Click Fraud Protection

Kwantitatief onderzoek 4.82/5 (108)

Kwalitatief of kwantitatief onderzoek

Je kunt je onderzoek kwalitatief of kwantitatief benaderen. Afhankelijk van wat je precies te weten wil komen, is kwalitatief of juist kwantitatief onderzoek geschikt voor jouw scriptie. Waar de onderzoekssoorten van invloed waren op de formulering van je hoofdvraag, maak je de keuze voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek juist gebaseerd op de onderzoeksvraag en is de keuze met name van invloed op je methodiek en resultaten. De scriptiebegeleiders van Scriptium kunnen je helpen bij het kiezen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Laten we eerst aandacht besteden aan kwantitatief onderzoek.

 

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek wordt toegepast bij het verzamelen van cijfermatige gegevens. De resultaten worden dan ook doorgaans verwerkt in tabellen, grafieken en diagrammen. Een goede kennis en vaardigheid met betrekking tot het programma SPSS is aan te bevelen bij het uitvoeren van kwantitatief onderzoek. Onderzoeks- of deelvragen die te beantwoorden zijn middels een kwantitatieve onderzoeksmethode beginnen doorgaans met ‘hoeveel’:

  • Hoeveel procent van de klanten van Starbucks komt terug na het eerste bezoek?
  • Hoeveel vrijwilligers op de lijst van Amnesty International hebben interesse in een werkreis naar Ghana?

Kwantitatief onderzoek voldoet typisch aan de volgende kenmerken:

  • De resultaten van het onderzoek zijn uiterst nauwkeurig en betrouwbaar;
  • De resultaten van het onderzoek bieden geen ruimte voor vrije interpretatie;
  • Het onderzoek berust op cijfermatige feiten, niet op meningen;
  • Metingen worden uitgevoerd op basis van representatieve steekproeven;
  • Resultaten worden weergegeven in tabellen, grafieken en/of diagrammen.

In een ideale wereld zou je alle vrijwilligers van Amnesty International een mail sturen en vervolgens een lijst maken van wie ‘ja’ en ‘nee’ zeggen tegen de reis. Helaas is het zo dat het doorgaans onmogelijk is om alle leden van een bepaalde doelgroep te spreken. Om die reden is het maken van een steekproef een aan te bevelen stap bij het uitvoeren van kwantitatief onderzoek.

 

Steekproef

Bij een steekproef voer je jouw onderzoek uit op een deel van de onderzoekspopulatie. Dat deel dient wel representatief te zijn voor de gehele groep. Houd er rekening mee dat één respondent veel meer invloed heeft op de resultaten als je steekproefgroep klein is. Om die reden geldt in principe altijd de regel: ‘hoe groter de steekproef, hoe beter’.

          Als je gebruik wil maken van een steekproef, dien je te bewijzen dat jouw steekproefgroep representatief is voor de gehele doelgroep. De beste manier om dat te doen is om een berekening van je steekproefgrootte uit te voeren. Op internet zijn allerlei calculators beschikbaar die dit voor je doen. Het is echter niet toegestaan om in je scriptie je steekproefgrootte te verdedigen door te verwijzen naar een online calculator. Je dient de berekening dan te herhalen in je scriptie.

 

Methodiek bij kwantitatief onderzoek

Dat je kiest voor kwantitatief onderzoek is wellicht het meest van invloed op je onderzoeksmethodiek. De methodiek bepaalt namelijk hoeveel ruimte voor vrije interpretatie je onderzoek toelaat. Hoe minder ruimte, hoe kwantitatiever je onderzoek. Het afnemen van enquêtes met gesloten vragen bij je steekproefpopulatie is de populairste kwantitatieve onderzoeksmethode. Op deze manier ontstaat er snel en nauwkeurig een overzicht van hoeveel participanten wel of niet geïnteresseerd zijn in iets, iets wel of niet voordelig vinden of wel of niet tevreden zijn. Laten we een voorbeeld opstellen van hoe de keuze voor kwantitatief onderzoek van invloed kan zijn op de conclusie van je scriptie.

 

Voorbeeld van kwantitatief onderzoek

Stel we willen weten of een nieuwe koffie van Starbucks Oss lekker is. Na het afbakenen van dit onderwerp wordt de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

          Hoeveel procent van de klanten die een latte macchiato deluxe venti van Starbucks filiaal Oss centrum geconsumeerd hebben, is tevreden over dit product?

Dit is een kwantitatieve onderzoeksvraag. Om de populariteit  van de koffie te meten is ervoor gekozen om te onderzoeken hoeveel klanten tevreden zijn. Klanttevredenheid is hier dus gerelateerd aan de populariteit van het drankje. Een geschikte onderzoeksmethode zou een korte enquête met gesloten vragen zijn over of de klant tevreden is.

          Een andere kwantitatieve benadering zou kunnen zijn dat er onderzocht wordt hoe vaak deze nieuwe koffie wordt verkocht ten opzichte van andere populaire producten. In dat geval bepaal je dat de verkoopcijfers gerelateerd zijn aan de populariteit van een drankje. De methodiek zou bestaan uit een analyse van de verkoopcijfers van verschillende drankjes binnen een vastgesteld tijdsbestek.

          Deze kwestie kan ook kwalitatief benaderd worden. In dat geval wordt er niet uitgegaan van een verband tussen of een drankje lekker is en verkoopcijfers of klanttevredenheid. De onderzoeksvraag zou zijn:

          Hoe wordt de latte macchiato deluxe venti van Starbucks filiaal Oss centrum ontvangen door klanten die dit product geconsumeerd hebben?

Een geschikte onderzoeksmethode is in dit geval het afnemen van (semigestructureerde) interviews of enquêtes met objectieve open vragen over het drankje.

Scriptium.nl