Een betere scriptie schrijven

Het schrijven van een scriptie gaat vaak niet over rozen. Het is geestelijk een inspannende bezigheid waarin veel tijd en moeite moet worden gestoken. Een (goede) scriptie schrijven is ook een moeilijke taak. Er dienen ten eerste complexe verbanden te worden getrokken. Daarnaast moet alles genoeg samenhang hebben (helikopterview). Er mogen geen taalfouten in staan, de onderzoeksvraag dient aan wetenschappelijke criteria te voldoen en de conclusies dienen aan te sluiten op de onderzoeksvraag. Zo zijn er nog veel meer zaken waar je op moet letten tijdens het schrijven van je eindstuk.

Onderwijsinstellingen en begeleiders richten zich tijdens de lessen vaak op het begrijpen van de stof door de student, en minder op de schrijfvaardigheid, terwijl ook die van cruciaal belang is bij een scriptie. De vorm is afhankelijk van de inhoud en de inhoud is weer afhankelijk van de vorm. Bij Scriptium kijken we tijdens het nakijken zowel naar de vorm als de inhoud van een scriptie of verslag.

Wat kun je zelf doen om een goede of betere scriptie te schrijven? Voorkom dat je scriptie wordt afgekeurd door de volgende tips te volgen.

Gebruik voorbeelden

Ga na hoe anderen hun scriptie hebben geschreven of hun onderzoek hebben uitgevoerd. Het is altijd goed om een voorbeeld voorhanden te hebben van een goede scriptie. Zo heb je een soort van model voor de eigen scriptie en kun je je eigen scriptie beter schrijven. Op de HBO kennisbank kun je diverse voorbeelden van scripties raadplegen. Je kunt er zowel bachelorals masterscripties vinden. Ook kun je de sites van universiteiten raadplegen. Het beste is om vooral scriptievoorbeelden uit je eigen vakgebied te bekijken. Sommige scripties hebben prijzen gewonnen, en dat zijn logischerwijs de beste voorbeelden.

Wees realistisch

Stel je verwachtingen bij als blijkt dat bepaalde zaken niet verlopen zoals je had gewenst. Probeer ook niet het kampioenschap creativiteit in de wacht te slepen of te denken dat je andere onderzoekers kunt overtreffen met briljante vondsten. Durf een andere invalshoek te nemen, maar werk volgens een vast schema en kijk goed hoe andere wetenschappers zaken aanpakken. Pas ook indien nodig je tijdsschema aan.

Afbakenen

Baken je onderwerp af en schrap lievelingspassages als blijkt dat het schrijven van de scriptie te veel tijd in beslag neemt. Een scriptie schrijven in een maand tijd is waarschijnlijk niet realistisch. Maar in principe zou je ook niet langer dan zes maanden over je scriptie hoeven doen als je binnen het toegestane aantal woorden blijft.

Scriptiestructuur

Gebruik een bestaande scriptiestructuur. Een vastomlijnd kader is richtinggevend en zorgt ervoor dat je binnen een vaste opbouw kunt werken. Scriptium heeft voor jou al een gangbare structuur uiteengezet. Deze structuur kun je gebruiken als toetssteen voor je eigen scriptie. Ook kun je aan de hand daarvan de onderdelen van de scriptie ‘invullen’. Begin altijd met een goede, wetenschappelijk gefundeerde onderzoeksvraag. Op basis van deze hoofdvraag bouw je de scriptie op en vergaar je informatie.

Database

Verzamel zoveel mogelijk tips en informatie voor het schrijven van een goede scriptie. Hoe meer kennis je hebt over een onderwerp en de manier waarop je een onderzoek opzet, hoe beter je zult kunnen schrijven. Op de blog van Scriptium staan tientallen informatieve artikelen. Je kunt kennis opdoen over bijvoorbeeld de samenvatting, theorie of conclusies van een scriptie. Je kunt ook informatie vinden over wat je moet doen als de scriptie is afgekeurd.

Doe het samen

Deel je ervaringen en lees hoe andere studenten het schrijf- en onderzoeksproces hebben doorlopen. Door te weten hoe anderen met belemmeringen zijn omgegaan, kun je kennis en inspiratie opdoen en gemotiveerd raken. Discussieer met je medestudenten in discussiegroepen op school of online, bijvoorbeeld op Facebook. Wissel kennis en informatie met elkaar uit, deel samen opinies en inzichten. Hoewel een scriptie een individuele proeve van bekwaamheid is, kan samenwerking en kennisuitwisseling helpen het niveau van de tekst te verhogen.

Goede voorbereiding

Het is belangrijk om gemotiveerd te zijn in de voorbereiding en tijdens het schrijven van de scriptie. Zonder voldoende motivatie kunnen er geen prestaties geleverd worden. Ga om met gedreven mensen die jou inspiratie kunnen geven. Probeer geestelijk werk af te wisselen met lichamelijke beweging. Beloon jezelf wanneer je een paragraaf of hoofdstuk hebt afgeschreven. Stel jezelf korte- en langetermijndoelen. Zoek rustige (stille) ruimten om te werken. Denk vooral aan wat je zult behalen als je je scriptie afrondt: een einddiploma. Dat diploma zal je niet alleen van pas komen op de arbeidsmarkt. Het behalen van je scriptie en met succes afronden van de studie is ook iets dat jou als persoon opbouwt en verrijkt.

Vraag om hulp

Vraag zoveel mogelijk scriptiehulp van medestudenten, familieleden en natuurlijk van je begeleider. Door hulp te vragen voorkom je dat je telkens dezelfde fouten maakt en zul je dus een betere scriptie kunnen schrijven. Als vrienden of familieleden niet kunnen helpen en als je scriptiebegeleider te vaag is in zijn feedback, kun je altijd een beroep doen op professionele scriptiehulp van Scriptium.

2 reacties

  1. Hallo Scriptium, ik wil heel graag cum laude slagen. Daarvoor heb ik een 8 voor een scriptie nodig. Weten jullie misschien wat het percentage studenten is dat een 8 of hoger haalt voor een scriptie haalt?

  2. Hallo Warrick,
     
    bedankt voor je vraag. Naar ons weten zijn de precieze percentages niet bekend. Wel weten we dat een 8 niet snel gegeven wordt. Het percentage studenten dat in Nederland cum laude slaagt is ongeveer 10%. In 2017 heeft een bekend recruitmentbureau onderzoek gedaan naar het gemiddelde cijfer van studenten over alle studiejaren, op basis van 100.000 profielen van studenten. Het gemiddelde cijfer van de bacheloropleidingen op de universiteit was 7,26 in 2014 en 7,09 in 2017. Voor de masterstudenten was dit gedaald van 7,59 in 2015 naar 7,52 in 2017. Bij hbo-opleidingen was het gemiddelde van 7,21 in 2014 gedaald naar 7,07 in 2017.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?