Het belang van structuur in je scriptie

Een van de problemen die zich in een scriptie of verslag kunnen voordoen is dat er te weinig samenhang en structuur is tussen de onderdelen van de scriptie of binnen een stuk tekst. Het gevolg daarvan is dat de lezer bij het lezen van de scriptie de rode draad niet meer kan volgen. Het is belangrijk dat de scriptie een coherente structuur heeft en vloeiend leest. De lezer mag zich geen onnodige vragen stellen over hoe de verbanden precies lopen en welke delen bij elkaar horen.

Hieronder staan zeven bruikbare scriptietips om het probleem van een gebrek aan samenhang (coherentie) en structuur deels of geheel op te lossen.

Tip 1 - Introductieparagrafen

Geef aan het begin van ieder hoofdstuk kort aan wat er zoal zal worden besproken. Dit kan de structuur en opbouw van de scriptie ten goede komen. Ook kun je aan het eind van een hoofdstuk een verwijzing naar wat komen gaat opnemen. Bijvoorbeeld: ‘In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven. In het volgende hoofdstuk worden deze resultaten geanalyseerd’. Doe dit echter niet te vaak en te veel, omdat het je scriptie langdradiger kan maken

Tip 2 - Koppel- en verbindingswoorden

Gebruik (de juiste) koppel- of verbindingswoorden/zinnen tussen stukken tekst en zinnen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • ‘Daarnaast’

 • ‘Daarbij’

 • ‘Gelet op het bovenstaande’

 • ‘In het licht van hetgeen besproken is’

 • ’Ten tweede’

 • ‘Bovendien’

 • ‘Gezien het voorgaande’

 • ‘Nu het 7s-model is besproken, wordt overgegaan op (…)’

Tip 3 - Link terug naar de hoofdvraag

Maak kort duidelijk in hoeverre een besproken theorie of model functioneel is ter beantwoording van de hoofdvraag. Op die manier wordt het voor de lezer duidelijk welke plek een theorie of model in het geheel heeft.

Tip 4 - Leeswijzer

Schrijf een leeswijzer aan het eind van de inleiding. Daarin geef je aan hoe de scriptie is opgebouwd. Op die manier weet de lezer wat er zal worden besproken.

Tip 5 - De juiste info bij de juiste info

Zet de zaken die bij elkaar horen daadwerkelijk bij elkaar. De bespreking van de theoretische modellen hoort bij het theoriegedeelte. De bespreking van methodiek hoort bij het onderdeel methode, en de beschrijving van de praktijkresultaten bij het resultatengedeelte. Het samenvoegen van wat bij elkaar hoort, geldt ook voor stukken tekst binnen een hoofdstuk.

Tip 6 - Titels en tussenkopjes

Gebruik logische en heldere hoofdstuk- en paragraaftitels, die de inhoud dekken. Onduidelijke paragraaftitels zijn titels als ‘Algemeen’ of ‘Problemen’. Probeer de titels te specificeren, maar maak ze niet te lang.

Tip 7 - Standaardopbouw

Probeer de gangbare opbouw van een scriptie aan te houden. De meest logische opbouw is:

 • 1) Inleiding

 • 2) Theorie

 • 3) Methode

 • 4) Resultaten

 • 5) Conclusies en aanbevelingen

Professionele scriptiehulp

De criteria ten aanzien van een goede scriptie worden strenger. Je wilt graag goed voor de dag komen. Je scriptie is uiteindelijk ook een visitekaartje op de arbeidsmarkt. Het is daarom niet verstandig om risico’s te nemen. Heb je moeite met het creëren van een goede samenhang en structuur? Of wil je dat de hele scriptie naar een hoger niveau wordt getild? Bij Scriptium hebben we professionele begeleiders en correctoren die persoonlijke ondersteuning bieden. Zij staan 7 dagen per week voor je klaar.

4 reacties

 1. Hallo Scriptium,

  Mijn begeleider heeft aan dat ik de inleiding in trechtervorm moet schrijven. Ik dacht dat het alleen ging om het theoretisch kader. Hoe zou ik de inleiding in trechtervorm moeten schrijven?

 2. Hallo Jürgen,
   
  Bedankt voor je vraag. Afhankelijk van je onderwerp en studie, kun je ook de inleiding in trechtervorm schrijven. Zie ons artikel over de trechtervorm. Je begint dan breed, bij de context van het onderzoek, waarin je de achtergrondinformatie en aanleiding van het onderwerp schetst. Vervolgens ga je (kort) in op de theorie rondom het onderwerp. Daarop bespreek je (bijvoorbeeld) het te onderzoeken verband met betrekking tot het onderwerp. Vervolgens volgen daaruit de probleemstelling, het doel en de onderzoeksvragen van het onderzoek.

 3. Mijn structuur is een rommeltje en ik zie door de bomen het bos niet meer. Zo zegt mijn begeleidster er is te weinig samenhang is in de tekst en dat ik van hot naar her ga. Probleem is ook ik dat dyslectisch ben en ook moeite heb met een logische opbouw. Hoe zou ik dit het best kunnen aanpakken?

 4. Hallo Krista,
   
  Bedankt voor je vraag. Het is belangrijk dat een tekst een goede structuur heeft. De lezer is van nature ‘lui’ en wil graag bij de hand worden genomen. Hierbij enkele tips die je kunt volgen:
   

 5. – Zet de belangrijkste informatie bovenaan en de minder belangrijke informatie verderop. Een logische opbouw is vaak chronologisch. Daarnaast wordt er niet teveel informatie achter elkaar gegeven.
 6. – Deel je tekst op in alinea’s en scheid alinea’s met een witregel. Gebruik relatief korte alinea’s om de leesbaarheid te vergroten (maar niet te kort). Zorg dat alles wat bij elkaar hoort, bij elkaar staat. Hanteer één onderwerp per alinea. Elke alinea heeft een kernzin, die meestal aan het begin staat.
 7. – Gebruik tussentitels. Geef elk stuk tekst een tussentitel. Door een tussentitel te gebruiken vat je de tekst samen. Daardoor is het beter te volgen voor de lezer.
 8. – Gebruik lijstjes, tabellen en figuren om de tekst visueel aantrekkelijker te maken. Een lijst met een opsomming brengt structuur aan in de tekst. Het biedt de lezer een heldere weergave van de informatie.
 9. – Maak gebruik van een duidelijke layout. Verwijder overbodige lijnen, kaders en lettertypes. Maak de titels en tussentitels groter dan de gewone tekst en maak ze vetgedrukt. Plaats een

 10. witregel tussen alinea’s en hou een uniform lettertype aan.
 11. – Zorg dat je de juiste interpunctie gebruikt. Door goede interpunctie wordt het leesgemak bevorderd.
 12. – Maak gebruik van tussenzinnen en signaalwoorden om het tekstuele verband te versterken.
 13.  
  Succes!
   

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?