Scriptie laten nakijken

 
Bij Scriptium kun je tegen scherpe tarieven jouw scriptie laten nakijken. Onze specialistische correctoren kunnen elke scriptie nakijken op taal, structuur en inhoud. Zorg dat je jouw scriptie zonder taalfouten en in goed academisch Nederlands kan inleveren en til het niveau van je onderzoek omhoog door de feedback van de correctoren uit een inhoudscontrole te verwerken. Meer weten over wat we voor jou kunnen doen? Neem contact met ons op of stuur direct je scriptie in voor een goedkope correctiebeurt binnen 20 uur, 48 uur of 7 dagen.
goedkoop scriptie laten nakijken - icoon 3

Goedkoop je scriptie laten nakijken

 
Bij Scriptium bieden we momenteel de scherpste prijzen. Bij het nakijken van teksten wordt per woord gerekend. De prijs per woord verschilt vervolgens afhankelijk van welke deadline je kiest en welke diensten je afneemt. Scriptium heeft de laagste prijzen van alle erkende scriptiecorrectiebedrijven in Nederland. Heb je liever eerst een persoonlijke offerte voor jouw scriptie of proefschrift? Stuur ons dan een mailtje en we zullen je zo spoedig mogelijk verder helpen.

Opties goedkoop scriptie laten nakijken

 

Op onze website is een actueel overzicht van de tarieven te vinden. Je vindt een overzicht van alle verschillende diensten en deadlines en kunt de specificaties van jouw opdracht invullen. De generator genereert dan het bedrag dat jij kwijt zou zijn als je jouw scriptie zou opsturen. Op deze manier weet je altijd van te voren wat je kwijt zou zijn aan een correctie.

Als eerste dien je aan te geven in welke taal jouw scriptie geschreven is. De taal van je document heeft overigens geen invloed op de prijs. Dit is tevens om aan te geven dat Scriptium eventueel ook Engelse scripties kan nakijken.

goedkoop scriptie laten nakijken - icoon 2

Diensten goedkoop scriptie laten nakijken

 
Daarna kies je welke diensten je wil afnemen. In de basis bieden we een taalcheck. We kijken je scriptie dan na op woordniveau en passen met behulp van de optie ‘wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word alle foutjes en slordigheden aan. Vervolgens bieden we een check op paragraafniveau. Deze structuurcontrole houdt in dat we per paragraaf controleren of er geen overbodige informatie vermeld staat, of er geen informatie ontbreekt en of alle verwijzingen duidelijk zijn. Als laatste bieden we de unieke check op basis van inhoud. Aan de hand van een checklist controleert de corrector of je scriptie als geheel voldoet aan alle eisen. Er wordt bijvoorbeeld bepaald of de informatie in je theoretisch kader wel daadwerkelijk relevant is voor je onderwerp, of er in de conclusie sluitend en nauwkeurig antwoord wordt gegeven op de hoofd- en deelvragen zoals die geformuleerd zijn in de probleemstelling en of de motivatie voor het kiezen voor de gehanteerde onderzoeksmethode voldoende overtuigend is.

Onze nakijktermijnen

 
Scriptium biedt momenteel de snelste deadline van 20 uur. Deze deadline kan afgenomen worden bij scripties en/of andere teksten met een woordenaantal onder de 5.000 woorden. 20 uur na het insturen van je scriptie heb je de nagekeken versie terug in je mailbox. Er is momenteel geen ander scriptiebureau dat een dergelijk korte deadline biedt. Voor scripties of teksten met meer dan 5.000 woorden bieden we een snelle deadline van 48 uur. Als je geen haast hebt, kun je tevens kiezen voor een deadline van 7 dagen. Je betaalt dan niets extra’s voor de spoeddienst.
goedkoop scriptie laten nakijken - icoon 1

Dubbele controle

 
Als laatste biedt Scriptium de optie van een dubbele controle. De prijs stijgt iets als je daarvoor kiest, we rekenen dan 0,003 cent extra per woord, maar je krijgt er veel voor terug. Bij een dubbele controle laten we je scriptie twee keer nakijken door verschillende correctoren. Je ontvangt dan dus van twee specialisten feedback en ontvangt dus ook feedback vanuit twee verschillende perspectieven en invalshoeken.

Goedkoop andere teksten laten nakijken

 
Het plan van aanpak is voorzet voor de rest van je hbo-scriptie. Je vertelt aan je onderzoeksbegeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.
Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten, taal, structuur en inhoud, zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.
Een portfolio is een verzameling aan teksten, afbeeldingen, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je gedurende je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van tekstuele delen van je portfolio kun je bij Scriptium terecht.
Als je een universitaire studie doet moet je voor je bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van het gehele scriptieonderzoek bevat een uiteenzetting van, onder andere, je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je onderzoeksvoorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.
Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en uiteenlopend zijn qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.
Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels beschreven en zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet of geschreven. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium editors en proofreaders die native speakers of English zijn of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.
Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden, soms jaren, aan en het als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.
Ook voor teksten die niet direct een educatief doel hebben kun je een corrector van Scriptium inschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websiteteksten, teksten voor op flyers of artikelen voor tijdschriften en kranten. Ook voor pleitnota’s, contracten en juridische verslagen kun je uitstekend bij ons terecht. Tevens kunnen we interviews transcriberen en de transcripties corrigeren.
Moet je een presentatie doen? Of misschien je scriptie verdedigen? Dan kun je jouw presentatietekst laten nakijken en de corrector om inhoudelijke feedback vragen. Er wordt dan rekening gehouden met het feit dat het om een presentatie gaat en de focus ligt dan vooral op het efficiënt en effectief overbrengen van relevante en essentiële informatie.
Voor het laten corrigeren van een sollicitatie- of motivatiebrief kun je de correctoren van Scriptium inschakelen. Het uploadsysteem geeft de mogelijkheid om de bijbehorende vacature mee te sturen zodat inhoudelijke feedback gericht gegeven kan worden.
Manuscripten kijken we op drie mogelijke diensten na: taal, taal & structuur, of taal, structuur & inhoud. Ontvang een manuscript dat vrij is van spel- en taalfouten, waarvan de zinsbouw en structuur is geredigeerd en waarbij je feedback hebt ontvangen op verhaallogica, personage(introductie) en spanningsbogen.

Heb je een persoonlijke vraag over het laten nakijken van je scriptie? Of wil je misschien eerst even een medewerker van Scriptium spreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het onderstaand contactformulier. We zullen zo spoedig mogelijk op je aanvraag reageren.

Submit your Rating

[mr_rating_form post_id="81622"]