Herhaling van zinnen in scriptie 5/5 (3)


Het komt in scripties of andere teksten weleens voor dat er in twee of drie zinnen achter elkaar hetzelfde woord gebruikt wordt. Dit staat echter stilistisch niet altijd even mooi. Herhaling of dubbeling kan een (mooie) stijlfiguur zijn wanneer het bewust wordt gebruikt, om een woord extra te benadrukken, bijvoorbeeld in deze zin:

Ik begin…, ik be-gin… met de les. Ja, dames en heren, de les is nu begonnen.

Herhaling wordt in de literatuur vaak gebruikt door de auteur om met taal te spelen. In de oudheid gebruikten Griekse redenaars herhaling om hun boodschap te beklemtonen. Politici gebruiken het om het publiek te overtuigen of hun tegenstanders verbaal onderuit te halen.

In scripties daarentegen, sluipt herhaling van woorden er vaak onbewust in en is er soms sprake van een stijlfout. Hier wordt twee keer achter elkaar een zin met hetzelfde woord begonnen:

Daarnaast is dit een verouderde leerplichtwet, aangezien het merendeel van de arbeid tegenwoordig buiten de agrarische sector plaatsvindt. Daarnaast beseft men nu dat onderwijs zorgt voor vooruitgang.

Hoewel er in bovenstaande zinnen geen taalfout staat, is er wel sprake van een stijlfout, omdat beide zinnen met het woord ‘daarnaast’ beginnen. Dit staat simpelweg niet ‘mooi’. Het duidt op een gebrek aan finesse in het taalgebruik. Soms is er ook sprake van een onjuiste herhaling. Bijvoorbeeld bij deze zinnen:

• Ik heb geen zin om een scriptie te schrijven, maar ik heb er ook geen tijd voor ook

• Over welke periode heb je het over?

• Op zo’n partij als het Vlaams Belang zou ook niet op gestemd moeten worden

Als je moeite hebt met het aanbrengen van variatie in zinnen door verschillende woorden te gebruiken die hetzelfde betekenen, kun je synoniemen gebruiken. Je kunt ook besluiten eerst even te oefenen.

Een andere vorm van herhaling in scripties vindt niet op zinsniveau plaats, maar op tekst- of paragraafniveau. In dat geval worden (grote) stukken tekst herhaald. Voorkom dat je delen van teksten herhaalt. Bekijk ons correctieschema om te zien welke scriptiehulp we jou op dit vlak kunnen bieden.


Scriptie meteen nakijken

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL