leren voor verschillende vakken - afbeelding 1

Verschillende vakken

Waarschijnlijk was je bij het samenstellen van je vakkenpakket razend enthousiast. Eindelijk mag je de vakken kiezen die je echt leuk vindt. Toch blijft er binnen elk vakkenpakket een mix van verschillende soorten vakken bestaan. Je hebt een combinatie van talen met wiskunde. Die worden weer aangevuld door vakken als geschiedenis en aardrijkskunde, of natuurkunde en scheikunde. Waarschijnlijk ligt het ene vak je meer dan het andere. Toch zul je voor alle vakken een voldoende moeten staan aan het einde van het jaar. Hoe kun je dat het best aanpakken?

Verschillende vakken vereisen een verschillende aanpak van leren. Voor ieder vak is het van belang dat je de stof niet alleen herkent, maar ook leert toepassen. Dat moet je immers ook kunnen op je toets of examen. Natuurlijk begin je met het doornemen van de stof om de kennis tot je te nemen. Het is belangrijk om daarna met de stof aan de slag te gaan door deze te herhalen, en door te oefenen met opgaven en oefenexamens.

Leren voor een exact vak

Leren voor een exact vak vereist een heel andere aanpak dan leren voor een taal of een vak als geschiedenis. Bij exacte vakken gaat het om kennis en vaardigheden. Je moet de stof niet zozeer leren, maar voornamelijk begrijpen en kunnen toepassen. Daarbij moet je over een bepaald niveau van basiskennis beschikken.

Oefenen met oude examens zorgt ervoor dat je snel ontdekt hoe het met je basiskennis is gesteld. Is die al optimaal, of zijn er nog wat zwakke plekken? De onderdelen waar je nog moeite mee hebt, kun je vervolgens terugvinden in je wiskundeboeken. Het belangrijkste is niet het antwoord, maar de weg ernaartoe. Je dient altijd het antwoord uit te werken door te laten zien hoe je eraan komt. Dit doe je volgens een bepaald stappenplan:

 • Lees de vraag goed door

 • Bepaal om welk leerstuk het in de vraag gaat en bedenk wat je hiervan weet. Vergeet daarbij niet te kijken naar welke informatie al gegeven is in de vraag.

 • Pas de informatie uit de vraag en je eigen kennis toe op de vraag. Schrijf alle tussenstappen op, want zoals eerder gezegd is een goede uitwerking cruciaal.

 • Check ten slotte of je het eindantwoord in de goede eenheden hebt opgeschreven, en voilà!

Tips om wiskunde te leren

Hieronder volgen enkele goede tips voor het leren voor een exact vak als wiskunde:

 • Oefenen, oefenen, oefenen! Zorg ervoor dat je alle opgaven van de stof hebt gemaakt én nagekeken voordat je aan de toets begint. Wiskunde kan in het begin lastig zijn, maar als je het eenmaal begrijpt, wordt het ook nog leuk.

 • Noteer ook al tijdens het oefenen stap voor stap de berekeningen. Zo weet je zeker dat je dat op de toets ook goed zal doen.

 • Begrijp je een bepaald onderdeel niet? Ook niet als je het wiskundeboek goed hebt bestudeerd? Kijk dan eens of er YouTube filmpjes over te vinden zijn. Daar worden moeilijke onderwerpen vaak op een simpele manier uitgelegd.

 • Hak de stof in stukken. Kijk welke onderdelen je precies voor de toets moet kennen. Noteer wat je nog niet begrijpt aan de onderdelen en wat je nog moet doen om het wel te begrijpen.

 • Kies ervoor om elke dag vijf oefenopgaven te maken. Zo kom je langzaam tot je einddoel. Lees een aantal dagen voor de toets de samenvatting.

Onthouden voor de toets:

 • Herleiden betekent zo kort mogelijk schrijven.

 • Denk in een assenstelsel aan de namen van de assen en de juiste schaalverdeling.

 • Schrijf alle stappen op de juiste manier op.

 • Controleer wat je nodig hebt en neem alles mee (rekenmachine, proefwerkblaadjes, potlood, gum, puntenslijper, geodriehoek, pen).

