Feedback op je scriptie

 

Ben je geschrokken van de hoeveelheid feedback die je van je begeleider hebt gekregen? Of heb je juist te weinig feedback gekregen, waardoor je niet vooruit kunt? Commentaar op je scriptie is essentieel om je eindwerk naar een hoger niveau te tillen. Bijna iedere student krijgt feedback op zijn scriptie, hoe goed deze ook geschreven is. 

Bij Scriptium kun je op twee manieren feedback krijgen van een scriptiespecialist. Ten eerste aan de hand van een eindcorrectie op de structuur en inhoud van je scriptie als je die voltooid hebt. Ten tweede als je nog bezig bent, in de vorm van scriptiebegeleiding. Beide opties helpen jou om een optimale scriptie te produceren waarmee je een (veel) hoger cijfer haalt. 

Voordelen van onze feedback

 

Feedback op

 

Je scriptie laten controleren op inhoud

 

Behalve een taalcontrole, biedt Scriptium een scriptiecheck op structuur en inhoud. Een corrector kijkt naar je scriptie en geeft relevante feedback op de opbouw en inhoud van je document. Indien gewenst verbeteren we de taal, zodat je een foutloze scriptie kunt inleveren. Bij een controle op inhoud kijkt de corrector naar de scriptie als geheel. Onze feedback is dan onder andere gebaseerd op de samenhang tussen de verschillende delen en hoofdstukken. Er wordt gekeken of alle onderdelen aanwezig zijn en of ze allemaal op elkaar aansluiten. Geeft de conclusie antwoord op de hoofdvraag en deelvragen? Komt de informatie in het theoretisch kader later nog terug? Zijn er voldoende bronnen gebruikt?

Onze kritische correctoren kijken naar al deze zaken en meer. Zij geven feedback op iedere tekstsoort, of het nu gaat om een scriptie, essay of verslag. Met onze hulp zorg je dat je het maximale uit je scriptie haalt en voorkom je dat deze wordt afgekeurd. 

feedback scriptie - afbeelding 2

Persoonlijke hulp

 

Voor persoonlijke feedback op je scriptie kun je het best een specialist van Scriptium inhuren. Met onze scriptiebegeleiding hebben we inmiddels al duizenden studenten helpen slagen. Je kunt Scriptium 7 dagen in de week benaderen met je persoonlijke verzoek. Vervolgens word je gekoppeld aan een specialist die aansluit op je onderwerp en studierichting. Een begeleider met een vergelijkbare achtergrond en affiniteit zorgt ervoor dat je de scherpste feedback op je scriptie krijgt. Je hebt immers weinig aan advies van iemand die geschiedenis gestudeerd heeft als je een marketingonderzoek schrijft. We bieden de mogelijkheid om op iedere dag van de week online begeleiding af te nemen. Je kunt ook afspreken bij jou thuis, of op een publieke locatie bij jou in de buurt. 

  • Meer dan 8 uur scriptiebegeleiding
  • 55,95 per uur
  • 3 t/m 8 uur persoonlijke scriptiebegeleiding
  • 58,95 per uur
  • Scriptiebegeleiding tot en met 2 uur
  • 61,95 per uur

Van onderzoeksvoorstel tot eindscriptie

 

Een scriptieproces begint met een onderzoeksvoorstel. Daarin bepaal je onder andere de hoofdvraag, de relevantie van je onderzoek, probleemstelling, doelstelling en methodologie. Eigenlijk is het onderzoeksvoorstel de blauwdruk van je latere onderzoek, en dus moet deze goed zijn. Het is dan aan te raden een scriptiebegeleider van Scriptium in te huren om feedback te krijgen op je voorstel en het samen te verbeteren. Zo zorg je voor een optimaal begin waar je gedurende de rest van het schrijven profijt van hebt.


Natuurlijk is het ook mogelijk om juist aan het einde van het proces een begeleider in te schakelen. Deze blikt dan samen met jou terug op het onderzoek en geeft feedback op wat je tot nu toe gedaan hebt. Ter afronding worden de conclusie, discussie en aanbevelingen grondig voor jou doorgenomen.

feedback scriptie - afbeelding 1

Waarom is persoonlijke feedback zo belangrijk?

 

Het is belangrijk om je te realiseren dat de scriptie een proces is. Niemand begint aan zijn scriptie en schrijft in één keer een perfect onderzoek, waar een beoordelaar zonder twijfel een hoog cijfer voor geeft. Goede, relevante feedback maakt het verschil tussen een rommelig en ondermaats proces en een soepel, leerzaam proces dat resulteert in een excellent onderzoek

Je onderwijsinstelling stelt een begeleider beschikbaar van wie je feedback krijgt. Deze begeleider is vaak druk met andere zaken en heeft minimaal de tijd voor jouw werk. Bovendien houdt deze vaak geen rekening met de manier waarop je benaderd wilt worden. Een persoonlijke scriptiebegeleider van Scriptium verstrekt feedback op maat, wanneer jij dat wil. Geen algemeen commentaar, maar gerichte, opbouwende feedback waar je echt wat aan hebt.  

Feedback krijgen op andere teksten

 

Het plan van aanpak is de voorzet voor de rest van je scriptie. Je vertelt aan je begeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor feedback op je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.

Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Onze feedback op taal, structuur en inhoud is geschikt voor verslagen in het Nederlands en Engels.

Een portfolio is een verzameling aan teksten, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je tijdens je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Ook voor feedback op je portfolio kun je bij Scriptium terecht.

Bijna iedere student dient voor zijn bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel in te leveren. Deze voorloper van de scriptie bevat een uiteenzetting van je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je voorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.

Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en verschillen qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.

Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels geschreven. Het zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium proofreaders die native speakers zijn, of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.

Een proefschrift kan net zo persoonlijk zijn als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden of soms jaren aan. Als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.

Vul het onderstaande formulier in en vraag direct een scriptiebegeleider aan. We koppelen je binnen maximaal 48 uur aan een begeleider die we specifiek voor jou selecteren. Daarna volgt een gratis intake met de begeleider.

  Submit your Rating

  [mr_rating_form post_id="83784"]