Wat is de kleinste kwadratenmethode?

De kleinste kwadratenmethode is ook bekend als de methode van de kleinste kwadraten (Engels: least squares method). Dit is een veelgebruikte statistische techniek.

Je kan met de kleinste kwadratenmethode de beste schattingen vinden van de parameters van een wiskundig model. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt in regressieanalyse. In een regressieanalyse wordt de relatie onderzocht tussen een afhankelijke variabele (of responsvariabele) en één of meer onafhankelijke variabelen (of voorspellers). Dit is één van de toepassingen van de kleinste kwadratenmethode maar er zijn er nog meer.

Wat is het doel van de kleinste kwadratenmethode?

Het doel van de kleinste kwadratenmethode is om de parameters van het model zo te schatten dat de som van de kwadraten van de afwijkingen tussen de voorspelde waarden van het model en de werkelijke waarden (de residuen) minimaal is. Met andere woorden, de kleinstekwadratenmethode probeert een lijn (in het geval van lineaire regressie) of een andere vorm van wiskundig model te vinden die het beste past bij de gegevens. Je wilt dan dat de som van de gekwadrateerde residuen minimaal is.

De kleinstekwadratenmethode is zeer nuttig voor verschillende toepassingen, waaronder:

1. Lineaire regressie

Hierbij wordt gezocht naar de beste lineaire relatie tussen een afhankelijke variabele en één of meer onafhankelijke variabelen. Het wordt vaak gebruikt voor voorspellingsdoeleinden.

2. Niet-lineaire regressie

Wanneer het verband tussen variabelen niet lineair is, kan de methode van de kleinste kwadraten worden uitgebreid om niet-lineaire modellen te passen.

3. Tijdreeksanalyse

Het wordt gebruikt om trends, seizoen effecten en andere patronen in tijdreeksen te modelleren en te voorspellen.

4. Experimenteel ontwerp

Bij het ontwerpen van experimenten helpt de kleinstekwadratenmethode bij het schatten van de effecten van verschillende factoren op een responsvariabele.

5. Kalibratie

In wetenschappelijke en technische toepassingen wordt het vaak gebruikt om instrumenten en meetapparatuur te kalibreren.

Over het algemeen is de kleinstekwadratenmethode een krachtige en flexibele techniek om wiskundige modellen aan gegevens aan te passen, en het wordt veel gebruikt in statistiek en verschillende wetenschappelijke en technische disciplines.

Het gebruik van de kleinste kwadratenmethode in de context van lineaire regressie

Na deze algemene schets volgt onderstaand een meer gedetailleerd beeld. Stel je voor dat je als psycholoog geïnteresseerd bent in het onderzoeken van de relatie tussen:

 • Het aantal uren besteed aan studeren en

 • Het behaalde cijfer voor een bepaalde test.

Je hebt gegevens verzameld van 8 studenten en je wilt een lineaire regressieanalyse uitvoeren om het verband te begrijpen.

Hier zijn de gegevens:

Je wilt nu een lineaire regressie toepassen om de relatie te modelleren tussen

Studie-uren (X) en Behaald Cijfer (Y). Het lineaire regressiemodel heeft de vorm:

 • Y = α + β * X + ε

Daarbij is:

 • Y = Behaald cijfer

 • X = Studie-uren

 • α = Intercept (constante term)

 • β = Regressiecoëfficiënt voor Studie-uren

 • ε = Residu (fout) term.

Je gebruikt de kleinstekwadratenmethode om α en β te schatten.

De formules voor α en β zijn als volgt:

 • β = (Σ(Xi - Xgem) * (Yi - Ygem)) / Σ(Xi - Xgem)^2

 • α = Ygem - β * Xgem

Daarbij is:

 • Σ staat voor de sommatie over alle punten.

 • Xgem is het gemiddelde van de Studie-uren (X).

 • Ygem is het gemiddelde van de Behaalde Cijfers (Y).

Stappen in de berekening:

Stap 1: Bereken Xgem en Ygem

 • Xgem = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) / 8 = 5.5

 • Ygem = (60 + 65 + 68 + 72 + 74 + 79 + 81 + 85) / 8 = 72.375

Stap 2: Bereken β

 • β = [(2-5.5)*(60-72.375) + (3-5.5)*(65-72.375) + ... + (9-5.5)*(85-72.375)] / [(2-5.5)^2 + (3-5.5)^2 + ... + (9-5.5)^2]

 • β ≈ 2.678

Stap 3: Bereken α

 • α = 72.375 - 2.678 * 5.5 ≈ 58.023

Het resulterende lineaire regressiemodel is:

 • Y ≈ 58.023 + 2.678 * X

Dit model kan nu worden gebruikt om voorspellingen te doen over het behaalde cijfer op basis van het aantal studie-uren.

Het gebruik van de kleinste kwadratenmethode in een tijdreeksanalyse.

Stel je bij wijze van voorbeeld voor dat je geïnteresseerd bent in het analyseren van de groeitrend van de verkoopprijzen van een bepaald product over een periode van 5 jaar.  Hier zijn de gegevens:

Je wilt een trendlijn vinden om de groei van de verkoopprijzen in de tijd te begrijpen. Je gebruikt de kleinstekwadratenmethode om een lineaire trend te modelleren.

Het lineaire regressiemodel voor een tijdreeksanalyse heeft de vorm:

 • Y = α + β * X + ε

Waarbij:

 • Y = Verkoopprijs

 • X = Jaar

 • α = Intercept (constante term)

 • β = Regressiecoëfficiënt voor Jaar

 • ε = Residu (fout) term

Je gebruikt de kleinste kwadratenmethode om α en β te schatten. De formules voor α en β zijn dezelfde zoals eerder omschreven voor gebruik in het lineaire regressievoorbeeld.

De berekening in stappen:

Stap 1: Bereken Xgem en Ygem

 • Xgem = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3

 • Ygem = (100 + 120 + 140 + 160 + 180) / 5 = 140

 • Ygem = (100 + 120 + 140 + 160 + 180) / 5 = 140

 • β = Regressiecoëfficiënt voor Jaar

Stap 2: Bereken β

 • β = [(1-3)*(100-140) + (2-3)*(120-140) + (3-3)*(140-140) + (4-3)*(160-140) + (5-3)*(180-140)] / [(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2]

 • β ≈ 20

Stap 3: Bereken α

 • α = 140 - 20 * 3 = 80

Het resulterende lineaire regressiemodel voor deze tijdreeks is:

 • Y ≈ 80 + 20 * X

Dit model kan nu worden gebruikt om voorspellingen te doen over de verkoopprijzen in de toekomstige jaren op basis van de waargenomen trend. Het geeft aan dat de verkoopprijzen jaarlijks met ongeveer 20 eenheden stijgen.

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?