Hoe moet je de hoofdvraag van je scriptie operationaliseren? 4.64/5 (11)


Het operationaliseren van begrippen in een onderzoek heeft betrekking op de manier waarop deze begrippen meetbaar gemaakt worden. Het is het omzetten van een abstracte term in een gegeven dat meetbaar is. Zo kan het begrip intelligentie meetbaar gemaakt worden middels het intelligentiequotiënt (IQ). 

Het operationaliseren van begrippen in een scriptie is met name van belang bij de onderzoeksvraag en deelvragen. De belangrijkste begrippen van de onderzoeksvraag dienen meestal geoperationaliseerd te worden. Aangegeven moet worden hoe de begrippen moeten worden geïnterpreteerd en vervolgens empirisch te meten zijn. Een voorbeeld van een onderzoeksvraag:

Op welke wijze kunnen de schoolresultaten van de leerlingen verbeterd worden?

Bij deze vraag zijn er twee begrippen, te weten schoolresultaten en leerlingen, die nadere specificatie behoeven. Heeft schoolresultaten betrekking op de examenresultaten? De CITO-toets? Heeft het begrip leerlingen betrekking op alle leerlingen van de school? Op leerlingen van klas 1B? Van VWO 4?

Uiteindelijk is het van belang dat er geen misverstand ontstaat wanneer iemand de onderzoeksvraag van je scriptie leest. Dat wil zeggen dat de begrippen helder gedefinieerd moeten zijn en geen ruimte moeten overlaten voor eigen interpretatie (de begrippen dienen ondubbelzinnig begrepen te worden).

Je hoeft niet alle begrippen te operationaliseren. Een begrip als geboortejaar spreekt voor zichzelf. Het is daarnaast afhankelijk van de aard van je onderzoek en onderzoeksvraag of je begrippen moet operationaliseren en welke begrippen je operationaliseert. In een onderzoek naar het verband tussen het gezondheidsrisico van jongeren en beweging zou je het gezondheidsrisico kunnen operationaliseren middels de BMI (Body Mass Index). Operationaliseren is vaak van belang bij scripties die zijn gericht op de verklaring van een verschijnsel of de evaluatie of meting van een werkwijze of oplossing, bijvoorbeeld van het effect van methode X op de prestaties van werknemers in bedrijf Y.

Het operationaliseren van begrippen in je onderzoeksvraag of in je scriptie is soms nodig omdat begrippen verschillende definities kunnen hebben. Zo kent de term ‘sturing’ verschillende betekenissen.

Begrippen kunnen op verschillende manieren geoperationaliseerd worden. De wijze waarop je ze operationaliseert is ook weer afhankelijk van je onderzoeksvraag en het doel van je onderzoek. Een begrip als depressie kan op de volgende manieren geoperationaliseerd worden:

• Registratie van fysieke reacties (mate van moeheid, eetlust, traagheid in motoriek en handelen);

• Een zelfrapportage op een depressievragenlijst 

• Een oordeel van iemand uit de omgeving (bijvoorbeeld een familielid)

• Observatie van gedrag (bijvoorbeeld een onverzorgd uiterlijk, weinig spraakzaam, geen sociale activiteiten ondernemen, etc.)

Heb je moeite met het opstellen en/of operationaliseren van je onderzoeksvragen? De professionele correctoren van Scriptium kunnen je op dit vlak van dienst zijn. We zijn namelijk gespecialiseerd in het taalkundig en inhoudelijk nakijken van scripties en verslagen. Bekijk het aanbod op onze site of neem direct contact met ons op. We staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor je paraat!Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
 
 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL