Kwalitatief onderzoek

Interviews zijn een populaire onderzoeksmethode en worden veel gebruikt onder studenten. Ze worden vaak gebruikt bij kwalitatief onderzoek. Waarschijnlijk heb je in deze fase de interviews al afgenomen. Het is dus tijd voor het uitwerken en analyseren van de data. Dit wordt ook wel het coderen van interviews genoemd. Door de afgenomen interviews te coderen, kun je patronen, inzichten en oplossingen ontdekken. Maar hoe werkt deze vorm van data-analyse eigenlijk? Veel studenten vinden het coderen van interviews een lastig onderdeel. In deze blog bieden we daarom een aantal handvatten voor het coderen van de afgenomen interviews.

Transcripten maken

Wanneer je een interview gaat afnemen, is het verstandig om deze op te nemen. Je moet hiervoor wel altijd toestemming vragen aan de te interviewen persoon. Door het interview op te nemen, weet je zeker dat je later geen belangrijke informatie mist. Alles wat gezegd is, heb je immers op audio staan. Nadat de interviews zijn afgenomen, zul je deze moeten uittypen. Dit uittypen van interviews wordt ook wel transcriberen genoemd.

Er zijn een aantal manieren om interviews te transcriberen. Je kunt ze letterlijk uittypen, door ook alle uh’s, oeh’s en aah’s uit te werken. Je kunt er ook voor kiezen om deze achterwege te laten en enkel de grote lijnen uit te typen. Sommigen kiezen er ook voor om alleen een samenvatting van het interview uit te typen. Hoe gedetailleerd je de interviews codeert, is afhankelijk van je onderzoeksvraag en je eigen voorkeur. Nadat je de interviews hebt getranscribeerd, is het verstandig deze te laten lezen door de persoon die je hebt geïnterviewd. Eventuele misvattingen of ontbrekende informatie kan dan nog worden besproken.

Als je geen tijd hebt om je interviews uit te werken, of liever een professional aan de slag laat gaan, kun je altijd een transcriptie laten maken door een transcibeerder van Scriptium.

Interview coderen - de 3 fases

Je hebt de interviews helemaal uitgewerkt. Nu is het tijd voor het coderen. Door de interviews te coderen, breng je orde in de chaos aan. Over het algemeen bestaat coderen uit een drietal fases: open coderen, axiaal coderen en selectief coderen. Het is niet altijd nodig om deze drie fases in de genoemde volgorde te doorlopen. Soms kan een andere volgorde ook goed werken.

Open coderen. Bij het open coderen lees je het getranscribeerde interview door en ken je labels toe aan bepaalde stukken tekst. Met deze labels (codes) geef je aan waar het stuk tekst over gaat, oftewel wat het thema is. Het open coderen doe je vervolgens bij alle afgenomen interviews. Het is echter wel verstandig om na het coderen van bijvoorbeeld twee transcripten een korte evaluatie uit te voeren. Controleer of je labelstructuur effectief is en herzie deze indien nodig.

Stel dat je onderzoek doet naar het leesplezier van middelbare scholieren ten aanzien van de verplichte literatuurlijst. Onderstaand geven we enkele antwoorden, met daarachter het label van de open codering.

‘’Er zit eigenlijk geen enkel interessant boek tussen, maar ja, je moet er toch één kiezen…’’ Code: Niet interessant. Moet kiezen.

‘’Het is toch wel belangrijk voor het verbeteren van je taal enzo…’’ Code: verbeteren taal.

‘’Ik lees vooral omdat het moet. Soms lees ik zelf wel fantasy boeken. Die vind ik wel leuk.’’ Code: verplicht lezen. Leuk boek.

‘’Als iets verplicht is, doe je het minder graag.’’ Code: verplicht. Niet leuk.

‘’Als ik het niet doe, dan scoor ik een onvoldoende en haal ik dat vak niet.’’ Code: Onvoldoende. Vak halen.

