Waarom een inhoudsopgave?

Een verslag, onderzoek en boek hebben allemaal een inhoudsopgave. Dit wordt ook wel table of contents genoemd in het Engels. Een dergelijk overzicht hoort ook in je scriptie te staan. In deze opgave staan namelijk alle hoofdstukken en paragrafen vermeld, met de daarbij behorende paginanummers. Een table of contents maakt het makkelijk om een onderdeel uit het verslag te vinden en geeft structuur aan je scriptie. In deze blog vertellen we je alles over de inhoudsopgave en hoe je deze goed opstelt voor je onderzoek.

De richtlijnen voor de inhoudsopgave

Zoals we net al kort aangaven, geeft de inhoudsopgave de lezer een duidelijk overzicht van de structuur en inhoud van je scriptie. Aan de hand van de verschillende onderwerpen, met het daarbij behorende paginanummer, kan de lezer snel de informatie vinden die hij interessant vindt. Het klinkt als een makkelijk onderdeel van je scriptie en wordt daarom soms onderschat en verwaarloosd. Dit terwijl het opstellen van een goede inhoudsopgave erg belangrijk is.

Het overzicht bevat alle hoofdstuktitels, paragraaftitels en subparagraaftitels. Het is dus belangrijk om voor deze hoofdstukken en (sub)paragrafen heldere en duidelijke titels te kiezen. De lezer kan dan in een oogopslag zien waar een bepaald onderdeel over gaat. Achter deze hoofdstukken en paragrafen komen de paginanummers te staan. De paginanummers geven aan op welke bladzijde het hoofdstuk of de paragraaf begint.

Alle pagina’s die vóór de inhoudsopgave staan, hoeven niet in het overzicht te staan. De lezer heeft deze pagina’s namelijk al gezien of gelezen. Het gaat hier om het titelblad, het voorwoord, de samenvatting en de inhoudsopgave zelf. Het eerste hoofdstuk van je inhoudsopgave zal dan ook de inleiding zijn. Een table of contents bestaat in de regel uit niet meer dan twee pagina’s. Zorg er dus voor dat deze niet langer is.

Moeten de bijlagen in je inhoudsopgave?

Het is voor veel studenten onduidelijk of de bijlagen ook in de inhoudsopgave geplaatst dienen te worden. Het antwoord is ja, de bijlagen horen ook in de inhoudsopgave. Deze krijgen echter geen hoofdstuknummer, maar een eigen nummer. Mocht je te veel bijlagen hebben, dan kun je ervoor kiezen om niet alle bijlagen te benoemen. Je kunt dan enkel een kopje met ‘Bijlagen’ in de inhoudsopgave plaatsen.

8 tips voor het opstellen van de inhoudsopgave

We hebben al een aantal richtlijnen gegeven waar je je bij een inhoudsopgave aan dient te houden. Hieronder geven we nog enkele tips voor het opstellen van een goede inhoudsopgave:

  • Maak gebruik van de automatische inhoudsopgave in Word. Wanneer je in Word gebruikt maakt van de verschillende koppen, kan Word automatisch een goede inhoudsopgave opstellen. Ga je hem toch handmatig opstellen, gebruik dan de tips hierna.

  • Zet bovenaan een grote en duidelijke titel ‘Inhoudsopgave’. Gebruik dezelfde stijl en lettergrootte als bij de overige hoofdstukken in je scriptie. Dit kopje hoort echter niet thuis in het overzicht van je inhoudsopgave.

  • Noteer vervolgens de hoofdtitel van de eerstvolgende pagina. Dit zal in de meeste gevallen de inleiding zijn. Doe dit ook met de rest van de hoofdstuktitels.

  • Noteer onder de hoofdstuktitels de titels van de subparagrafen. Gebruik hiervoor een kleinere lettergrootte, zodat de hoofdstuktitels beter opvallen.

  • Noteer bij elk hoofdstuk en bij elke paragraaf ook het betreffende hoofdstuk- en paragraafnummer.

  • Bij het noteren van de paragrafen kun je niet alleen gebruik maken van een kleiner lettertype. Je kunt ze ook laten inspringen. Met inspringen wordt bedoeld dat je, voordat je de paragraaftitel schrijft, eerst een stuk witruimte openlaat. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een keer op ‘Tab’ op je toetsenbord te drukken. Hiermee benadruk je nog meer de titels van de hoofdstukken.

  • Zorg ervoor dat de uitlijning klopt. De titels en paginanummers moeten dus allemaal recht onder elkaar staan zonder gekke inspringen.

  • Plaats tussen het einde van de hoofdstuk- of paragraaftitel puntjes tot aan het paginanummer. Zo kan de lezer eenvoudiger opzoeken welke bladzijde bij welk hoofdstuk hoort (1. Inleiding …........................ 5)

Hulp van een professional

Twijfel je aan de taal, structuur of inhoud van je scriptie? Schakel dan professionele scriptiehulp van Scriptium in. Wij hebben veel ervaring met het nakijken van verslagen en scripties. Daarnaast begeleiden we jaarlijks honderden studenten bij het schrijven van hun scriptie. Je kunt 24 uur per dag gebruikmaken van onze hulp.

2 reacties

  1. De inhoudsopgave is doorgaans maximaal 2 pagina’s, dus met 1,5 pagina zit je goed (nog beter is 1 pagina). Het is het best om alleen hoofdstuk- en paragraaftitels in de inhoudsopgave te zetten. Als de inhoudsopgave meer dan 2 pagina’s is, kun je overwegen de subparagrafen (vanaf niveau 3) te schrappen.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?