Samenhang en structuur tussen de delen van een scriptie 4.76/5 (38)


Een van de problemen die zich in een scriptie of verslag kunnen voordoen is dat er te weinig samenhang en structuur is tussen de onderdelen van de scriptie of binnen een stuk tekst. Het gevolg daarvan is dat de lezer bij het lezen van de scriptie de rode draad niet meer kan volgen. Het is belangrijk dat de scriptie een coherente structuur heeft en vloeiend leest. De lezer mag zich geen onnodige vragen stellen over hoe de verbanden precies lopen en welke delen bij elkaar horen. Hieronder staan acht bruikbare scriptietips om het probleem van een gebrek aan samenhang (verband) en structuur deels of geheel op te lossen:

• Geef aan het begin van ieder hoofdstuk kort aan wat er zoal zal worden besproken. Dit kan de structuur en opbouw van je scriptie ten goede komen. Ook kun je aan het eind van een hoofdstuk een verwijzing naar wat komen gaat opnemen, bijvoorbeeld: ‘In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven. In het volgende hoofdstuk worden deze resultaten geanalyseerd’. Doe dit echter niet te vaak en te veel, omdat het een scriptie langdradiger kan maken

• Gebruik (de juiste) koppel- of verbindingswoorden/zinnen tussen stukken tekst en zinnen. Voorbeelden hiervan zijn: ‘daarnaast’, ‘daarbij’, ‘gelet op het bovenstaande’, ‘in het licht van hetgeen besproken is’, ‘ten tweede’, ‘bovendien’, ‘gezien het voorgaande’, ‘nu het 7s-model is besproken, wordt overgegaan op (…)’, etc.

• Maak kort duidelijk in hoeverre een besproken theorie of model functioneel is ter beantwoording van de hoofdvraag. Op die manier wordt het voor de lezer duidelijk welke plek een theorie of model in het geheel heeft.

• Gebruik een leeswijzer aan het eind van je inleiding, waarin je aangeeft hoe de scriptie is opgebouwd. Op die manier weet de lezer wat er zal worden besproken.

• Zet de zaken die bij elkaar horen daadwerkelijk bij elkaar. Bespreking van de theoretische modellen hoort bij het theoriegedeelte, bespreking van methodiek hoort bij het onderdeel methode en de beschrijving van resultaten bij het resultatengedeelte. Dit geldt ook voor stukken tekst binnen een hoofdstuk.

• Gebruik logische en heldere hoofdstuk- en paragraaftitels, die de inhoud dekken. Onheldere paragraaftitels zijn titels als ‘Algemeen’ of ‘Problemen’. Probeer de titels te specificeren, maar maak ze niet te lang.

• Probeer de gangbare opbouw van een scriptie aan te houden. De meest logische opbouw is: Inleiding>Theorie>Methode>Resultaten>Conclusies & aanbevelingen

Contacteer ons op [email protected] voor meer informatie over de meest complete scriptiecorrectie van Nederland of bekijk welke service we bieden bij het nakijken van je scriptie.


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Comments are closed.

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL