Verwijzen naar artikelen

Het APA-format heeft richtlijnen en regels voor het verwijzen naar artikelen in de literatuurlijst. Deze blog is gebaseerd op de 7de editie van APA. In de basis ziet de bronvermelding bij artikelen er als volgt uit:

Auteursnaam, voorletter(s). (publicatiejaartal). Titel van het artikel: Met eventuele ondertitel. Naam tijdschrift, jaargang (nummer). eerste pagina-tweede pagina. Url

De verwijzing per onderdeel

Laten we even de verschillende onderdelen van de verwijzing in de literatuurlijst bespreken.

Als eerst staat de auteur vermeld. De achternaam van de auteur wordt in het begin voluit genoemd. Daarna volgt een komma. Vervolgens staan de initialen van de voornaam met een hoofletter, en ten slotte een punt.

Achter de auteur staat het jaartal tussen haakjes vermeld. Dit is het jaartal waarin het artikel gepubliceerd is. Achter het laatste haakje staat een punt.

Na het jaartal staat de titel van het artikel. De titel staat in normale opmaak. Dus niet schuingedrukt. De titel van een artikel wordt met een hoofdletter begonnen en met een punt afgesloten. Daarnaast wordt een ondertitel begonnen met een hoofdletter. Deze wordt daarna van de hoofdtitel gescheiden door een dubbele punt. Het verschil met de titel van een boek is dat deze bij een artikelverwijzing niet cursief is.

Bij een verwijzing naar een tijdschrift vermelden we de naam van het tijdschrift cursief. Je zult zien dat tijdschriften vaak in de spelling van de eigen titel hoofdletters toepassen. Daarom kun je die schrijfwijze het beste overnemen. Dit komt omdat een tijdschrift zelf natuurlijk het best weet hoe het de titel wil spellen. De vuistregel voor een tijdschrift in de literatuurlijst is:

Zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden krijgen wel een hoofdletter, lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden niet.

Achter de naam van het tijdschrift volgt een komma.

Een tijdschrift heeft niet één bepaalde datum van publicatie, zoals een boek. Het wordt in jaargangen gedurende meerdere jaren uitgegeven. In de verwijzing plaats je dus achter de naam van het tijdschrift, de jaargang en het nummer van het tijdschrift. De jaargang wordt ook wel het volumenummer genoemd en staat schuingedrukt. Het tijdschriftnummer (issue) volgt daarop tussen haakje, niet cursief. Daarachter staat een komma.

Als een artikel paginanummers heeft, vermeld je die achter de issue. Je begint met het nummer van de eerste pagina waarop het artikel staat, gevolg door een liggend streepje. Vervolgens vermeld je de laatste pagina van het artikel. Dit alles sluit je af met een punt.

Als er sprake is van een online tijdschriftartikel, vermeld je ook de DOI. Een DOI is een blijvend en uniek nummer dat aan een tijdschriftartikel wordt toegewezen. Aan de hand van de DOI is een artikel altijd op gestandaardiseerde wijze online te vinden. Het bestaat uit:

  • Een uitgeversgedeelte dat door CrossRef, één van de officiële registratieagentschappen, wordt toegekend. Bijvoorbeeld 10.1016;

  • Het tijdschrift. Bijvoorbeeld bij https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1009831 journal.pgen, wat staat voor het tijdschrift PLOS Genetics;

  • Documentnummer dat ad random wordt gegeven

Verwijzen naar een online artikel

In het tijdperk van internet wordt steeds uitvoeriger gebruik gemaakt van online tijdschriften. In de literatuurlijst vermeld je dan of een artikel online of in print geraadpleegd is. Bij een online tijdschriftartikel benoem je de DOI van het artikel. De American Psychological Association (APA) heeft hiervoor gekozen omdat het internet zeer ontvankelijk is. Er kan niet met zekerheid gezegd worden dat er nooit wijzigingen worden aangebracht in een online publicatie. De DOI is dus van belang voor het waarborgen van de betrouwbaarheid van je onderzoek. Het APA-format vereist dat de datum van raadpleging en de url van de DOI vermeld worden:

Verwijzen naar artikelen met een DOI

Online artikelen zijn in de meeste gevallen voorzien van een DOI (Digital Object Identifier). Als een publicatie een DOI vermeldt, moet de url ervan ook in de literatuurlijst staan. Deze DOI is vaak te vinden op de website van het artikel. Vervolgens wordt de url van de DOI genoemd:

De url van de DOI-code wordt niet met een punt afgesloten. Als je jouw scriptie digitaal inlevert, kun je ervoor kiezen om van de DOI-code een gebruiksvriendelijke url te maken waar de lezers direct op kunnen klikken. Zet simpelweg https://doi.org/ voor de code. De DOI-code wordt niet toegevoegd aan de verwijzing in de tekst.

Verwijzen naar een krantenartikel

Een verwijzing naar een artikel uit een krant dient aan andere eisen te voldoen dan een verwijzing naar een artikel uit een (academisch) tijdschrift. In de basis ziet een verwijzing naar een krantenartikel op papier er als volgt uit:

Auteursnaam, voorletter(s). (jaar, dag maand). Titel van het artikel. Naam krant.

Als de naam van de auteur ontbreekt, begint de verwijzing in de literatuurlijst met de titel van het artikel. Daarnaast kun je de naam van de katern waarin het artikel verscheen vermelden na de krantnaam:

Online krantenartikelen

Net als artikelen uit (academische) tijdschriften, worden ook krantenartikelen hedendaags veelvuldig online geraadpleegd. De literatuurlijst vermeldt of de informatie in jouw scriptie uit een online of gedrukte versie van de krant komt. Net als bij een online academisch artikel uit een tijdschrift, worden de datum van raadpleging en de url genoemd:

Vaak zijn de links van websites langer dan een enkele regel. Om de literatuurlijst zo overzichtelijk mogelijk te houden, breken we de url na een slash (/) af zodat de bronvermelding zo regelvullend mogelijk wordt weergegeven.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we de bronnen voor je nakijken.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?