Leren voor een taal

Talen worden tijdens je middelbareschooltijd op verschillende manieren getoetst. Het eindexamen is altijd een leesvaardigheidstoets. Voor het lezen in een bepaalde taal word je in de loop der jaren voorbereid met het stampen van woordjes, het voorbereiden van mondelingen, luistertoetsen en presentaties. Als het goed is heb je er ook al een aantal leestoetsen op zitten. Voor de leesvaardigheid bij het examen is de kennis die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan dus van belang. Daarnaast zijn er dingen die je kunt doen om handiger te worden in het lezen zelf.

Tips om te leren voor een leesvaardigheidstoets

Hieronder volgen enkele goede tips voor het leren voor een leesvaardigheidstoets voor bijvoorbeeld het vak Nederlands:

 • Er zijn verschillende soorten teksten en er is voor elke tekst een andere strategie. De vraagstelling is vaak herkenbaar. Door te oefenen raak je hiermee vertrouwd.

 • Het leren van signaalwoorden helpt enorm en stelt je in staat om verbanden te leggen.

 • Natuurlijk is het feit dat je er een woordenboek bij mag hebben aantrekkelijk, maar het gebruik ervan kost je veel tijd. Probeer daarom zoveel mogelijk de betekenis af te leiden uit de context van de tekst of de zinnen eromheen. Oefen hier vooraf mee. Gebruik pas een woordenboek als je denkt dat je echt niet zonder kunt.

 • De teksten gaan vaak over de actualiteit. Door af en toe het Engelse, Franse of Duitse nieuws te volgen, krijg je al een voorsprong op het examen.

Leren voor geschiedenis

Geschiedenis brengt veel leerwerk met zich mee. Tip nummer één is dan ook om de stof zoveel mogelijk op te delen. Een samenvatting kan goed van pas komen. Bij het maken van de samenvatting kun je met de titels en tussentitels van het boek werken.

Bij het vak geschiedenis is het belangrijk om de stof te herhalen. Daarnaast is het ook van belang om te oefenen met de stof door deze toe te passen. Hierdoor wordt niet alleen je kennis getest, maar weet je precies wat er van je verwacht wordt bij het beantwoorden van een vraag. Door te oefenen vergroot je de kans om het volledige aantal punten voor een vraag te behalen.

Tips om te leren voor geschiedenis

 • Leg de begrippen in eigen woorden uit op papier.

 • Probeer de theorie en begrippen hardop na te vertellen. Zo weet je of je echt begrijpt wat er staat.

 • Maak oefenvragen voor jezelf. Je kunt ook met je vriendengroep oefenvragen voor elkaar bedenken.

 • Maak naast een samenvatting ook een tijdlijn. Zo heb je een goed overzicht in je hoofd van de volgorde van belangrijke gebeurtenissen.

 • Overhoor jezelf, of laat je door anderen overhoren.

 • Op de toets kun je te maken krijgen met drie typen vragen. Probeer tijdens het maken van de oefenopgaven de verschillende typen vragen te herkennen. Zo weet je beter hoe je het beantwoorden van de vraag kunt aanpakken.

 • Kennisvragen (Wat gebeurde er op…, wanneer was…, wie was…)

 • Inzichtvragen (Waarom? Waardoor? Hoe?)

 • Vaardigheidsvragen (kennis toepassen, bijvoorbeeld bij bronnen).

Leren voor aardrijkskunde

Bij het vak aardrijkskunde leer je over veranderingen in gebieden, verschillende processen op aarde en ontwikkelingen in de samenleving. Het vak bestaat uit veel leerstof en begrippen. Daarnaast moet je topografische kaarten en grafieken kunnen lezen. Dat vergt dus een hoop kennis. Hoe pak je het leren van aardrijkskunde het beste aan?

Tips om te leren voor aardrijkskunde

 • Oefen met de atlas. Op het examen van aardrijkskunde zal je zeker vragen krijgen waarbij je de atlas nodig hebt. Zorg ervoor dat je weet hoe je het trefwoordenregister gebruikt, wat je met het zaakregister kunt en hoe je een legenda leest.

