Een betere scriptie schrijven

Het schrijven van een scriptie gaat vaak niet over rozen. Het is geestelijk een inspannende bezigheid waarbij veel denkwerk vereist is en waarin veel tijd en moeite moet worden gestoken. Een (goede) scriptie schrijven is ook een moeilijke taak. Er dienen verbanden te worden getrokken, het geheel moet coherent zijn en genoeg samenhang hebben (helikopterview), er mogen geen taalfouten in staan, de onderzoeksvraag dient aan wetenschappelijke criteria te voldoen en de conclusies dienen aan te sluiten op de onderzoeksvraag. En zo zijn er nog veel meer zaken waar je op moet letten tijdens het schrijven van je eindstuk.

Onderwijsinstellingen en begeleiders richten zich tijdens de lessen vaak op het begrijpen van de stof door de student, en minder op de schrijfvaardigheid, terwijl ook dat van cruciaal belang is bij een scriptie. De vorm is afhankelijk van de inhoud en de inhoud is afhankelijk van de vorm. Bij Scriptium kijken we overigens tijdens het nakijken zowel naar de vorm als de inhoud van een scriptie of verslag.

Wat kun je zelf doen om een betere of goede scriptie te schrijven? Voorkom dat je scriptie wordt afgekeurd door de volgende tips te volgen:

– Ga na hoe anderen hun scriptie hebben geschreven of hun onderzoek hebben uitgevoerd. Het is altijd goed om een voorbeeld voorhanden te hebben van een goede scriptie, zodat je een soort van model hebt voor je eigen scriptie. Op de HBO kennisbank kun je diverse voorbeelden van scripties raadplegen. Je kunt er zowel bachelorthesissen vinden als masterscripties. Ook kun je de sites van universiteiten raadplegen. Het beste is om vooral scriptievoorbeelden uit je eigen vakgebied te bekijken. Sommige scripties hebben prijzen gewonnen, en dat zijn logischerwijs de beste voorbeelden.

– Wees realistisch. Stel je verwachtingen bij als blijkt dat bepaalde zaken niet verlopen zoals je had gewenst. Probeer ook niet het kampioenschap creativiteit in de wacht te slepen of te denken dat je onderzoekers kunt overtreffen met briljante vondsten. Werk liever volgens een vast schema en kijk goed hoe andere wetenschappers zaken aanpakken. Pas ook indien nodig je tijdsschema aan. Durf een andere invalshoek te nemen, je onderwerp af te bakenen of lievelingspassages te schrappen als blijkt dat het schrijven van je scriptie te veel tijd in beslag neemt. Een scriptie schrijven in een maand tijd is waarschijnlijk niet realistisch, maar in principe zou je ook niet langer dan zes maanden over je scriptie hoeven doen als je binnen het toegestane aantal woorden blijft.

– Gebruik een bestaande scriptiestructuur. Een vastomlijnd kader is richtinggevend en zorgt ervoor dat je binnen een vaste structuur en opbouw kunt werken. Scriptium heeft voor jou al een gangbare structuur uiteengezet. Deze structuur kun je gebruiken als toetssteen van je eigen thesis. Ook kun je aan de hand daarvan de onderdelen van je scriptie ‘invullen’. Begin altijd met een goede, wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksvraag. Op basis van deze hoofdvraag bouw je je scriptie op en vergaar je informatie.

– Verzamel zoveel mogelijk tips en informatie voor het schrijven van een goede scriptie. Hoe meer kennis je hebt over je onderwerp en de manier waarop je een goed onderzoek opzet, hoe beter je kunt schrijven. Op deze site van Scriptium kun je informatie vinden over ieder onderdeel van je scriptie. Op de blog van Scriptium staan tientallen informatieve artikelen over bijvoorbeeld de samenvatting, theorie of conclusies van je scriptie, maar ook informatie over wat je moet doen als je scriptie is afgekeurd en waarom het niet verstandig is om je scriptie door een ander te laten schrijven.

– Deel je ervaringen en lees hoe andere studenten het schrijf- en onderzoeksproces hebben doorlopen. Door te lezen hoe anderen met belemmeringen en beperkingen zijn omgegaan, kun je kennis en inspiratie opdoen en gemotiveerd raken. Discussieer met je medestudenten in discussiegroepen op school of online, bijvoorbeeld op Facebook. Wissel kennis en informatie met elkaar uit, deel opinies en inzichten met elkaar. Hoewel een scriptie een individuele proeve van bekwaamheid is, kan samenwerking en kennisuitwisseling helpen het niveau van de thesis te verhogen.

– Het is belangrijk om gemotiveerd te zijn en te blijven in de voorbereiding en tijdens het schrijven van je scriptie. Zonder voldoende motivatie kunnen er geen prestaties geboekt worden. Ga om met gedreven mensen die je inspiratie kunnen geven, probeer geestelijk werk af te wisselen met lichamelijke beweging, beloon jezelf wanneer je een paragraaf of hoofdstuk hebt afgeschreven, stel jezelf korte- en langetermijndoelen, zoek rustige (stille) ruimten om te werken, en denk vooral aan wat je zult behalen als je je scriptie afrondt: een einddiploma. Dat diploma zal je niet alleen van pas komen op de arbeidsmarkt, het behalen van je scriptie en met succes afronden van je studie is ook iets dat je identiteit opbouwt en jou als persoon verrijkt.

– Vraag zoveel mogelijk scriptiehulp van medestudenten, familieleden en natuurlijk van je begeleider. Door hulp te vragen voorkom je dat je telkens dezelfde fouten maakt. Als vrienden of familieleden je niet kunnen helpen en als je scriptiebegeleider te vaag of te algemeen is in zijn feedback, kun je altijd een beroep doen op de scriptiehulp van Scriptium.Laat een reactie achter