13-48. doi:

                    10.1037/rmh0000008

De DOI-code wordt niet met een punt afgesloten. Als je jouw scriptie digitaal inlevert, kun je ervoor kiezen om van de DOI-code een gebruiksvriendelijke URL te maken waar de lezers direct op kunnen klikken. Zet simpelweg https://doi.org/ voor de code. De DOI-code wordt niet toegevoegd aan de verwijzing in de tekst.

 

Krantenartikel

Een verwijzing naar een artikel uit een krant dient aan andere eisen te voldoen dan een verwijzing naar een artikel uit een (academisch) tijdschrift. In de basis ziet een verwijzing naar een krantenartikel op papier er als volgt uit:

          Auteursnaam, voorletter(s). (jaar, dag maand). Titel van het artikel. Naam krant, paginanummer.

          Asmodon, A. (2017, 24 juli). Juwelier radeloos na tweede overval. De Volkskrant, 32.

Als de naam van de auteur ontbreekt, dient de verwijzing in de literatuurlijst te beginnen met de titel van het artikel. Daarnaast kun je ook de naam van de katern waarin het artikel verscheen vermelden na de krantnaam:

          Juwelier radeloos na tweede overval. (2017, 24 juli). De Volkskrant: Carrière, p. 32.

 

Online krantenartikelen

Net als artikelen uit (academische) tijdschriften, worden ook krantenartikelen hedendaags veelvuldig online geraadpleegd. De literatuurlijst dient te vermelden of de informatie in jouw scriptie gewonnen is uit een online of gedrukte versie van de krant. Net als bij een online academisch artikel uit een tijdschrift, worden de datum van raadpleging en de URL genoemd:

          Asmodon, A. (2017, 24 juli). Juwelier radeloos na tweede overval. De Volkskrant, p. 32. Geraadpleegd op 27 juli 2017, van

                    https://volkskrant.nl/opinie/criminaliteit/ juwelier-radeloos-na-tweede-overval/

Vaak zijn de links van websites langer dan een enkele regel. Om de literatuurlijst zo overzichtelijk mogelijk te houden, dient de URL na een slash (/) afgebroken te worden zodat de bronvermelding zo regelvullend mogelijk wordt weergegeven.