Het voorwoord in je scriptie

Hoewel het voorwoord doorgaans het eerste onderdeel van je scriptie is dat de lezer leest, is het een van de laatste onderdelen dat je schrijft. Het is tevens samen met het dankwoord het enige onderdeel van de scriptie waar je een persoonlijke noot in kwijt kan. Om die reden is het voorwoord een vreemde eend in de bijt als het gaat om scriptierichtlijnen. Toch worden er ook eisen aan het voorwoord gesteld.

Het voorwoord is een stuk tekst dat je gebruikt om de lezer te informeren over hoe je het schrijven van de scriptie en het uitvoeren van het onderzoek ervaren hebt. Je spreekt de lezer even persoonlijk aan, stelt jezelf voor en presenteert jouw werk. Een voorwoord bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 • Een korte beschrijving van de geschiedenis of achtergrond van jouw scriptieonderwerp;

 • Een korte introductie over jezelf;

 • Een kortere versie van de aanleiding die in je inleiding te vinden is;

 • Een dankwoord;

 • Een beknopte beschrijving van jouw ervaringen tijdens het schrijven en onderzoeken.

Het is overigens niet verplicht om deze onderdelen allemaal in je voorwoord te verwerken.

Voorwoord - wat wel moet

Hoewel je zelf mag bepalen welke onderdelen je opneemt in het voorwoord, dient het wel te voldoen aan bepaalde eisen. Je moet het voorwoord bijvoorbeeld afsluiten met je naam, de plaats waar je je scriptie geschreven hebt en de datum waarop je het voorwoord afmaakt. Deze datum geldt dan als de einddatum van je schrijfperiode.

Daarnaast ben je in principe vrij in het taalgebruik in het voorwoord. Je dient echter nog steeds een professionele stijl aan te houden. De vrijheid in taalgebruik komt vooral naar voren in het direct aanspreken van de lezer (voor u ligt de scriptie…). Daarnaast in het gebruik van de ik-vorm en wij-vorm (ik heb het geluk gehad een jaar lang te mogen meelopen met…). Uiteraard dient je voorwoord, net als de rest van de scriptie, vrij te zijn van taal- en spellingfouten. Naar wens kijken correctoren van Scriptium ook je voorwoord na bij een scriptiecorrectie.

Als je een dankwoord schrijft, dien je te zorgen dat je alle personen met voor- en achternaam aanspreekt. Als ze een titel hebben (bijvoorbeeld professor of dokter) is het netjes om die ook te vermelden. Daarnaast bedank je alle mensen op volgorde van de bijdrage die ze geleverd hebben.

Voorwoord - een voorbeeld

Om de richtlijnen en eisen te illustreren volgt er een voorbeeld van een voorwoord:

Voor u ligt de scriptie ‘Just do it: Engelse vocabulaireoefeningen voor Nederlandse kinderen in het basisonderwijs’. Deze scriptie is geschreven als onderdeel van mijn masteropleiding Language and Communication Coaching aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

In september 2018 begon ik met het schrijven van deze scriptie. Als leerling op het tweetalig middelbaar onderwijs heb ik altijd gevonden dat basisscholen niet voldoende Engels aanbieden. Deze discrepantie tussen de basisschool en het tweetalig middelbaar onderwijs wordt weggenomen door leerlingen vertrouwd te maken met de Engelse taal. Nadat mijn bachelor- en masterstudie me veel geleerd hebben over tweedetaalverwerving, vroeg ik me af hoeveel beter mijn Engels geweest zou zijn als we meer vocabulaireoefeningen op de basisschool hadden gehad. Zo was mijn scriptieonderwerp geboren.

Ik heb gedurende het gehele scriptieproces plezier gehad in het werken met de kinderen uit mijn doelgroep. Ze waren enthousiast en gemotiveerd om mee te werken. Het was soms wel lastig om de aandacht bij het onderzoek te houden, omdat de kinderen zoveel leuke dingen te vertellen hadden.

Ik wil graag een moment nemen om de medewerkers en docenten te bedanken die deze scriptie mede mogelijk gemaakt hebben. Als eerste wil ik dr. Hans Bandrood bedanken voor de consequente en goede begeleiding. Daarnaast wil ik Simone Janssen bedanken voor de onbeperkte toegang tot basisschool de Vlinderboom in Rotterdam. Ook wil ik alle medewerkers en docenten van basisschool de Vlinderboom bedanken voor hun medewerking en hulp.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Lieve Brekelmans, Nijmegen, 21 april 2021

8 reacties

 1. Hallo Yuri,
   
  bedankt voor je vraag. Het is erg ongebruikelijk om in een voorwoord een bron te gebruiken. Het gaat in het voorwoord niet zozeer om het opnoemen van feiten, maar om je persoonlijke ervaring. Ik zou het dus afraden. 

 2. Er is niet zozeer een maximum aan het aantal mensen dat je bedankt, maar wel aan de lengte van het voorwoord. Doorgaans is een voorwoord niet langer dan 0,5 à 1 pagina. Zorg er daarom voor dat alleen mensen die daadwerkelijk iets hebben bijgedragen worden bedankt, en dat ze in volgorde van belangrijkheid worden bedankt. Dus de mensen die het meest hebben bijgedragen het eerst noemen.

 3. Het is niet verplicht om een voorwoord op te nemen. In de praktijk zien we dat de meeste studenten wel een voorwoord opnemen.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?