Het onderwerp van je scriptie - de eerste stap

De allereerste stap van je hele scriptieproces is het bedenken van een onderwerp. Je bepaalt waar je scriptie over gaat, wat je gaat onderzoek en ook in werk werkveld je gaat bewegen. Indirect heeft het ook invloed op hoe soepel het proces zal verlopen, hoeveel of hoe weinig bronmateriaal je kan vinden en natuurlijk hoe leuk het allemaal blijft na 3 maanden zwoegen. Daarom benadrukken we keer op keer dat je voldoende tijd een aandacht moet steken in het zoeken en vinden van een geschikt onderwerp. Voor hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp kun je prima bij Scriptium terecht. Onze scriptiebegeleiders duiken graag met je mee de zee van bronmateriaal en onderwerpen in om precies dat onderwerp dat bij jou past aan de haak te slaan.

Scriptiebegeleiding

hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp - afbeelding 3
  • Meer dan 8 uur scriptiebegeleiding
  • 47,95 per uur
  • 3 t/m 8 uur persoonlijke scriptiebegeleiding
  • 51,95 per uur
  • Scriptiebegeleiding tot en met 2 uur
  • 54,95 per uur

Hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp - onze tips!

1. Vind je het leuk?

Het is op z’n minst belangrijk dat je jouw onderwerp leuk vindt. Je gaat jezelf tenslotte maandenlang verdiepen in alles wat met jouw onderwerp te maken heeft. Enige intrinsieke interesse is daarbij zeker gewenst. Uiteraard dient het onderwerp aan te sluiten op je studie, maar dat wil niet zeggen dat je onderwerp uitsluitend gerelateerd aan je studie moet zijn. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af of je jouw hobby’s of buitenschoolse interesses kan combineren met je studie en zo tot een onderwerp voor je scriptie kan komen. Als je bijvoorbeeld pedagogische wetenschappen studeert en in het weekend actief bent bij een theatergroep, is een mogelijk onderwerp het onderzoeken van toegepaste acteeroefeningen in het onderwijs.
hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp - afbeelding 2

2. Is het te onderzoeken?

Een van de beste tips die onze scriptiebegeleiders je kunnen geven is dat je niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, zeker niet als het gaat om je bachelorscriptie. Dat hoef je als masterstudent overigens ook niet, het is juist de bedoeling dat jouw onderzoek en scriptie voortborduren op reeds uitgevoerd onderzoek dat bewezen feiten presenteert. Jouw onderwerp mag dus best gebaseerd zijn op bestaande literatuur. Een fijne bijkomstigheid is dan dat er reeds academisch geverifieerde bronnen bestaan over hetgeen jij wil onderzoeken. Het is namelijk erg moeilijk om een goed onderbouwd onderzoek te presenteren in een bachelor- of masterscriptie als je een onderzoeksveld betreedt waarover weinig tot niets bekend is. De tip is dus: ga na of er al literatuur beschikbaar is over jouw onderwerp. Is jouw onderwerp te onderzoeken?
Het is overigens niet onmogelijk om een goede scriptie te schrijven over een onderwerp in een nieuw onderzoeksveld. Je dient je scriptie dan niet te baseren op uitgebreid literatuuronderzoek, maar op een vooronderzoek dat je zelf hebt opgezet, uitgevoerd en hebt laten keuren. Voor hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp of het opzetten van een vooronderzoek kun je prima scriptiebegeleiding van Scriptium inhuren.
hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp - afbeelding 1

3. Is het relevant?

Een vast onderdeel van een scriptie is het bewijzen van de relevantie van jouw onderzoek. Het is aan te raden om al bij het kiezen van je onderwerp rekening te houden met de relevantie. Ga eens na hoe jouw onderwerp staat tegenover de literatuur en de artikelen die al beschikbaar zijn. Hoeveel is al bekend over jouw onderwerp? Is er eigenlijk nog wel een aspect van jouw onderwerp dat nog onderzoek nodig heeft? Als je bijvoorbeeld kiest voor het onderwerp ‘Engelse grammatica’, betreed je een gebied waarover al veel bekend is. Het is niet relevant om een onderzoek op te zetten naar wat de Engelse grammaticaregels precies zijn, daar weet de academische wereld reeds veel over. Het is wel relevant om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de huidige Engelse grammaticaregels het leren van Engels voor kinderen met een andere moedertaal bemoeilijken of juist vergemakkelijken. Vind als het ware het gat in het onderzoeksveld dat jij met jouw onderzoek kunt dichten.

4. Is het afgebakend?

Een waardevolle tip is om je onderwerp en je scriptie zoveel mogelijk af te bakenen. Dit is een proces dat vooral tijdens het formuleren van de onderzoeksvraag plaatsvindt. Toch is afbakening ook van toepassing op je onderwerpkeuze. Hoe kleiner je onderwerp, hoe gemakkelijker je later in het proces invulling kunt geven aan de onderdelen van je scriptie die na het kiezen van het onderwerp volgen (de hoofdvraag, deelvragen, doelstellingen, enz.). Voor hulp bij het kiezen van een scriptieonderwerp en het afbakenen van je onderzoeksvraag zijn onze scriptiebegeleiders zeer geschikt.
Afbakenen doe je in principe gebaseerd op locatie en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp ‘chocoladeconsumptie’. Dit is een breed onderwerp zonder afbakening. Voeg een tijd toe en je onderwerp wordt direct een stuk grijpbaarder: ‘chocoladeconsumptie in 2020’. Voeg daar dan ook nog een locatie aan toe, ‘chocoladeconsumptie in 2020 in Amsterdam’ en waarschijnlijk krijg je al direct ideeën over hoe je een dergelijk onderwerp kunt onderzoeken.  Het is plotseling helder en ‘onderzoekbaar’ geworden.
[custom-team-slider category="Scriptiebegeleider"]

Submit your Rating