Discussie schrijven voor je scriptie

Een wezenlijk onderdeel van veel scripties is de discussie. Dit is het laatste grote onderdeel van je scriptie waarin je terugblikt op het onderzoek dat je gedaan hebt. Er zijn een paar onderdelen die vaak terugkomen in de discussie. Op deze pagina lees je alles over deze onderdelen. Zo weet jij hoe je het schrijven van de discussie het beste kunt aanpakken.

Wat is de discussie van een scriptie?

In de discussie ga je dieper in op de resultaten van je onderzoek. Je interpreteert de resultaten en laat daarmee zien dat je objectief op je eigen onderzoek kunt reflecteren. Het discussiehoofdstuk komt vaak na de conclusie in je scriptie. De conclusie is een bondige analyse van de resultaten, maar in de discussie kun je juist verder uitweiden. Zo kun je in de discussie verklaringen en interpretaties voorleggen van de resultaten en de conclusies die je daaruit hebt getrokken. Zo kun je bespreken of je bepaalde resultaten had verwacht of niet. Ook bespreek je hier de wetenschappelijke implicaties van je conclusies. Hoe dragen jouw conclusies bij aan de bestaande kennis die je in je literatuuronderzoek of theoretisch kader behandeld hebt? Afsluitend bespreek je in de discussie wat de beperkingen van het onderzoek zijn geweest.

In sommige handleidingen staat ook dat je in de discussie dient te bespreken of en in welke mate het onderzoek betrouwbaar en valide is. Vaak gebeurt dit echter al in het methodedeel. Tot slot kun je in de discussie een brug slaan naar een mogelijk vervolgonderzoek.

Wat bespreek je in de discussie?

In je discussie kun je wat dieper ingaan op de resultaten van het onderzoek. Dit doe je door de resultaten te koppelen aan jouw persoonlijke blik op het onderzoek. Zo kun je bijvoorbeeld bespreken of de resultaten overeenkwamen met je verwachtingen. Je kunt dan bijvoorbeeld beschrijven waarom het wel of niet met eerdere verwachtingen overeenkwam en waar je door verrast werd tijdens het onderzoek. Je kunt beschrijven wat je met deze verrassingen hebt kunnen aantonen en hoe dit sturing bracht in het onderzoek. Je beschrijft ook op welk moment je in het onderzoek een bepaald inzicht kreeg dat je verder heeft geholpen in het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Tot slot beschrijf je de connectie tussen de resultaten van het onderzoek en het theoretisch kader. Komen deze bijvoorbeeld overeen of zaten er wezenlijke verschillen in? En wat voegen jouw conclusies toe aan de bestaande kennis? Zijn het nieuwe inzichten of juist een bevestiging of weerlegging van wat al eerder beschreven is?

Het verschilt per studie wat precies in de discussie moet komen te staan. Ga eerst dus goed na wat precies de eisen zijn voor jouw scriptie.

Welke onderdelen horen in een discussie?

Bij het schrijven van een discussie moet je aan een aantal punten denken. De belangrijkste punten zijn hieronder uiteengezet.

Stap 1: Reflecteer op de validiteit en betrouwbaarheid

Een belangrijk onderdeel van de discussie is het bespreken van de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. Dit doe je als je de validiteit niet al in het methodedeel hebt besproken. Je beschrijft of er een mogelijkheid is dat het onderzoek niet helemaal valide is en waarom. Je beschrijft bijvoorbeeld of je de resultaten van je onderzoek kunt generaliseren naar een gehele populatie. Daarnaast blik je terug op de methodologie van het onderzoek en beschrijf je of deze betrouwbaar is. Tot slot kun je een discussie vormen over de bronnen die je hebt gebruikt en of deze betrouwbaar genoeg zijn om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken. Kijk goed naar hoe valide je onderzoek echt is, maar waak ervoor dat je je eigen onderzoek niet volledig afkraakt. Het gaat erom dat je laat zien dat je je bewust bent van je eigen manier van handelen en de manier waarop het onderzoek is opgezet en uitgevoerd.

 • Validiteit en betrouwbaarheid in je discussie

 • Is gemeten wat gemeten moest worden?

 • Waren de geraadpleegde bronnen betrouwbaar?

 • Is je conclusie van toepassing op bredere doelgroepen? Kortom: is je onderzoek generaliseerbaar?

Stap 2: Reflecteer op je resultaten

Het is niet de bedoeling dat je je resultatensectie herhaalt. Je hebt immers al een gedetailleerde beschrijving van de resultaten gegeven. In de conclusie heb je verbanden getrokken en de hoofdvraag beantwoord. In de discussie grijp je nog even terug op je resultaten. Je benoemt nog even kort wat er uit jouw onderzoek gekomen is. Je gaat ook in op of je dit verwacht had en waarom die verwachtingen zijn uitgekomen of niet. Dit kunnen persoonlijke verwachtingen zijn. Deze verwachtingen moeten wel gevormd zijn op basis van theorie en literatuur.

 • Resultaten aanhalen in je discussie

 • Komen de resultaten overeen met je verwachtingen?

 • Hoe staan de resultaten in verhouding tot je theoretisch kader?

