Het gebruik van afkortingen in je scriptie 4.8/5 (5)


Veel studenten gaan de mist in bij het gebruik van afkortingen in scripties. Het is ook niet altijd even makkelijk om al die taalregels uit je hoofd te leren. Om ervoor te zorgen dat je de afkortingen op een juiste manier in je scriptie of afkortingenlijst opneemt, zet Scriptium enkele regels voor jou op een rijtje:

• Wanneer er sprake is van één woord, krijgt de afkorting van dat woord alleen aan het eind een punt. Bijvoorbeeld: doctorandus= drs., etcetera= etc., enzovoort= enz.

• Afkortingen die bestaan uit meer woorden krijgen na elk afgekort woord een punt: dat wil zeggen = d.w.z., ten aanzien van = t.a.v.

• Wanneer de afkorting uit hoofdletters bestaat, krijgt het geen punten: EC, HR, EHRVM

• Afkortingen die zeer vaak worden gebruikt, krijgen geen punten: havo, tbc, adhd

• Afkortingen van internationale symbolen krijgen geen punten: km, kg, ml

• Wanneer de afkorting een naam betreft moet deze in hoofdletters geschreven worden: GB, VVD, UPC

• Afkortingen van symbolen die van een naam afkomstig zijn, krijgen een hoofdletter: J van Joules, W van Watt, N van Newton

• Afkortingen die je in spreektaal voluit uitspreekt, schrijf je ook voluit. Bijvoorbeeld: met andere woorden, in tegenstelling tot, onder leiding van

• Als je gebruikmaakt van een afkortingenlijst, dien je daarin de afkortingen van de namen en begrippen in alfabetische volgorde op te nemen

Als je een afkorting voor de eerste keer in je scriptie gebruikt, dan moet hij voluit worden geschreven. De afkorting wordt hier dan tussen haakjes achter gezet, bijvoorbeeld: ‘De Wereldhandelsorganisatie (WHO) bracht onlangs een rapport uit over (…)’. Vervolgens kun je enkel de afkorting gebruiken (WHO). Zorg ervoor dat je na de introductie van de afkorting consistent de afkorting blijft gebruiken in plaats van de uitgeschreven versie ervan.

Er bestaat een uitzondering op bovenstaande regel. Sommige afkortingen zijn algemeen bekend en behoeven geen introductie, zoals VS (Verenigde Staten) of VN (Verenigde Naties).
Voor meer taalregels kun je een kijkje nemen op het abc van de Nederlandse taal


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Comments are closed.

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL