Kwalitatieve interviews

Je hebt het onderzoeksplan van je scriptie opgesteld en de keuze is gevallen op kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. Uiteraard zijn er voor kwalitatief onderzoek meerdere meetmethodes, maar in dit artikel focussen we ons op interviews als meetinstrument. Interviews kunnen waardevolle inzichten geven over de probleemstelling die centraal staat in je scriptie. Ze kunnen bijvoorbeeld de oorzaken weergeven, maar ook oplossingen bieden. Of je uiteindelijk de juiste informatie vergaart tijdens een interview, is afhankelijk van de interviewvragen. Hoe je de interviewvragen van je scriptie kunt opstellen, leggen we hieronder in 5 stappen uit.

Stap 1: wat wil je te weten komen?

Uiteindelijk draait je scriptie om het beantwoorden van je eerder opgestelde onderzoeksvraag. Een gedegen onderzoek uitvoeren is dus van groot belang. Welke informatie heb je nodig om de onderzoeksvraag van je scriptie te kunnen beantwoorden, oftewel ‘wat wil je weten’? De interviewvragen moeten ervoor zorgen dat je uiteindelijk het antwoord op de onderzoeksvraag kunt geven.

Een goede vragenlijst met valide interviewvragen is de basis voor een succesvol interview. Neem hier dus ook de tijd voor. De interviewvragen voor je scriptie dienen gebaseerd te zijn op je probleemanalyse en literatuuronderzoek. Zorg er dus voor dat je de probleemanalyse hebt afgerond en grondig literatuuronderzoek hebt gedaan. Aan de hand daarvan kun je de belangrijkste begrippen en concepten op een rij zetten, en de interviewvragen daar steeds op baseren.

Stap 2: wie ga je interviewen?

De personen die je interviewt dienen in staat te zijn, of de juiste positie te hebben, om relevante informatie te geven ter beantwoording van de onderzoeksvraag. Zij dienen dus toevoegende informatie te geven vanuit hun expertise, kennis of ervaring. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een administratief medewerker te interviewen als je informatie over de jaarcijfers van het bedrijf wilt verkrijgen, om maar een simpel voorbeeld te noemen.

Het is van belang om alvast informatie te verzamelen over de persoon die je gaat interviewen. Heeft deze bijvoorbeeld al eerdere interviews over dit onderwerp afgelegd, of zijn er publicaties van zijn hand verschenen? Op basis van deze informatie kun je de interviewvragen specificeren en erachter komen wat je precies wilt weten.

Stap 3: ongestructureerd, semigestructureerd of gestructureerd interview

Je hebt bepaald wat je wilt weten en van wie je het wilt weten. Nu moet je bepalen welk type interview je gaat houden. Er zijn drie soorten interviews: een ongestructureerd, semigestructureerd of gestructureerd interview.

Bij een gestructureerd interview staan de interviewvragen vast en de volgorde daarvan ook. Er wordt niet afgeweken van deze vragen. Het voordeel is dat de betrouwbaarheid wordt verhoogd, omdat iedereen dezelfde vragen krijgt en deze vragen op dezelfde manier worden gesteld. Het nadeel is dat je als interviewer niet van deze vragen kunt afwijken. Daardoor kun je interessante informatie missen. Gestructureerde interviewvragen worden vooral bij kwantitatief onderzoek gebruikt. Het is belangrijk om te zorgen voor een logische opbouw in de onderwerpen en de daarbij behorende interviewvragen. De volgorde waarin de interviewvragen gesteld worden, kunnen namelijk invloed hebben op de antwoorden die je krijgt.

Bij semigestructureerde interviews wordt een deel van de vragen vooraf opgesteld, maar wordt er ruimte ingebouwd om extra vragen te stellen tijdens het interview. De interviewer kan tijdens het interview met de geïnterviewde ‘meebewegen’ en doorvragen om meer interessante informatie te verkrijgen. Dit verhoogt de validiteit. Het gaat echter ook deels ten koste van de betrouwbaarheid, omdat de antwoorden minder goed met elkaar te vergelijken zijn. De semigestructureerde interviewvorm is de meest gebruikte vorm in onderzoek.