‘’Als het een leuk boek is, lees ik het wel ja. Dat heb ik minder bij een verplicht boek.’’ Code: Leuk boek. Verplicht lezen.

‘’Het is bewezen dat je socialer en empathischer wordt van literatuur lezen. Daarnaast word je er slimmer van.’’ Code: Je wordt socialer. Je wordt empathischer. Je wordt Slimmer.

‘’Je kan er wel veel van leren. Hoe je zinnen schrijft, en je verplaatst je in personages.’’ Code: leren zinnen schrijven. In anderen verplaatsen.

‘’Ik moet een goed cijfer halen. Dan moet ik het wel lezen.’’ Code: Goed cijfer. Moet lezen.

Online kun je verschillende programma’s vinden die je kunnen helpen met het coderen. Ook bij Scriptium kunnen we je helpen bij het coderen van je interviews.

Axiaal coderen: Indien je de drie fases in de genoemde volgorde doorloopt, dan heb je nu codes of labels aan de tekstfragmenten van al je interviews toegekend. Vervolgens is het tijd voor het axiaal coderen. Bij axiaal coderen ga je alle eerder geplaatste codes met elkaar vergelijken. Bij elkaar horende codes voeg je samen tot een overkoepelende code. Een geplaatste code kan ook bij meerdere overkoepelende codes passen, dit is geen enkel probleem.

Het axiaal coderen is een proces. Soms zul je de codes meerdere malen verplaatsen naar andere overkoepelende codes en wellicht later toch weer terugplaatsen. Neem voor het axiaal coderen rustig de tijd en bekijk het meerdere keren. Nadat het axiaal coderen afgerond is, zul je een aantal hoofdthema’s hebben gecreëerd die je verder kunt gebruiken binnen je scriptieonderzoek.

We gaan weer terug naar ons voorbeeld.

‘’Er zit eigenlijk geen enkel interessant boek tussen, maar ja, je moet er toch één kiezen…’’ Axiale code: interesse. Verplicht.

‘’Het is toch wel belangrijk voor het verbeteren van je taal enzo…’’ Axiale code: verbeteren taal.

‘’Ik lees vooral omdat het moet. Soms lees ik zelf graag wel fantasy boeken. Die vind ik wel leuk.’’ Axiale code: verplicht. interesse.

‘’Als iets verplicht is, doe je het minder graag.’’ Axiale code: verplicht. Plezier.

‘’Als ik het niet doe, dan scoor ik een onvoldoende en haal ik dat vak niet.’’ Axiale code: presteren.

‘’Als het een leuk boek is, lees ik het wel ja. Dat heb ik minder bij een verplicht boek.’’ Axiale code: plezier. verplicht.

‘’Het is bewezen dat je socialer en empathischer wordt van literatuur lezen. Daarnaast word je er slimmer van.’’ Axiale code: sociaal vermogen. Empathisch vermogen. Cognitief vermogen.

‘’Je kan er wel veel van leren. Hoe je zinnen schrijft, en je verplaatst je in personages.’’ Axiale code: taal verbeteren. Empathisch vermogen.

‘’Ik moet een goed cijfer halen. Dan moet ik het wel lezen.’’ Axiale code: presteren. Verplicht.

Selectief coderen: De laatste fase is het selectief coderen. Je hebt alle hoofdthema’s samengesteld, dus kun je verder gaan met de laatste stap van het coderen. In deze stap ben je niet letterlijk meer aan het coderen. Dat heb je namelijk al gedaan. Je bent voornamelijk bezig met het analyseren en het leggen van verbanden tussen de thema’s. Wat valt op? Zijn er thema’s die het meest naar voren komen of het meest genoemd zijn? Vervolgens kun je hier verbanden en relaties leggen. Bij het selectief coderen kom je dus echt tot theorieontwikkeling waaruit je conclusies kunt gaan trekken.

