Onze Engelse specialisten:

 

Engelse scriptie nakijken:

 

Waarom Engelse scriptie nakijken?

 
Steeds meer onderwijsinstellingen bieden opleidingen in het Engels aan. Dit is een logische stap, aangezien een groot deel van het beschikbare onderwijsmateriaal op hoger niveau enkel nog in het Engels beschikbaar is. Bovendien worden onderzoeken en artikelen steeds vaker in het Engels gepubliceerd en er wordt dus vanuit gegaan dat de gemiddelde student aangesloten bij een hogere onderwijsinstelling genoeg kennis heeft van de Engelse taal. Daarnaast eisen sommige opleidingen dat essays, verslagen en/of zelfs scripties in het Engels geschreven worden. Bij Scriptium begrijpen we dat studenten hun Engelse scriptie ook willen laten nakijken, zeker als Engels niet je moedertaal is. Daarom hebben we een team van (native) Engelse taalspecialisten in dienst die Engelse scripties nakijken.
engelse scriptie nakijken - icoon 1

Verschillen Engelse en Nederlandse scriptie

 
Afgezien van het verschil in taalgebruik, dient een Engelse scriptie doorgaans ook aan andere eisen te voldoen dan een Nederlandse scriptie. In grote lijnen volgt een thesis dezelfde standaardopmaak als een Nederlandse scriptie. Er is een voorwoord (preface), een samenvatting (abstract), een inhoudsopgave (table of content) en een inleiding (introduction) die zou kunnen fungeren als onderzoeksopzet (research proposal). Na de introduction volgt een methodesectie (methodology), de resultaatsectie (results) en uiteindelijk de conclusie (conclusion). Nederlandse scripties sluiten doorgaans af met een discussiesectie (discussion), maar dat is bij Engelse theses niet verplicht. Het grote verschil is te vinden in de informatie en opzet van die informatie die te vinden is in de verschillende onderdelen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenvatting. Een abstract beslaat doorgaans maar een halve pagina, in tegenstelling tot de samenvatting van een gehele pagina, en is een zeer beknopte samenvatting van de gehele thesis. De correctoren van Scriptium die jouw Engelse scriptie nakijken zijn uiteraard op de hoogte van de verschillen en kunnen jouw scriptie nakijken volgens de internationaal vastgestelde richtlijnen. Nu is het overigens wel zo dat onderwijsinstellingen doorgaans informatie publiceren met de specifieke eisen waaraan jouw (Engelse) scriptie moet voldoen. Het is altijd aan te bevelen om deze reglementen op te zoeken en te volgen tijdens het schrijven.
engelse scriptie nakijken - icoon 2

Verwijzen in het Engels

 
Afgezien van de vele verschillende verwijzingsmethoden (APA, MLA, Chigaco, enz.), wordt er ook onderscheid gemaakt binnen een bepaalde stijl, afhankelijk van in welke taal je scriptie geschreven is. De richtlijnen voor APA in een Nederlandse scriptie wijken bijvoorbeeld hier en daar enigszins af van de richtlijnen voor APA in een Engelse thesis. Scriptium biedt een literatuurlijstcheck die uitgevoerd kan worden op verzoek. Stuur je verzoek naar [email protected] en geef aan dat het om een Engelse scriptie gaat. Een expert op het gebied van APA loopt je gehele literatuurlijst na en zorgt dat je overal op de correcte wijze verwezen hebt.
engelse scriptie nakijken - icoon 3

Deadlines en diensten

 
Voor het nakijken van Engelse scripties bieden we dezelfde diensten en leveringstermijnen aan als voor Nederlandse scripties. We kunnen jouw Engelse scriptie nakijken op taal, structuur en/of inhoud binnen 20 uur, 48 uur of 7 dagen. Onze website bevat een overzicht van de tarieven die aansluiten bij de verschillende diensten en leveringstermijnen.

Scriptiebegeleiding in het Engels

 
Onze begeleidingsdienst is ook toepasbaar als je een Engelse scriptie schrijft. Dan kan een van onze begeleiders jou in het Engels of Nederlands op weg helpen. Vermeld bij je verzoek om begeleiding dat het om een Engelse scriptie gaat en of je de begeleiding in het Engels of Nederlands wilt ontvangen, en Scriptium zal de geschikte begeleider voor jouw vraag vinden.

