De imaginaire lezer

Een veelvoorkomend probleem bij scripties is dat de student tijdens het schrijven te weinig rekening houdt met de lezer die de scriptie te lezen krijgt. Het is van belang in je achterhoofd te houden dat je de scriptie voor een soort ‘imaginaire’ lezer schrijft: iemand die niet bekend is met je onderwerp en je scriptie voor het eerst doorleest. Om deze reden dient de informatie in je scriptie aan zes eisen te voldoen:

  • Het moet compleet zijn

  • Het moet in begrijpelijke taal geschreven zijn

  • Het moet concreet zijn

  • Het moet specifiek zijn

  • De informatie moet niet te veel/te snel achter elkaar gegeven worden

  • De informatie moet niet ‘uit de lucht’ komen vallen.

Uitleg per eis

De informatie dient ten eerste compleet te zijn. Dat betekent dat er geen stukjes mogen ontbreken die nodig zijn om de context te begrijpen. Ten tweede dient het in begrijpelijke taal geschreven te zijn. Vermijd dus zoveel als mogelijk vakjargon, Engelse termen/zinnen of archaïsch taalgebruik. Ook moet je ervoor zorgen dat de zinnen taalkundig logisch in elkaar steken. Ten derde dient de informatie zo concreet mogelijk te zijn. Het overmatige gebruik van abstracte termen of het letterlijk overnemen van moeilijke wetenschappelijke teksten uit theorieboeken verlaagt de begrijpelijkheid van de tekst. Ten vierde moet de informatie waar nodig gespecificeerd worden. Dat betekent dat je niet te veel moet uitweiden over zaken die niet belangrijk zijn voor je scriptie.

Ten vijfde dien je niet te veel informatie achter elkaar te geven. Er ontstaat dan information overload of informatiestress. Dit is een spanning die de lezer voelt als er een te grote stroom aan informatie wordt gegeven. De hersenen hebben namelijk een beperkte capaciteit om informatie te verwerken.

Ten slotte moet informatie niet onverwachts gegeven worden. De lezer heeft namelijk een bepaalde verwachting als die een tekst leest. Hij verwacht dat de informatie die gegeven wordt, logisch opgebouwd wordt en soepel in nieuwe/andere informatie overgaat. Als er dan plots informatie gegeven wordt die niet goed voortvloeit uit het voorgaande, of niet goed geïntroduceerd wordt, ontstaat er verwarring bij de lezer.

Hulp van Scriptium

Wil je graag meer weten over hoe je rekening houdt met de lezer in je scriptie? Dan kun je de scriptie laten nakijken of eens kijken naar ons correctieschema!

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?