Grounded Theory: diepgaand inzicht verkrijgen

Bij het schrijven van een scriptie sta je voor de uitdaging om een diepgaand inzicht te krijgen in je onderwerp en een zinvolle bijdrage te leveren aan het bestaande kennisgebied. Een benadering die je kan helpen bij het verkrijgen van dit diepgaande inzicht is “grounded theory.” In dit artikel zullen we je kennis laten maken met de wereld van grounded theory, en hoe je deze benadering effectief kunt gebruiken bij het uitvoeren van scriptieonderzoek.

Wat is het doel van Grounded Theory?

Het doel van grounded theory is om nieuwe theorieën te ontwikkelen en te begrijpen op basis van verzamelde gegevens, in plaats van te werken met bestaande theorieën. Deze aanpak is bijzonder geschikt voor het verkennen van complexe en nog niet volledig begrepen fenomenen, waarvoor weinig voorafgaande kennis beschikbaar is.

Wanneer gebruik je Grounded Theory?

Grounded theory is vooral geschikt in situaties waarin:

 • Er weinig bekende theorieën of concepten zijn over het onderwerp van interesse.

 • Het doel is om een diepgaand begrip te krijgen van een fenomeen in zijn natuurlijke context.

 • Onderzoeksvragen open en exploratief van aard zijn.

 • Je bereid bent om je geest open te stellen voor nieuwe perspectieven en inzichten.

Kenmerken van Grounded Theory

 • Opkomend ontwerp
  Theorieën ontstaan geleidelijk en worden afgeleid uit de gegevens, in plaats van vooraf gedefinieerd te zijn.

 • Flexibiliteit
  De aanpak biedt ruimte voor verandering en evolutie naarmate nieuwe inzichten worden verworven.

 • Diepgaande context
  Grounded theory streeft naar een diepgaand begrip van het onderzochte fenomeen binnen zijn natuurlijke context.

 • Mogelijkheid voor abstractie
  De gegenereerde theorieën kunnen uiteindelijk bijdragen aan bredere conceptuele niveaus.

Gebieden van toepassing

Grounded theory wordt toegepast in diverse vakgebieden, zoals sociologie, psychologie, onderwijs, zorg, management en meer. Het is relevant wanneer onderzoekers behoefte hebben aan begrip van menselijk gedrag, interacties en complexe sociale structuren.

Gegevensanalyse voor Grounded Theory

De gegevensanalyse voor grounded theory is een iteratief proces dat gericht is op het ontdekken van patronen, het identificeren van kernconcepten en het ontwikkelen van een coherente theorie. Het proces is flexibel en interactief, waarbij voortdurende vergelijkingen en herzieningen plaatsvinden naarmate je dieper inzicht krijgt in de verzamelde gegevens. Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg van de stappen die betrokken zijn bij de gegevensanalyse voor grounded theory:

1. Open coderen

In deze eerste fase van gegevensanalyse ga je systematisch door de verzamelde gegevens, zoals interviews of observaties. Je begint door stukjes informatie te identificeren die betrekking hebben op specifieke concepten. Deze stukjes informatie worden “codes” genoemd. Deze fase vereist een open geest en het vermogen om de gegevens zonder vooroordelen te bekijken.

2. Axiaal coderen

Met de open codes in de hand, ga je verder met axiaal coderen. Hierbij begin je de codes te organiseren en verbanden te leggen tussen de concepten. Je identificeert centrale categorieën die verschillende codes omvatten en ontwikkelt een voorlopig conceptueel raamwerk. Deze fase helpt bij het begrijpen van hoe verschillende concepten met elkaar verband houden en bij het identificeren van mogelijke verklaringen.

3. Selectief coderen

In deze fase concentreer je je op het verfijnen van je conceptuele raamwerk door selectief te coderen. Je identificeert de kerncategorieën en kernconcepten die de kern vormen van je theorie. Dit is het punt waarop je begint met het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de relaties tussen de verschillende concepten en hoe ze samenwerken om een verklarende theorie te vormen.

4. Constante vergelijking

Gedurende het hele proces van gegevensanalyse pas je voortdurende vergelijking toe. Dit houdt in dat je steeds weer terugkeert naar de gegevens en de codes vergelijkt, zowel binnen als tussen categorieën. Je onderzoekt hoe nieuwe gegevens passen bij bestaande patronen en concepten, en of er nieuwe inzichten zijn die je eerdere conclusies kunnen aanvullen of veranderen.

5. Theoretische saturatie

Naarmate je meer gegevens analyseert en codes ontwikkelt, bereik je op een gegeven moment theoretische saturatie. Dit betekent dat nieuwe gegevens geen nieuwe inzichten meer lijken toe te voegen aan je bestaande concepten en categorieën. Op dit punt heb je een diepgaand begrip van je fenomeen bereikt en kun je beginnen met het formuleren van een samenhangende en consistente theorie.

6. Theoriebouw

De laatste fase van de gegevensanalyse omvat het bouwen van je theorie. Je gebruikt de kerncategorieën en concepten om een verklarende structuur te creëren die het fenomeen dat je onderzoekt, beschrijft en verklaart. Deze theorie kan nieuwe inzichten bieden, bestaande kennis uitdagen en een waardevolle bijdrage leveren aan je vakgebied.

Verreik je scriptie met Grounded Theory

Grounded theory is een krachtige benadering voor studenten die op zoek zijn naar diepgaand inzicht en nieuwe perspectieven in hun scriptieonderzoek. Door gegevens te verzamelen, coderen en analyseren, kunnen onderzoekers nieuwe theorieën ontwikkelen die bijdragen aan de kennis op hun vakgebied. Door het verkennen van complexe fenomenen binnen hun natuurlijke context, kan grounded theory je helpen om een waardevolle en betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wetenschap.

Meer hulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Loop je tegen problemen aan tijdens het schrijven van je scriptie? Scriptium kan je helpen om je eindwerk foutloos in te leveren. Neem scriptiebegeleiding om je scriptie naar een hoger niveau te tillen. Gewoon een vraag stellen aan een expert of scriptiehulp inschakelen? Ook daarvoor ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op, en we helpen je meteen!  

Zeineb is een scriptieblogschrijver bij Scriptium. Ze heeft Medische Natuurwetenschappen en Applied Cognitive Psychology gestudeerd. Ze is geïnteresseerd in alles wat wetenschappelijk is en schrijft er graag over.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?