Andere teksten laten nakijken?

 
Het plan van aanpak is voorzet voor de rest van je hbo-scriptie. Je vertelt aan je onderzoeksbegeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.
Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten, taal, structuur en inhoud, zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.
Een portfolio is een verzameling aan teksten, afbeeldingen, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je gedurende je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van tekstuele delen van je portfolio kun je bij Scriptium terecht.
Als je een universitaire studie doet moet je voor je bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van het gehele scriptieonderzoek bevat een uiteenzetting van, onder andere, je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je onderzoeksvoorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.
Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en uiteenlopend zijn qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.
Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels beschreven en zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet of geschreven. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium editors en proofreaders die native speakers of English zijn of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.
Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden, soms jaren, aan en het als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.
Ook voor teksten die niet direct een educatief doel hebben kun je een corrector van Scriptium inschakelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websiteteksten, teksten voor op flyers of artikelen voor tijdschriften en kranten. Ook voor pleitnota’s, contracten en juridische verslagen kun je uitstekend bij ons terecht. Tevens kunnen we interviews transcriberen en de transcripties corrigeren.
Moet je een presentatie doen? Of misschien je scriptie verdedigen? Dan kun je jouw presentatietekst laten nakijken en de corrector om inhoudelijke feedback vragen. Er wordt dan rekening gehouden met het feit dat het om een presentatie gaat en de focus ligt dan vooral op het efficiënt en effectief overbrengen van relevante en essentiële informatie.
Voor het laten corrigeren van een sollicitatie- of motivatiebrief kun je de correctoren van Scriptium inschakelen. Het uploadsysteem geeft de mogelijkheid om de bijbehorende vacature mee te sturen zodat inhoudelijke feedback gericht gegeven kan worden.
Manuscripten kijken we op drie mogelijke diensten na: taal, taal & structuur, of taal, structuur & inhoud. Ontvang een manuscript dat vrij is van spel- en taalfouten, waarvan de zinsbouw en structuur is geredigeerd en waarbij je feedback hebt ontvangen op verhaallogica, personage(introductie) en spanningsbogen.
Wil je je Engelse essay, verslag of scriptie door Scriptium laten nakijken? Of wil je gebruik maken van onze andere diensten zoals scriptiebegeleiding, SPSS- en statistiekbegeleiding of onze schrijfservice? Stuur ons dan via deze box je vraag toe en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen. De velden gemarkeerd met * zijn vereist  Corrector
  Maryse
  Corrector
  Corrector
  Marlou
  Corrector
  Corrector
  Lune
  Corrector
  Corrector
  Lara
  Corrector
  Corrector
  Kilian
  Corrector
  Corrector
  Gabrielle
  Corrector
  Corrector
  Laura
  Corrector
  Corrector
  Myrthe
  Corrector
  Corrector
  Nienke
  Corrector
  Corrector
  Remy
  Corrector
  Corrector
  Maaike
  Corrector
  Corrector
  Erica
  Corrector
  Corrector
  Inge
  Corrector
  Corrector
  Klarinda
  Corrector
  Corrector
  Henk
  Corrector
  Corrector
  Michelle
  Corrector
  Corrector
  Miranda
  Corrector
  Corrector
  Yosef
  Corrector
  Corrector
  Rianne
  Corrector
  Corrector
  Stef
  Corrector
  Corrector
  Anna-Rose
  Corrector
  Corrector
  Bastiaan
  Corrector
  Corrector
  Gerda
  Corrector
  Corrector
  Nanny
  Corrector
  Corrector
  Petra van N.
  Corrector
  Corrector
  Petra van O.
  Corrector
  Corrector
  Wim
  Corrector
  Corrector
  Wouter
  Corrector
  Corrector
  Amieke
  Corrector
  Corrector
  Lisette
  Corrector
  Corrector
  Mies
  Corrector
  Corrector
  Mique
  Corrector
  Corrector
  Dr. Emma
  Corrector