Wat is inductieve statistiek en waarvoor gebruik je het?

 In dit artikel lees je:

  1. Wat inductieve statistiek is en wat de belangrijkste doelstellingen zijn.
  2. Voorbeeld van inductieve statistiek voor:
  • Het maken van schattingen

  • Het doen van hypothesetesten

  • Het doen van voorspellingen

3. De meest gebruikte meeteenheden en statistische methoden voor het verrichten van inductieve statistiek

Inductieve statistiek en de belangrijkste doelstellingen

Inductieve statistiek is een tak van de statistiek die zich bezighoudt met het maken van algemene conclusies of gevolgtrekkingen (inferenties) over een populatie op basis van een steekproef of beperkte set waarnemingen of gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld door het trekken van een steekproef uit alle toeristen in een enquête onderzocht, met welk doel een bepaalde vakantieplaats wordt bezocht. Dat helpt de lokale middenstand om in te schatten, of er belangstelling is voor nog een snackbar of dat een exclusieve lunchroom meer in trek zal zijn.

Vanuit specifieke voorbeelden worden algemene principes beredeneerd. Dat is dan inductief redeneren. Andersom bestaat ook de deductieve statistiek. Deze richt zich op het afleiden van specifieke conclusies uit algemene principes. Daarom begint inductieve statistiek met specifieke waarnemingen en leidt tot algemene conclusies.

De belangrijkste doelstellingen van inductieve statistiek zijn:

1. Schatting

Het schatten van onbekende parameters van een populatie op basis van steekproefgegevens. Bijvoorbeeld, het schatten van het gemiddelde salaris van alle werknemers in een bedrijf op basis van een steekproef.

Het beoordelen van de geloofwaardigheid van beweringen of hypotheses over een populatie op basis van steekproefgegevens. Bijvoorbeeld, het testen of er een verschil is in gemiddelde prestaties tussen twee groepen.

3. Voorspelling

Het maken van voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen op basis van steekproefgegevens. Bijvoorbeeld, het voorspellen van de verkoop van een product in de komende maanden op basis van eerdere verkoopgegevens.

Inductieve statistiek maakt gebruik van methoden zoals betrouwbaarheidsintervallen, p-waarden, en statistische modellen om inferenties te maken en conclusies te trekken over de populatie op basis van de beschikbare steekproefgegevens. Inductieve statistiek is een belangrijk hulpmiddel in wetenschappelijk onderzoek, bedrijfsanalyse en besluitvorming, omdat je met inductieve statistiek algemene uitspraken kunt doen op basis van beperkte gegevens. Daardoor kan je uit een steekproef conclusies trekken over grotere groepen of populaties.

Meeteenheden en statistische methoden

Er zijn verschillende statistische methoden en meeteenheden die worden gebruikt voor inductieve statistiek. De keuze voor een bepaalde meeteenheid of methode hangt af van het type gegevens en het doel van de analyse. Hier zijn enkele van de meest gebruikte meeteenheden en methoden:

1. Gemiddelde (mean)

Het gemiddelde berekent de som van alle individuele waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen.

2. Standaarddeviatie (standard deviation)

Standaarddeviatie geeft de mate van spreiding van de gegevens rond het gemiddelde aan.

3. Betrouwbaarheidsinterval

Een betrouwbaarheidsinterval geeft een interval aan waarbinnen de werkelijke waarde van de populatieparameter (gemiddelde, variantie, standaarddeviatie) waarschijnlijk ligt, gebaseerd op steekproefgegevens.

4. Hypothesetesten (bijvoorbeeld t-toets)

 Hypothesetesten worden gebruikt om uitspraken te doen over populaties op basis van steekproefgegevens. De t-toets wordt vaak gebruikt om te beoordelen of het gemiddelde van een bepaalde steekproef verschilt van een bekende waarde.

Lineaire regressie wordt gebruikt om de relatie tussen twee variabelen te modelleren. De formule voor de lineaire regressie vertegenwoordigt de lijn die het beste past bij de gegevens.

Lineaire regressie wordt gebruikt om de relatie tussen twee variabelen te modelleren. De formule voor de lineaire regressie vertegenwoordigt de lijn die het beste past bij de gegevens.

7. Variantieanalyse (ANOVA: Analysis of Variance)

Deze wordt gebruikt om te beoordelen of er een significant verschil is tussen de gemiddelden op een bepaalde eigenschap van drie of meer groepen.

De correlatiecoëfficiënt meet de sterkte en richting van de lineaire relatie tussen twee variabelen.

Deze methoden zijn slechts een greep uit de vele technieken die beschikbaar zijn in inductieve statistiek. De keuze van de methode hangt af van de aard van de gegevens en het specifieke onderzoeksdoel. Het is belangrijk om de geschikte statistische methode te selecteren op basis van de context van het onderzoek en de aard van de gegevens.

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?