Een voorbeeld van een eindconclusie die getrokken kan worden op basis van het bovenstaande onderzoek naar het leesplezier bij de verplichte literatuurlijst:

Het lezen van literatuur kan het sociaal en empathisch vermogen vergroten. Daarnaast verbetert het het cognitief vermogen. De verplichte leeslijst op de middelbare school zorgt echter ook vaker voor afhakers dan voor een groei van het aantal lezers. In plaats van dat jongeren zich meer interesseren voor literatuur, daalt hun interesse. Als iets verplicht is, willen mensen het juist minder graag doen. De meeste jongeren lezen de lijst vooral omdat ze moeten presteren en slagen, uit verplichting dus. Om jongeren meer en langer aan het lezen te krijgen, zouden scholen de verplichte leeslijst moeten veranderen. De literatuurlijst zou bijvoorbeeld opgesteld kunnen worden op basis van de persoonlijke interesses van een leerling. Daarmee wordt het leesplezier vergroot. Een leerling leest liever een boek dat hij zelf heeft gekozen dan een boek dat voor hem is gekozen. Op deze manier worden de voordelen van het lezen behouden, namelijk het verbeteren van het sociaal, empathisch en cognitief vermogen. Tegelijkertijd wordt het lezen onder jongeren, ook op latere leeftijd, bevorderd.

De resultaten

Je hebt de interviews nu succesvol gecodeerd. Het is dus tijd om deze resultaten verder uit te werken. Je zult de resultaten namelijk presenteerbaar moeten maken in de scriptie. Dit doe je in je resultatenhoofdstuk. Je kunt bijvoorbeeld fragmenten of quotes van de getranscribeerde interviews opnemen in het resultatenhoofdstuk. Zorg ervoor dat het belangrijke quotes zijn die iets toevoegen aan het inzicht van de lezer. Nadat je deze taak hebt afgerond, heb je het grootste gedeelte van de scriptie achter de rug. Op naar de conclusies!

Hulp van een professional

Een goed kwalitatief onderzoek bevat een praktijkgedeelte dat iets toevoegt aan het inzicht van de lezer. Het gebeurt meer dan eens dat een scriptie wordt afgekeurd op gebrekkige resultaten, meer specifiek de interviews. Twijfel je aan het niveau van je interviews? Dan kun je deze door Scriptium laten nakijken. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan zij 7 dagen per week voor je klaar. 

10 reacties

 1. Beste mensen van Scriptium,

  jullie volgen in jullie stuk over kwalitatieve analyse technieken die voortkomen uit de gefundeerde theoriebenadering (open; axiaal; selectief coderen). Maar onze hbo-studenten doen praktijkgericht onderzoek, waarbij ze niet een theorie ontwikkelen, maar een probleem onderzoeken. Dat doen ze vaak met een vorm van interviews, waarbij ze op basis van een beperkt aantal onderwerpen respondenten of experts interviewen. VB: een bedrijventerrein is vervuild; de vervuiling moet worden gesaneerd. Studenten wordt gevraagd dit te onderzoeken. De beheerder van het terrein heeft aangegeven dat alle gebruikers weten van de vervuiling, maar dat het grote probleem is om de kosten eerlijk te verdelen.
  Hoe zouden jullie deze studenten adviseren qua coderen? Ze willen praten met eigenaren bedrijfsterrein, maar ook met financieel experts.

  Met vriendelijke groet,

  JM Terlaak Poot

 2. Beste heer Terlaak,
  Bedankt voor uw vraag. Het open en axiaal coderen zal in dit geval hetzelfde blijven. Wat betreft de laatste fase, selectief coderen, is er inderdaad minder sprake van theorievorming. Echter, er dienen dan alsnog algemene conclusies getrokken te worden. In die algemene conclusies komen, neem ik aan, ook bepaalde concepten/begrippen voor. Het coderen moet gezien worden als een proces waarbij je van onder naar boven werkt, dus waarbij je richting een algemene conclusie werkt. Ik zie daarin niet veel verschil met het coderen van interviews in masterscripties, behalve dat er dan bij selectief coderen wat minder abstracte begrippen zullen staan, maar wel algemene termen die de resultaten ‘overkoepelen’.

