Onderzoeksvormen op een rijtje

Onderzoek kun je op talloze manieren uitvoeren. Er zijn kwalitatief en kwantitatief onderzoek waarbij je actief de wereld in gaat om jouw enquêtes, interviews of experiment toe te passen op de doelgroep. De onderzoekssoort bepaalt op welke manier jij onderzoek doet en hoe je onderzoeks- en deelvragen geformuleerd worden. Ten slotte wordt er onderscheid gemaakt tussen deskresearch en fieldresearch. Dit artikel bevat alles wat je moet weten over deskresearch.

 

Wat is deskresearch?

De naam zegt het al: deskresearch is onderzoek dat je uitvoert aan je bureau. Je probeert een antwoord op de onderzoeksvraag te vinden door bestaande (secundaire) en beschikbare informatie door te spitten en te analyseren. Het sleutelwoord in deze definitie is ‘secundaire’. Je hoeft de informatie niet zelf te verzamelen of te creëren door middel van experimenten of fieldresearch en je hoeft voor die handelingen niet de wijde wereld in.

          Deskresearch is overigens niet te verwarren met literatuuronderzoek. Een literatuuronderzoek voer je uit om een beeld te scheppen van de theorie achter jouw scriptieonderwerp. Literatuuronderzoek is dus doorgaans een stap die je voor het ontwerpen en uitvoeren van je onderzoek uitvoert. Het resultaat van je literatuuronderzoek vormt de basis voor de rest van je scriptie; het is de stap tussen de oriëntatie- en de uitvoeringsfase. Deskresearch is een daadwerkelijke onderzoeksmethode die goed past bij, maar niet uitsluitend geschikt is voor, kwantitatief onderzoek.

 

Deskresearch uitvoeren

Doorgaans bestaat deskresearch uit twee stappen: informatie verzamelen en informatie analyseren. De informatie die verzameld wordt kan een samenstelling zijn van alle beschikbare informatie die je vanachter je bureau kunt inzien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan theoretische artikelen, bedrijfscijfers, statistische gegevens, en/of vrijgegeven correspondentie. Voordat je begint aan deskresearch dien je te bepalen welke informatie relevant is voor jouw onderzoek. We nemen de volgende onderzoeksvraag als voorbeeld:

 

          Wat is het effect van positieve online bookreviews op Bol.com op de verkoopcijfers van romans in de top 10 van de bestsellerlijst in Nederland in 2018?

 

Deze vergelijkende onderzoeksvraag kan het beste onderzocht worden aan de hand van kwantitatieve deskresearch. Om te beginnen moet de juiste relevante informatie dus verzameld worden. In dit voorbeeld is dat een lijst met alle bestsellers in Nederland van 2018 die in de top 10 stonden, een verzameling aan online bookreviews op Bol.com bij de betreffende romans en de verkoopcijfers van die romans.

          In het theoretisch kader van dit onderzoek dient in kaart te zijn gebracht hoe een review precies als positief getypeerd wordt. Dit theoretisch kader wordt gevormd door middel van een literatuuronderzoek naar bestaande academische literatuur.

         Vanachter je bureau ga je vervolgens alle nodige informatie verzamelen. Na correspondentie met Bol.com en het afstruinen van reviews kun je de analyse beginnen. Zorg dat je systematisch en nauwkeurig te werk gaat. Het is op zijn allerminst van belang om de grote hoeveelheid informatie naar behoren te categoriseren en te verwerken. Uit de berg aan data moet uiteindelijk een overzichtelijk artikel voortvloeien met een conclusie die voor de lezer wordt onderbouwd. Deze conclusie bevat het antwoord op de hoofdvraag en wordt gevolgd door een discussie waarin je uitlegt wat de cijfermatige resultaten uit jouw deskresearch nu precies betekenen.

          Alle verzamelde reviews, verkoopcijfers en bestsellerlijsten voeg je vervolgens in bijlagen toe aan je scriptie. De bijlagen komen na de literatuurlijst. Voor meer informatie over hoe je naar bijlagen dient te verwijzen in je tekst, kun je het volgende blogartikel raadplegen.

 

 Voordelen en nadelen van deskresearch

Deskresearch is voordelig omdat het minder tijd en geld kost. Ook ben je als onderzoeker in mindere mate afhankelijk van participanten en/of externe partijen die jouw onderzoek moeten voorzien van data. Zo hoef je ook geen rekening te houden met steekproeven, representatieve doelgroepgrootten, foutmarges en objectiviteit in het onderzoeksmateriaal dat je zelf maakt. De tijdsbesparing wordt behaald doordat je niet de wijde wereld in hoeft voor het onderzoek, maar ook doordat je geen experiment, interview en/of enquête hoeft te ontwerpen en onderbouwen.

        Toch zitten er ook zeker nadelen aan deskresearch. Zo ben je gelimiteerd in wat je kunt onderzoeken. De nodige informatie moet immers wel beschikbaar zijn. Als Bol.com weigert medewerking te verlenen en de verkoopcijfers niet wil overhandigen, is het onderzoek niet langer uit te voeren. Daarnaast kan deskresearch over het algemeen eentonig en langdurig werk zijn dat je vaak alleen uitvoert.

Laat een reactie achter