 • Heb je nieuwe ideeën of inzichten opgedaan?

 • Wat tonen jouw resultaten nu eigenlijk aan?

Stap 3: Reflecteer op de beperkingen van je onderzoek

Vanuit de bespreking van de validiteit van je onderzoek kun je een brug slaan naar de beperkingen in je onderzoek. Het is belangrijk om transparant te zijn in je scriptie, want dat maakt je scriptie namelijk betrouwbaarder.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je interviews hebt afgelegd, maar dat deze niet tot theoretische saturatie hebben geleid. Het is belangrijk om dit in de discussie te bespreken. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je vijf interviews hebt afgelegd, omdat je door beperkingen in tijd of respondenten er niet meer hebt kunnen afleggen. Er was geen sprake van theoretische saturatie, dus het kan zijn dat de resultaten bij het afleggen van meer interviews gedeeltelijk anders zouden kunnen uitpakken.

Daarnaast kan het zijn dat je door een beperking in middelen een experiment niet volledig juist hebt kunnen uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde variabelen niet 100 procent hebt kunnen controleren. Dit is ook iets dat je in de discussie kunt bespreken. Kijk goed naar wat de beperkingen waren en hoe je hiermee om bent gegaan.

 • Beperkingen beschrijven in je discussie

 • Had je onderzoek misschien nog betrouwbaarder gekund? Het antwoord op deze vraag is in de praktijk altijd 'ja'.

 • Is de validiteit van je onderzoek negatief beïnvloed?

 • Hoe ga je jouw beperkingen voorkomen in toekomstig onderzoek?

 • Wat tonen jouw resultaten nu eigenlijk aan?

Beperkingen komen in vele soorten en maten. Ze kunnen academisch van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan gebrek aan recente literatuur. Ook zien we vaak praktische beperkingen. Het kan dan gaan om participanten die hun enquête niet serieus invullen. Hieronder vind je enkele voorbeelden van mogelijke beperkingen:

 • Te weinig tijd

 • Een te laag budget

 • Persoonlijke (onvoorziene) omstandigheden

 • Te weinig respondenten/lage respons

 • Scope van het onderzoek is te breed/te smal

 • Weinig bronnen beschikbaar

 • Gedateerde bronnen

 • Praktische problemen

 • Lage validiteit en betrouwbaarheid

 • Resultaten stroken niet met eerder onderzoek

Stap 4: Bespreek de implicaties van je resultaten

Je dient de praktische, maatschappelijke en/of wetenschappelijke implicaties van je onderzoek te bespreken. Je beschrijft in dit onderdeel dus wat voor invloed en gevolgen jouw onderzoek heeft. Misschien kan jouw onderzoek wel een oplossing bieden voor een bepaald probleem. Je beschrijft hoe het onderzoek iets kan verhelpen. Misschien geeft het inzicht in iets wat nog niet goed onderzocht is?

 • Implicaties aanduiden in je discussie

 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van jouw onderzoek?

 • Heb je ook implicaties in vergelijkbaar onderzoek gevonden en komen jouw implicaties daarmee overeen?

 • Wat zou er kunnen gebeuren als men niet luistert naar jouw conclusie?

Stap 5: Geef aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Suggesties voor vervolgonderzoek hangen nauw samen met de implicaties. Je kunt na de implicaties direct een brug slaan naar een eventuele suggestie voor vervolgonderzoek. Je kunt hiervoor meerdere suggesties geven. De suggesties zijn gebaseerd op vragen die uit je scriptieonderzoek naar boven zijn gekomen, maar die te groot waren om nog toe te voegen in je huidige onderzoek.

 • Vervolgonderzoek suggereren in je discussie

 • Hoe zouden andere onderzoekers verder kunnen bijdragen aan jouw onderzoek?

 • Heb je misschien nieuwe problemen aan het licht gebracht waar verder onderzoek voor nodig is?

Hieronder zie je een handig overzicht van de onderdelen die in een discussie horen:

Discussie schrijven scriptie afbeelding

Professionele scriptiehulp

Het discussiehoofdstuk is een van de laatste onderdelen van je scriptie. In dit hoofdstuk interpreteer je de resultaten, beschrijf je de validiteit en beperkingen van je scriptie en geef je aan wat de implicaties zijn van jouw onderzoek. Het gebeurt meer dan eens dat een scriptie wordt afgekeurd op een te zwakke discussie. Twijfel je aan het niveau van je discussie? Heb je moeite met het verwerken van het commentaar van je beoordelaar? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan zij 7 dagen per week voor je klaar. 

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

6 reacties

 1. Hallo Lotte,
   
  Bedankt voor je vraag. Hoewel de richtlijnen per opleiding verschillend kunnen zijn, is het beter de conclusie apart te houden van de discussie.

 2. In de discussie ga je doorgaans wat dieper in op de resultaten. In de conclusie geef je antwoord op de hoofdvraag. In de discussie vergelijk je de resultaten met bestaande literatuur, bespreek je de beperkingen, reflecteer je eventueel op de validiteit en betrouwbaarheid, en doe je aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

 3. Meestal komt de discussie na de conclusie. Het hangt ook af van de richtlijnen van je onderwijsinstelling.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?