Bij ongestructureerde interviews worden geen vragen vooraf opgesteld. Er wordt gewerkt met thema’s of onderwerpen. Als interviewer ben je vervolgens vrij in het stellen van de vragen, al dienen deze wel op de thema’s gebaseerd te zijn. Het voordeel is dat je interessante antwoorden kunt krijgen. Dit verhoogt de validiteit. Het nadeel is dat de antwoorden nog moeilijker te vergelijken zijn dan bij semigestructureerde interviews.

Welke vorm van interviews je kiest, is afhankelijk van je onderzoeksvraag en het type onderzoek (kwantitatief of kwalitatief).

Stap 4: waarborg de validiteit

Bij het opstellen van de interviewvragen is het belangrijk dat de validiteit ervan wordt gewaarborgd. Validiteit wil zeggen dat je meet wat je wilt meten. Hierboven hebben we het er al deels over gehad. Een andere belangrijke tip om de validiteit te verhogen is: stel open vragen en vermijd zoveel mogelijk de gesloten ja/nee vragen. De persoon die wordt geïnterviewd, vindt het hoogstwaarschijnlijk leuk om zijn of haar expertise of mening te delen over het onderwerp. Je wilt de geïnterviewde niet sturen naar een bepaalde richting, maar juist de eerlijke en spontane reactie op een bepaalde vraag ontvangen. Door open vragen te stellen zul je ook de meeste informatie inwinnen.

Voorbeeld van een gesloten vraag: Vond je dat een mooi boek?
Voorbeeld van een open vraag: Wat vond u van het boek dat u heeft gelezen?

De vragen die je stelt, moeten niet alleen inhoudelijk in orde zijn. Het is ook erg belangrijk om ze helder te formuleren, zodat de geïnterviewde ze kan begrijpen. De validiteit wordt verlaagd als de geïnterviewde de vragen niet of niet goed begrijpt. Je kunt de vragen eerst aan een klasgenoot of schoolbegeleider voorleggen om er zeker van te zijn dat ze te begrijpen zijn.

Stap 5: doorvragen

De truc voor het vergaren van de juiste en complete informatie voor je kwantitatieve onderzoek is doorvragen. Je hebt de thema’s ingedeeld en de open interviewvragen staan op papier. Grote kans dat je hebt nagedacht over de belangrijkste vragen, maar nog niet over de vragen die je per hoofdvraag zou kunnen stellen. Wanneer een geïnterviewde alleen antwoord geeft op de belangrijkste vragen, is de kans groot dat je nog niet het volledige antwoord hebt dat je graag zou willen. Daarom kun je doorvragen naar de motivatie, en het hoe en waarom van zaken. Om deze vragen niet te vergeten, kun je per hoofdvraag alvast een lijstje opstellen met informatie die je graag wilt weten. Deze kun je vervolgens tijdens het interview afvinken. Een enthousiaste geïnterviewde geeft soms al voldoende informatie op de belangrijkste vragen, waardoor het stellen van extra vragen niet nodig is. Check dan even snel je lijstje en vink vervolgens af welke informatie je al hebt gekregen.

Conclusie

Om goede en voldoende informatie te krijgen ten behoeve van het resultatengedeelte van je onderzoek, zul je complete en valide interviewvragen moeten stellen. Verzuim je daarin, dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderzoek. Je loopt dan kans dat je scriptie wordt afgekeurd.

Twijfel je aan de kwaliteit van je onderzoek of interviewvragen? Wil je hierin graag ondersteuning krijgen? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

2 reacties

  1. Beste Scriptium,

    Is mijn interview meer valide als ik experts interview over het onderwerp dat ik onderzoek? Mijn onderzoek gaat over het implementeren van een nieuw Content Management Systeem (CMS) op het werk.

  2. Afhankelijk van je onderzoeksvraag verhoogt het interviewen van experts de validiteit. Dit omdat zij meer nuttige/bruikbare antwoorden kunnen geven over het onderzochte onderwerp. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Stel, je onderzoek gaat over de gebruikservaring van degenen die het systeem gebruiken, namelijk de werknemers. Zij zijn niet de experts die volledig verstand hebben van de software en het product gemaakt hebben. Zij kunnen wel waardevolle informatie geven over hun ervaring met het systeem.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?