 • Leer de begrippen. Het is erg belangrijk dat je weet wat er bedoeld wordt met de verschillende aardrijkskundige begrippen. Niet alleen vanwege de directe vragen daarover, maar ook omdat je de teksten die je moet lezen dan beter begrijpt.

 • Zoek naar oorzaak-gevolg relaties. Veel antwoorden op vragen bij aardrijkskunde kun je uitleggen door de oorzaken en gevolgen te bepalen. Het herkennen van oorzaak-gevolg relaties kan je ook helpen om de lesstof beter te onthouden. Een voorbeeld: het aantal huishoudens met zonnepanelen is sterk toegenomen doordat gezinnen klimaatverandering belangrijker zijn gaan vinden.

 • Maak gebruik van de begrippenlijst achter in het tekstboek.

 • Gebruik alle aardrijkskundeboeken en de aantekeningen die je hebt gemaakt.

 • Zitten er moeilijke woorden in de tekst? Pak een woordenboek en schrijf in eigen woorden de definitie op. Door het in eigen woorden op te schrijven, test je of je het begrip echt begrijpt.

 • Probeer de stof die je hebt geleerd uit te leggen aan iemand anders.

 • Maak oefenvragen die over grafieken, tabellen en figuren gaan.

Leren voor biologie

Biologie is de studie van de levende wezens en planten. Het is een vak dat meestal een andere aanpak vereist dan bijvoorbeeld een taalvak. Ook tijdens het studeren is dat te merken. Je hebt theoretische kennis nodig, maar ook een aantal praktische vaardigheden. Zo moet je bijvoorbeeld proefjes uitvoeren en bepaalde plantendelen kunnen tekenen.

Tips om te leren voor biologie

 • Maak schema's, uittreksels of mindmaps.

 • Laat je overhoren door anderen of overhoor jezelf.

 • Leer de belangrijke begrippen. Tijdens de lessen leer je veel nieuwe begrippen kennen. Deze woorden moet je in één zin kunnen uitleggen. Je kunt dus het best een lijst opstellen met twee kolommen. Eén kolom voor het woord en één voor de uitleg of de definitie. Maak de vragen in het werkboek nogmaals door de ingevulde antwoorden af te dekken. Maak daarnaast ook extra oefenopgaven.

 • Lees de tekst een paar keer aandachtig door. Bekijk alle info, plaatjes en proefopstellingen die je in de les bestudeerd hebt. Je gebruikt hiervoor zowel je handboek als werkboek. Ook de extra documenten die je van de leerkracht kreeg zijn hierbij van belang.

 • Tijdens het doornemen van de stof kun je op een notitieblok vragen opschrijven die je van de leerkracht verwacht. Later kun je die gebruiken om jezelf te testen.

 • In de leerstof komen een hoop tekeningen en foto’s voor die je moet kunnen benoemen. Je kunt deze het beste tijdens het leren schematisch naschetsen. Er zijn steeds een aantal eigenschappen van dieren of planten die je op een toets of examen moet kunnen tekenen

Algemene tips

Voor alle vakken geldt dat het belangrijk is om op tijd te beginnen. Zo kun je nog vragen stellen aan de docent over de onderdelen die je moeilijk vindt. Het ene vak zal je meer liggen dan het andere vak. Probeer de moeilijke vakken niet uit te stellen, maar begin daar juist mee. Zo heb je genoeg tijd om de stof te begrijpen. Het helpt om een planning te maken, om zeker te weten dat je alle stof kunt doornemen. Veel succes voor het leren voor de toets!

Studiehulp van Scriptium

Heb je moeite met leren? Ben je op zoek naar bijles voor bepaalde vakken? Bij Scriptium bieden we professionele studiehulp aan. Of je nu geholpen wilt worden met biologie, worstelt met natuurkunde, of hulp bij Engels nodig hebt, we staan 7 dagen per week voor je klaar. Neem contact met ons op, en we komen snel bij je terug!

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?