Feedback op je scriptie

 
Feedback op je scriptie is essentieel voor een kwalitatief eindproduct. Bij Scriptium kun je op twee manieren feedback krijgen van een scriptiespecialist. Dit kan aan de hand van een inhoud- en structuurcorrectie van een scriptie die je al voltooid hebt, of terwijl je nog bezig bent in de vorm van scriptiebegeleiding. Beide opties helpen jou om een optimale scriptie te produceren waarmee je een hoog cijfer haalt. We geven op elke soort tekst feedback, scriptie, essay, sollicitatiebrief of verslag.

Scriptium geeft feedback op:

 

Je scriptie laten nakijken op inhoud

 
Naast de taalcontrole, biedt Scriptium scriptiechecks op structuur en inhoud. Een corrector kijkt naar je scriptie en geeft feedback over de informatiestructuur en inhoud van het document. Ten eerste worden verwijswoorden beoordeeld. Voor de schrijver van een scriptie kan het vaak heel duidelijk zijn waar verwijswoorden naar wijzen, maar voor de lezer is dit anders. Neem de volgende zinnen als voorbeeld: “De werknemers geven aan de patiënten niet langer te kunnen helpen. Ze nemen het heft in eigen hand en weigeren het ziekenhuis te verlaten.” Het is niet duidelijk of ‘ze’ verwijst naar de werknemers of de patiënten. Afhankelijk van deze verwijzing verandert de betekenis van de zin. Bij een inhoudscontrole, die overigens enkel bij Scriptium af te nemen is, kijkt de corrector naar de scriptie als geheel. Feedback is dan gebaseerd op coherentie tussen de verschillende onderdelen en hoofdstukken. Er wordt bekeken of alle onderdelen aanwezig zijn en of ze allemaal op elkaar aansluiten. Geeft de conclusie wel daadwerkelijk antwoord op de hoofd- en deelvragen? Komt de informatie in het theoretisch kader later nog terug? Optimaliseer elke soort tekst met feedback, scriptie, essay, verslag of andere soort tekst, van Scriptium.

Persoonlijke begeleiding van Scriptium

 
Voor persoonlijke feedback, scriptie gerelateerd, kun je het beste een scriptiespecialist van Scriptium inhuren. Deze scriptiebegeleidingsdienst kan elke vorm aannemen die jij wil. Je benadert Scriptium met jouw persoonlijke verzoek en vervolgens wordt je gekoppeld aan een specialist die aansluit op je scriptieonderwerp, locatie en wensen. We koppelen je aan een specialist met een vergelijkbare achtergrond en affiniteit zodat we kunnen zorgen dat je tekst met feedback, scriptie, essay of andere tekst, wordt behandeld door de expert die er het meest verstand van heeft. Je hebt immers weinig aan feedback van iemand die kunstgeschiedenis gestudeerd heeft als je een marketingonderzoek schrijft. We bieden tevens de mogelijkheid om begeleiding af te nemen op elke mogelijke locatie. Je kunt afspreken bij jou thuis of op een algemenere locatie bij jou in de buurt. Bovendien is al onze scriptiebegeleiding tevens online beschikbaar.
  • Meer dan 8 uur scriptiebegeleiding
  • 47,95 per uur
  • 3 t/m 8 uur persoonlijke scriptiebegeleiding
  • 51,95 per uur
  • Scriptiebegeleiding tot en met 2 uur
  • 54,95 per uur
feedback scriptie - afbeelding 2

Feedback uit begeleiding

 
Laten we wat voorbeelden geven van feedback, scriptie gerelateerd, die je kunt ontvangen van een scriptiespecialist van Scriptium. Een scriptieproces begint met een onderzoeksvoorstel. Daarin bepaal je onder andere de hoofdvraag, relevantie van je onderzoek, probleemstelling, doelstelling en methodologie. Eigenlijk is het onderzoeksvoorstel de blauwdruk van je gehele onderzoek en dus moet deze goed zijn. Het is dus aan te raden een scriptiebegeleider van Scriptium in te huren om feedback te krijgen op je onderzoeksvoorstel en het samen te kunnen verbeteren. Zo zorg je voor een optimaal begin waar je gedurende de rest van het proces profijt van hebt.

Natuurlijk is het ook mogelijk om juist aan het einde van het proces een begeleider in te schakelen die samen met je terugblikt op het proces en feedback kan geven op wat je tot dan toe gedaan hebt en op de aankomende conclusie en aanbevelingen.
feedback scriptie - afbeelding 1

Het scriptieproces

 
Het is belangrijk om je te realiseren dat de scriptie een proces is. Niemand begint aan zijn scriptie en schrijft in één keer een perfecte onderzoeksverslaglegging waarvoor een beoordelaar zonder twijfel een hoog cijfer zou geven. Goede feedback, scriptie gerelateerde feedback, maakt het verschil tussen een rommelig en ondermaats proces en een soepel, leerzaam proces dat resulteert in een excellent onderzoek. Je onderwijsinstelling stelt een begeleider beschikbaar van wie je feedback krijgt. Deze begeleiders zijn vaak echter druk met andere zaken en hebben minimaal de tijd voor jouw werk. Daarom bevelen wij een persoonlijke scriptiebegeleider van Scriptium aan die op maat feedback verstrekt waar en wanneer jij het wil.

Feedback krijgen op andere teksten?

 
Het plan van aanpak is voorzet voor de rest van je hbo-scriptie. Je vertelt aan je onderzoeksbegeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.
Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten, taal, structuur en inhoud, zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.
Een portfolio is een verzameling aan teksten, afbeeldingen, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je gedurende je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van tekstuele delen van je portfolio kun je bij Scriptium terecht.
Als je een universitaire studie doet moet je voor je bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van het gehele scriptieonderzoek bevat een uiteenzetting van, onder andere, je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je onderzoeksvoorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.
Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en uiteenlopend zijn qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.
Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels beschreven en zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet of geschreven. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium editors en proofreaders die native speakers of English zijn of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.
Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden, soms jaren, aan en het als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.
Voor het laten corrigeren van een sollicitatie- of motivatiebrief kun je de correctoren van Scriptium inschakelen. Het uploadsysteem geeft de mogelijkheid om de bijbehorende vacature mee te sturen zodat inhoudelijke feedback gericht gegeven kan worden.
Manuscripten kijken we op drie mogelijke diensten na: taal, taal & structuur, of taal, structuur & inhoud. Ontvang een manuscript dat vrij is van spel- en taalfouten, waarvan de zinsbouw en structuur is geredigeerd en waarbij je feedback hebt ontvangen op verhaallogica, personage(introductie) en spanningsbogen.
Wil je acuut feedback ontvangen op je scriptie of andere tekst? Of heb je misschien eerst nog een vraag? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. De velden gemarkeerd met * zijn vereist  [custom-team-slider category="Scriptiebegeleider"]

  Submit your Rating