Je Engelse scriptie laten nakijken

 

Heb je een Engelse scriptie geschreven en wil je deze graag laten nakijken door een professional? Dan ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Bij Scriptium kun je jouw Engelse scriptie laten nakijken door een corrector die uitvoerig getest en gescreend is op uitstekende beheersing van academisch Engels. Naast excellent taalgebruik, beschikken de editors over onderzoeksvaardigheden en kennis van wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen jouw Engelse scriptie dus voorzien van hoogstaande feedback. Meer weten over de mogelijkheden? Stuur ons een bericht of stuur direct je scriptie in via ons uploadsysteem.

Onze Engelse specialisten

 

Engelse scriptie nakijken

 

Waarom Engelse scriptie nakijken?

 

Steeds meer onderwijsinstellingen bieden opleidingen in het Engels aan. Dit is een logische stap. Een groot deel van het beschikbare onderwijsmateriaal op hoger niveau is alleen nog in het Engels beschikbaar. Bovendien worden artikelen steeds vaker in het Engels gepubliceerd. Er wordt dus vanuit gegaan dat de gemiddelde student op een hogere onderwijsinstelling genoeg kennis heeft van de Engelse taal. Daarnaast eisen sommige opleidingen dat essays, verslagen en/of zelfs scripties in het Engels geschreven worden.

Bij Scriptium begrijpen we dat studenten hun Engelse scriptie ook willen laten nakijken. Zeker als Engels niet hun moedertaal is. Daarom hebben we een team van (native) Engelse taalspecialisten in dienst die Engelse scripties nakijken.

Verschillen Engelse en Nederlandse scriptie

 

Afgezien van het verschil in taalgebruik, dient een Engelse scriptie doorgaans ook aan andere eisen te voldoen dan een Nederlandse scriptie. In grote lijnen volgt een thesis dezelfde opmaak als een Nederlandse scriptie. Er is een voorwoord (preface), een samenvatting (abstract), een inhoudsopgave (table of content) en een inleiding (introduction) die zou kunnen fungeren als onderzoeksopzet (research proposal). Na de introduction volgt een methodesectie (methodology). Vervolgens de resultaatsectie (results) en uiteindelijk de conclusie (conclusion). Nederlandse scripties sluiten doorgaans af met een discussie (discussion), maar dat is bij Engelse theses niet verplicht.

Het grote verschil is te vinden in de informatie en de opzet ervan in de verschillende onderdelen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenvatting. Een abstract beslaat doorgaans maar een halve pagina. Dit in tegenstelling tot de samenvatting van een Nederlandse scriptie, die vaak een hele pagina is. De abstract is een zeer beknopte samenvatting van de volledige thesis. De correctoren van Scriptium die jouw Engelse scriptie nakijken zijn op de hoogte van de verschillen. Zij kunnen jouw scriptie nakijken volgens de internationaal vastgestelde richtlijnen.

Onze correctoren kijken jouw thesis na volgens de specifieke eisen waaraan jouw (Engelse) scriptie moet voldoen. Bij het uploaden heb je de mogelijkheid om deze richtlijnen mee te sturen. 

engelse scriptie nakijken - icoon 2

Verwijzen in het Engels

 

Er zijn verschillende verwijzingsmethoden (APA, MLA, Chigaco, enz). Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt binnen een bepaalde stijl, afhankelijk van de taal waarin je scriptie geschreven is. De richtlijnen voor APA in een Nederlandse scriptie wijken bijvoorbeeld hier en daar af van de richtlijnen voor APA in een Engelse thesis. Scriptium biedt een bronnencontrole die op jouw verzoek wordt uitgevoerd. Stuur je verzoek naar info@scriptium.nl en geef aan dat het om een Engelse scriptie gaat. Een expert op het gebied van APA loopt je gehele literatuurlijst na en zorgt dat je overal op de correcte wijze verwezen hebt.

Deadlines en diensten

 

Voor het nakijken van Engelse scripties bieden we dezelfde diensten en leveringstermijnen aan als voor Nederlandse scripties. We kunnen jouw Engelse scriptie nakijken op taal, structuur en/of inhoud binnen 20 uur, 48 uur of 7 dagen. Onze website bevat een overzicht van de tarieven die aansluiten bij de verschillende diensten en termijnen.

Scriptiebegeleiding in het Engels

 

Ben je je scriptie aan het schrijven en heb je hulp nodig? Met onze begeleidingsdienst kun je snel voor je Engelse thesis een begeleider inschakelen. De begeleider geeft je dan advies over de opbouw en inhoud van je scriptie. Vermeld bij je verzoek om begeleiding dat het om een Engelse scriptie gaat en of je de begeleiding in het Engels of Nederlands wilt ontvangen. Wij zullen dan een geschikte begeleider voor jouw vraag vinden.

Andere teksten laten nakijken?

 

Het plan van aanpak is de voorzet voor de rest van je scriptie. Je vertelt aan je onderzoeksbegeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.

Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om reflectieverslagen, onderzoeksverslagen of stageverslagen, de correctoren van Scriptium kunnen jouw tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten – taal, structuur en inhoud – zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.

Een portfolio is een verzameling aan teksten, afbeeldingen, modellen en algemeen materiaal waarmee jij aantoont dat je tijdens je studie hebt opgelet en waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van tekstuele delen van je portfolio kun je bij Scriptium terecht.

Als je een universitaire studie doet moet je voor je scriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van het scriptieonderzoek bevat een uiteenzetting van je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je onderzoeksvoorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.

Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en verschillen qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Stuur je essay in naar Scriptium voor een correctiebeurt en stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.

Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels geschreven. Het zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium proofreaders die native speakers zijn, of juist getraind zijn in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.

Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden of soms jaren aan. Als het moment van publicatie of inleveren dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.

Moet je een presentatie doen? Of misschien je scriptie verdedigen? Dan kun je jouw presentatietekst laten nakijken en de corrector om inhoudelijke feedback vragen. Er wordt dan rekening gehouden met het feit dat het om een presentatie gaat. De focus ligt dan vooral op het efficiënt en effectief overbrengen van relevante en essentiële informatie.

Wil je je Engelse essay, verslag of scriptie door Scriptium laten nakijken? Of heb je eerst een vraag voor ons over de nakijkdienst? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

    Wil je dat we je tekst nakijken? Upload dan het document:


    Submit your Rating

    [mr_rating_form post_id="81346"]