Inleiding

Een scriptie is opgebouwd uit standaardonderdelen in vastgestelde volgorde. Je begint je scriptie met de inleiding. De inleiding bestaat uit een aanleidingsbeschrijving, de scope van je onderzoek, de relevantie, een kort literatuuroverzicht, de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag, een kort overzicht van de onderzoeksopzet en als laatste de leeswijzer. Dit artikel bevat informatie over dat laatste onderdeel: de leeswijzer.

 

De leeswijzer

De leeswijzer is een stuk tekst dat voor de lezer overzichtelijk maakt waar in je scriptiedocument bepaalde zaken te vinden zijn. Je beschrijft per hoofdstuk wat er besproken wordt. De leeswijzer is dus eigenlijk niet zo ingewikkeld en is ook een onderdeel dat doorgaans in een later stadium van het schrijfproces geschreven wordt. Je dient immers eerst te weten wat er precies in je hoofdstukken komt te staan. Toch is het aan te bevelen om voor jezelf al in een vroeg stadium een leeswijzer te schrijven, zodat je scriptiestructuur duidelijk wordt. Sommige opleidingen eisen tevens dat er een goedgekeurde inleiding overhandigd wordt voordat je daadwerkelijk aan je literatuuronderzoek en/of experimenten begint, en een correcte leeswijzer is daar een onderdeel van.

 

De leeswijzer schrijven

Het probleem met de leeswijzer is dat het doorgaans nogal een saai stukje tekst wordt. Er wordt een opsomming gegeven van wat er in de verschillende hoofdstukken staat en vaak is het moeilijk om variërende taal te gebruiken. Het is dus aan te bevelen om synoniemen te gebruiken en de zinsstructuur per zin te veranderen. Zo wordt je leeswijzer dynamisch en prettiger om te lezen. Algemeen geaccepteerd is de passieve vorm in de leeswijzer:

 

          In hoofdstuk 1 wordt het theoretisch kader van dit onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt de analyse van de resultaten uitgevoerd.

          Als laatste wordt in hoofdstuk 3 een conclusie getrokken.

 

In principe is er niets mis met deze korte leeswijzer. De passieve werkwoordsvorm is academisch geaccepteerd. Helaas is er ook niets aantrekkelijk aan dit stukje tekst. De formulering is eentonig en herhalend. Het is dus aan te bevelen om de passieve vorm af te wisselen met actieve werkwoordsvormen:

 

          In hoofdstuk 1 wordt het theoretisch kader van dit onderzoek weergegeven. Hoofdstuk 2 bevat de analyse van de resultaten en tot slot

          presenteert hoofdstuk 3 de conclusie.

 

Passief vs. actief

Op het gebied van academisch taalgebruik bestaat een discussie over passief tegenover actief taalgebruik in de leeswijzer. Hoofdstukken, secties, paragrafen of alinea’s zijn namelijk geen handelende entiteiten. Ze kunnen dus niet iets ‘doen’. Als je dus in je leeswijzer schrijft “Hoofdstuk 3 analyseert de resultaten”, zeg je dat ‘hoofdstuk 3’ de analyse heeft uitgevoerd, en dat is simpelweg niet waar. Jij als onderzoeker hebt de analyse uitgevoerd en hoofdstuk 3 bevat enkel de weergave van de resultaten van jouw analyse. Deze werkwoordconstructies zijn dan ook fout en worden door correctoren van Scriptium bij een scriptiecorrectie aangepast.

           Toch hebben we in de vorige alinea vastgesteld dat actieve werkwoordsvormen in de leeswijzer wenselijk zijn om eentonigheid en saaie tekst te voorkomen. Dit probleem wordt opgelost met een IS-AV-constructie. Het is niet relevant om op de taalkunde achter deze constructie in te gaan. Wat van belang is, is dat sommige actieve werkwoorden wel aan een onbezield onderwerp gekoppeld mogen worden. Een IS-AV-constructie ziet er typisch als volgt uit:

 

           Hoofdstuk 3 presenteert de conclusie.

 

Hoewel hoofdstuk 3 niet kan presenteren omdat het geen handelende entiteit is, kun je wel beargumenteren dat het hoofdstuk op een passieve manier iets presenteert. Daarom is een constructie als deze zeer geschikt voor de leeswijzer. Zolang je kiest voor synoniemen van ‘presenteren’ en ‘bespreken’ vorm je vrijwel altijd een IS-V-constructie.

 

Synoniemen

Het kan soms lastig zijn om, vooral als je scriptie veel hoofdstukken bevat, geschikte synoniemen te bedenken voor je IS-AV-constructies. Hieronder volgt een lijst met geschikte werkwoorden:

 

 • Aangeven
 • Aantonen
 • Antwoord geven op
 • Behandelen
 • Beschrijven
 • Bespreken
 • Bieden
 • Definiëren
 • Formuleren
 • Introduceren
 • Onderbouwen
 • Presenteren
 • Samenvatten
 • Schetsen
 • Toelichten
 • Uiteenzetten
 • Uitleggen
 • Vergelijken
 • Weergeven

Laat een reactie achter