Discussie schrijven

Je bent bij het laatste onderdeel van je scriptie aangekomen: de discussie schrijven. Maar, hoe schrijf je een goede discussie? En waar moet je allemaal op letten? Je bent op de goede plek beland, want in dit artikel beantwoorden wij al jouw vragen over het schrijven van een discussie.

Hoe schrijf je een goede discussie voor je scriptie?

Een discussie in je scriptie is een cruciale sectie waarin je de resultaten van je onderzoek analyseert en vergelijkt met bestaand bewijs uit de literatuur. Er zijn enkele stappen die je kunt volgen om een effectieve discussie te schrijven:

  • Overzicht van resultaten: begin met een overzicht van de resultaten van je onderzoek. Geef een concrete beschrijving van de belangrijkste bevindingen.

  • Vergelijking met bestaand bewijs: vergelijk de resultaten van je onderzoek met bestaande bevindingen uit de literatuur. Leg uit hoe jouw resultaten zich verhouden tot bestaande kennis en of ze verder bouwen op die kennis.

  • Interpretatie van resultaten: geef een interpretatie van de resultaten van je onderzoek. Leg uit hoe ze bijdragen aan het begrijpen van het onderzoeksonderwerp en hoe ze een nadere verklaring geven van wat al bekend is.

  • Beperkingen van het onderzoek: beschrijf de beperkingen van je onderzoek, zoals methodologische beperkingen of beperkingen in de gegevensverzameling. Leg uit hoe deze beperkingen de interpretatie van de resultaten kunnen beïnvloeden.

  • Aanbevelingen voor verder onderzoek: geef aanbevelingen voor verder onderzoek. Dit doe je op basis van de bevindingen van je onderzoek en de beperkingen die je beschreven hebt.

  • Conclusie: ten slotte trek je een conclusie op basis van de resultaten van je onderzoek en de discussie die je hebt geformuleerd. Beantwoord de onderzoeksvraag en bespreek de betekenis van de bevindingen voor het onderzoeksveld.

Het is belangrijk om een logische en georganiseerde structuur te volgen en om te zorgen dat je discussie aansluit bij de introductie en het onderzoeksontwerp. Zorg ook voor heldere en duidelijke taal en vermijd taalfouten en onnodige complexiteit.

Waar moet je op letten als je de discussie gaat schrijven?

Als je de discussie van je scriptie gaat schrijven, moet je op de volgende zaken letten:

  • Aansluiting bij de introductie: zorg ervoor dat de discussie aansluit bij de introductie van je scriptie en dat je de onderzoeksvraag en doelstellingen van je onderzoek helder verwoordt.

  • Logische structuur: creëer een logische en georganiseerde structuur. Hierbij analyseer je de resultaten van je onderzoek en vergelijk je deze met bestaande bevindingen uit de literatuur.

  • Taalgebruik: zorg voor heldere en duidelijke taal. Vermijd taalfouten en onnodige complexiteit.

  • Bronvermelding: vermeld alle bronnen die je hebt gebruikt in de discussie en zorg voor een correcte verwijzing naar de literatuur.

Houd deze zaken in gedachten als je de discussie van je scriptie schrijft. Zo zul je een effectieve en goed onderbouwde discussie schrijven!

Voorbeeld discussie

We zijn nu bij de alinea beland waarvoor jij wellicht op dit artikel hebt geklikt: een voorbeeld van een discussie. Voorbeelden zijn perfect om naast je te leggen terwijl je aan je eigen discussie begint. Zo weet je zeker dat je alles in je discussie hebt verwerkt. Hieronder vind je een voorbeeld van een goede discussie in een scriptie:

Onderdelen van een goede discussie

Dit voorbeeld laat zien hoe je de resultaten van je onderzoek kunt analyseren en vergelijken met bestaande kennis. Zoals je kunt zien geeft de eerste alinea een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Vervolgens beschrijft de tweede alinea een vergelijking met de bestaande literatuur. Ook geeft deze alinea een duidelijke interpretatie van de resultaten.

De derde alinea geeft de beperkingen van het onderzoek aan. Het is belangrijk om goed te reflecteren op de beperkingen van je onderzoek, omdat dit aantoont dat je je bewust bent van je manier van handelen. Op basis hiervan kun je goede aanbevelingen voor vervolgonderzoek doen, zoals de vierde alinea beschrijft. Afsluitend vat de vijfde alinea de bevindingen en discussie samen in een conclusie.

Meer hulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Loop je tegen problemen aan tijdens het schrijven van je scriptie? Scriptium kan je helpen om je eindwerk foutloos in te leveren. Onze professionele begeleiders staan 24/7 voor je klaar om je scriptie naar een hoger niveau te tillen. Heb je je scriptie of verslag al af? Schakel dan één van onze correctoren in om je tekst na te laten kijken op taal en zinsstructuur . Wil je liever je scriptie laten nakijken op inhoud? Ook daarvoor ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op, en we helpen je meteen!

Aniek is schrijver bij Scriptium. Ze studeerde Crossmediale Communicatie aan Hogeschool Rotterdam en heeft ervaring in de wereld van marketing en communicatie. Haar passie ligt bij het schrijven en creëren van content over onderzoek en de academische wereld.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?