 3. Ik vroeg me af of jullie advies hebben voor het presenteren van de codes. Ik heb interviews gehouden van tussen de 5000 en 6000 woorden. Er zijn citaten en daarnaast 28 codes. Is er een manier om het netjes te presenteren, in een soort ‘codeboek’ oid?

 4. Hallo Noura,
   
  bedankt voor je vraag. De meest eenvoudige manier is in drie kolommen. Links in de eerste kolom plaats je dan de citaten. In de tweede kolom de codes van het open coderen en in de derde kolom de codes van het axiaal coderen.

 5. Vraag, mag je je interviews coderen op basis van de hoofdthema’s die uit je vraagstelling naar voren komen? Ook als dat maar enkele (4 )hoofd thema’s zijn, ik vraag me af of je het perse allemaal ingewikkelder moet maken, wanneer je juist op zoek bent naar specifieke informatie. Je slaat dan eigenlijk stappen over in het codeerproces…kan dat wel of is dat niet toegestaan?

 6. Hallo Leena,
   
  De manier van coderen met open codering, axiale codering en selectieve codering is één manier van coderen. Het is de meest gebruikte manier van coderen, maar je kunt het op een andere manier doen als je dat gerechtvaardigd vindt. Je zou stappen kunnen overslaan, maar de vraag is dan hoe systematisch je te werk bent gegaan. Door enkele stappen te doorlopen toon je aan dat je systematisch en inductief te werk bent gegaan, dus vanuit de basis, aan de hand van de ruwe gegevens (bottom-up in plaats van top-down). En dat maakt een wetenschappelijk onderzoek vaak sterker en mogelijk ook objectiever.

 7. Dank voor je reactie, maakt het nog iets uit of het een HBO scriptie is? Ik heb namelijk heel veel vragenlijsten, en dus heel veel data, maar de antwoorden komen enorm overeen, dus ik zie dan de meerwaarde van open coderen niet… maar ik begrijp het wellicht niet…

 8. Er valt wat voor te zeggen dat als je een scriptie schrijft waarbij theorievorming uiteindelijk niet het doel is, of als de antwoorden van geïnterviewden met elkaar overeenkomen, dat je het coderen kunt overslaan. Het is doorgaans ook niet verplicht. Maar het is lastig te zeggen zonder je scriptie te hebben ingezien. Bovendien heeft je schoolbegeleider het laatste woord.

 9. Hoi,

  Ik ben op dit moment ook interviews aan het coderen en heb dit op de volgende manier gedaan.

  De interviewvragen zijn als eers in thema’s onderverdeeld dus bijv a: gedrag B: Behandeling etc.

  Vervolgens heb ik bij elk vraag een code toegewezen bijv een vraag over voorvallen: code voorvallen. Elk respondent heb ik ook een code toegwezen bijv respondent 1, vraag 2= A: R1V2. A staat hier voor thema. Nu vraag ik me af hoe ik een overkoepelende code het beste kan aanpakken om vanuit hier vervolgens te gaan analyseren. Het open en axiaal coderen heb ik nu als het goed is doorlopen, klopt dat? De reden voor het toewijzen van een code aan de respondent, is om interessante of tegenstrijdige antwoorden meer toelichting te geven in het resultatenhoofdstuk. In eerste instantie wilde ik de data categoriseren en daarna patronen hierin vinden, dus antwoorden die vaak voorbij komen en relevant zijn maar dus ook de ‘opvallende’. En vanuit deze patronen proposities maken, waardoor het voor vervolgonderzoek opnieuw getoets kan worden.

  Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden, ik twijfel nu of ik wel het juiste doe. Ik volg de opleiding SPH

 10. Hallo Hajar,
   
  In de laatste fase, bij selectief coderen, ben je niet letterlijk meer aan het coderen met labels. Het gaat dan simpelweg om de vorming van theorie/het trekken van verbanden om een algemene conclusie te trekken.

Laat een reactie achter