Hou rekening met de lezer bij het schrijven van je scriptie 4.75/5 (4)


Een veelvoorkomend probleem bij scripties is dat de student tijdens het schrijven te weinig rekening houdt met de lezer die de scriptie te lezen krijgt. Het is van belang in je achterhoofd te houden dat je de scriptie voor een soort ‘imaginaire’ lezer schrijft: iemand die niet bekend is met je onderwerp en je scriptie voor het eerst doorleest. Om deze reden dient de informatie in je scriptie aan zes eisen te voldoen:

• Het moet compleet zijn

• Het moet in begrijpelijke taal geschreven zijn

• Het moet concreet zijn

• Het moet specifiek zijn

• De informatie moet niet te veel/te snel achter elkaar gegeven worden

• De informatie moet niet ‘uit de lucht’ komen vallen.

De informatie dient ten eerste compleet te zijn. Dat betekent dat er geen stukjes mogen ontbreken die nodig zijn om de context te begrijpen. Ten tweede dient het in begrijpelijke taal geschreven te zijn. Vermijd dus zoveel als mogelijk vakjargon, Engelse termen/zinnen of archaïsch taalgebruik. Ook moet je ervoor zorgen dat de zinnen taalkundig logisch in elkaar steken. Ten derde dient de informatie zo concreet mogelijk te zijn. Het overmatige gebruik van abstracte termen of het letterlijk overnemen van moeilijke wetenschappelijke teksten uit theorieboeken verlaagt de begrijpelijkheid van de tekst. Ten vierde moet de informatie waar nodig gespecificeerd worden. Dat betekent dat je niet te veel moet blijven ‘hangen’ in algemene info. Ten vijfde moet je er voor waken dat je de lezer niet te snel achter elkaar een hoop informatie voorschotelt, omdat het dan moeilijk wordt voor de lezer om het bij te houden.
Ten slotte moet er geen abrupte overgang zijn naar nieuwe informatie. De overgang naar nieuwe info dient soepel en gedoseerd te verlopen, zodat je de lezer als het ware ‘meeneemt’ door de scriptie.

Wil je weten hoe we dit soort problemen in je scriptie bij Scriptium oplossen? Bekijk dan ons correctieschema.


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Comments are closed.

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL