Onze Engelse specialisten:

 

Engelse scriptie nakijken:

 

Waarom Engelse scriptie nakijken?

 

Steeds meer onderwijsinstellingen bieden opleidingen in het Engels aan. Dit is een logische stap, aangezien een groot deel van het beschikbare onderwijsmateriaal op hoger niveau enkel nog in het Engels beschikbaar is. Bovendien worden onderzoeken en artikelen steeds vaker in het Engels gepubliceerd en er wordt dus vanuit gegaan dat de gemiddelde student aangesloten bij een hogere onderwijsinstelling genoeg kennis heeft van de Engelse taal. Daarnaast eisen sommige opleidingen dat essays, verslagen en/of zelfs scripties in het Engels geschreven worden. Bij Scriptium begrijpen we dat studenten hun Engelse scriptie ook willen laten nakijken, zeker als Engels niet je moedertaal is. Daarom hebben we een team van (native) Engelse taalspecialisten in dienst die Engelse scripties nakijken.

engelse scriptie nakijken - icoon 1

Verschillen Engelse en Nederlandse scriptie

 

Afgezien van het verschil in taalgebruik, dient een Engelse scriptie doorgaans ook aan andere eisen te voldoen dan een Nederlandse scriptie. In grote lijnen volgt een thesis dezelfde standaardopmaak als een Nederlandse scriptie. Er is een voorwoord (preface), een samenvatting(abstract), een inhoudsopgave (table of content) en een inleiding (introduction) die zou kunnen fungeren als onderzoeksopzet (research proposal). Na de introduction volgt een methodesectie (methodology), de resultaatsectie (results) en uiteindelijk de conclusie (conclusion). Nederlandse scripties sluiten doorgaans af met een discussiesectie (discussion), maar dat is bij Engelse theses niet verplicht. Het grote verschil is te vinden in de informatie en opzet van die informatie die te vinden is in de verschillende onderdelen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenvatting. Een abstract beslaat doorgaans maar een halve pagina, in tegenstelling tot de samenvatting van een gehele pagina, en is een zeer beknopte samenvatting van de gehele thesis. De correctoren van Scriptium die jouw Engelse scriptie nakijken zijn uiteraard op de hoogte van de verschillen en kunnen jouw scriptie nakijken volgens de internationaal vastgestelde richtlijnen. Nu is het overigens wel zo dat onderwijsinstellingen doorgaans informatie publiceren met de specifieke eisen waaraan jouw (Engelse) scriptie moet voldoen. Het is altijd aan te bevelen om deze reglementen op te zoeken en te volgen tijdens het schrijven.

engelse scriptie nakijken - icoon 2

Verwijzen in het Engels

 

Afgezien van de vele verschillende verwijzingsmethoden (APA, MLA, Chigaco, enz.), wordt er ook onderscheid gemaakt binnen een bepaalde stijl, afhankelijk van in welke taal je scriptie geschreven is. De richtlijnen voor APA in een Nederlandse scriptie wijken bijvoorbeeld hier en daar enigszins af van de richtlijnen voor APA in een Engelse thesis. Scriptium biedt een literatuurlijstcheck die uitgevoerd kan worden op verzoek. Stuur je verzoek naar [email protected] en geef aan dat het om een Engelse scriptie gaat. Een expert op het gebied van APA loopt je gehele literatuurlijst na en zorgt dat je overal op de correcte wijze verwezen hebt.

engelse scriptie nakijken - icoon 3

Andere tekstsoorten bij Scriptium

 

Je kunt overigens bij Scriptium ook terecht voor een Engelse taalcontrole van andere tekstsoorten want je Engelse sollicitatiebrief, verslag, essay, en/of proefschrift kunnen ook bij ons worden nagekeken. De expertisen van onze taalspecialisten zijn niet beperkt tot enkel theses en daarom kun je gerust elke mogelijke (Engelse) tekstsoort uploaden en we gaan voor je aan de slag.

Deadlines en diensten

 

Voor het nakijken van Engelse scripties bieden we dezelfde diensten en leveringstermijnen aan als voor Nederlandse scripties. We kunnen jouw Engelse scriptie nakijken op taal, structuur en/of inhoud binnen 20 uur, 48 uur of 7 dagen. Onze website bevat een overzicht van de tarieven die aansluiten bij de verschillende diensten en leveringstermijnen.

Scriptiebegeleiding in het Engels

 

Onze begeleidingsdienst is ook toepasbaar als je een Engelse scriptie schrijft. Dan kan een van onze begeleiders jou in het Engels of Nederlands op weg helpen. Vermeld bij je verzoek om begeleiding dat het om een Engelse scriptie gaat en of je de begeleiding in het Engels of Nederlands wilt ontvangen, en Scriptium zal de geschikte begeleider voor jouw vraag vinden.

Wil je je Engelse essay, verslag of scriptie door Scriptium laten nakijken? Of wil je gebruik maken van onze andere diensten zoals scriptiebegeleiding, SPSS- en statistiekbegeleiding of onze schrijfservice? Stuur ons dan via deze box je vraag toe en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen. De velden gemarkeerd met * zijn vereist