Kwalitatieve interviews

Je hebt het onderzoeksplan van je scriptie opgesteld en de keuze is gevallen voor kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. Uiteraard zijn er voor kwalitatief onderzoek meerdere meetmethodes, maar in dit artikel focussen we ons op interviews als meetinstrument. Interviews kunnen waardevolle inzichten geven over de probleemstelling die centraal staat in je scriptie. Ze kunnen bijvoorbeeld de oorzaken weergeven, maar ook al oplossingen bieden. Of je uiteindelijk de juiste informatie vergaard tijdens een interview is afhankelijk van je interviewvragen. Hoe je scriptie interviewvragen kunt opstellen, leggen we hieronder in 3 stappen uit.

 

Stap 1: Wat wil je te weten komen?

Uiteindelijk draait je scriptie om het beantwoorden van je eerder opgestelde onderzoeksvraag. Een gedegen onderzoek uitvoeren is dus van groot belang. Welke informatie heb je nodig om de onderzoeksvraag van je scriptie te kunnen beantwoorden, oftewel ‘wat wil je weten’. Je scriptie interviewvragen moeten ervoor zorgen dat je uiteindelijk het antwoord op je onderzoeksvraag kan geven.

Een goede vragenlijst met de juiste interviewvragen is de basis voor een succesvol interview, neem hier dus ook de tijd voor. De basis van je interviewvragen voor je scriptie zullen gebaseerd moeten zijn op je probleemanalyse en literatuuronderzoek. Zorg er dus voor dat je de analyse hebt afgerond en grondig literatuuronderzoek hebt gedaan. Het kan ook van belang zijn om alvast informatie te verzamelen over de persoon die je gaat interviewen. Heeft deze bijvoorbeeld al eerdere interviews over dit onderwerp afgelegd of zijn er publicaties verschenen. Op basis van deze informatie kun je de interviewvragen opstellen en erachter komen wat je precies wilt weten.

 

Stap 2: De juiste soort interviewvragen opstellen

Je hebt bepaald wat je wilt weten, nu moet je nog het juiste soort interviewvragen opstellen. Een interview bestaat vaak uit meerdere thema’s, het is daarom ook verstandig om deze thema’s op te delen. Stel vervolgens per thema vragen op die bijdragen aan de beantwoording van je onderzoeksvraag. Het is belangrijk om te zorgen voor een logische opbouw in de onderwerpen en de daarbij behorende interviewvragen. De volgorde waarin de interviewvragen gesteld worden, kunnen namelijk invloed hebben op de antwoorden die je krijgt.

Inmiddels heb je de thema’s op gesteld, nu de interviewvragen nog. De eerste belangrijkste tip gooien we er direct maar uit; stel open vragen en vermijd zoveel mogelijk de gesloten ja/nee vragen. De persoon die wordt geïnterviewd vindt het hoogstwaarschijnlijk leuk om zijn of haar expertise en/of mening te delen over het onderwerp. Je wilt de geïnterviewde niet sturen naar een bepaalde richting, maar juist de eerlijke en spontane reactie op een bepaalde vraag ontvangen. Door open vragen te stellen zul je ook de meeste informatie voor je winnen. De vragen die je stelt, moeten niet alleen inhoudelijk in orde zijn; het is ook heel belangrijk om ze helder te formuleren.

Voorbeeld van een gesloten vraag: Vond je dat een mooi boek?
Voorbeeld van een open vraag: Wat vond u van het boek dat u heeft gelezen?


Stap 3: Doorvragen, doorvragen, doorvragen

De truc voor het vergaren van de juiste informatie voor je kwantitatieve onderzoek is: doorvragen, doorvragen en doorvragen. Je hebt de thema’s ingedeeld en de open interviewvragen staan op papier. Grote kans dat je nu enkel hebt nagedacht over alle hoofdvragen, maar nog niet over de vragen die je per hoofdvraag zou kunnen door stellen. Wanneer een geïnterviewde enkel antwoord geeft op jouw hoofdvraag, dan is de kans groot dat je nog niet het volledige antwoord hebt je die graag zou willen. Daarom kun je doorvragen naar de motivatie, het hoe of het waarom. Om de door stel vragen niet te vergeten, kun je per hoofdvraag alvast een lijstje opstellen met informatie die je graag wilt weten. Deze kun je vervolgens tijdens het interview afvinken. Een enthousiaste geïnterviewde geeft soms al voldoende informatie op je hoofdvraag, waardoor het stellen van extra vragen soms helemaal niet nodig is. Check dan even snel je lijstje en vink vervolgens af welke informatie je al hebt gekregen.

 

Scriptiebegeleiding

 

Laat een reactie achter