Deelconclusies schrijven

Tijdens het schrijven van de scriptie werk je toe naar een eindconclusie. Deze conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag die je hebt gesteld. In je scriptietekst kun je echter ook deelconclusies verwerken. Dit zijn conclusies die je trekt bij bepaalde hoofdstukken van het onderzoek. Op deze pagina lees je alles over hoe je deelconclusies beschrijft in de scriptie. Zo weet je precies hoe je dit moet aanpakken.

Wat is een deelconclusie?

Deelconclusies komen voor aan het eind van een hoofdstuk en zijn doorgaans een alinea of enkele zinnen lang. Het zijn korte conclusies op de deelvragen, hypotheses of onderwerpen. Er wordt in de deelconclusies nog niet ingegaan op de beantwoording van de gehele hoofdvraag. Wel kan aangegeven worden wat de relevantie is van hetgeen in dat hoofdstuk besproken is ten aanzien van de hoofdvraag. Daarnaast kun je in een deelconclusie een deel van de hoofdvraag beantwoorden, bijvoorbeeld een aspect ervan, of een deelvraag, waarmee ook een deel van de hoofdvraag wordt beantwoord.   

Hoe pak je het schrijven van een deelconclusie aan?

Voor het schrijven van de deelconclusies moet je eerst de verzamelde informatie/resultaten die betrekking hebben op het hoofdstuk helder op een rij zetten. Je schrijft de resultaten dus eerst op, en vervolgens trek je daar de deelconclusies uit. Maar hoe pak je dit precies aan? Scriptium heeft een stappenplan opgesteld dat jou hierbij kan helpen.

 • Stap 1 - Structuur

Ten eerste moet je nadenken over welke structuur je wilt aanbrengen in het hoofdstuk. Voor het theoriehoofdstuk kun je gebruikmaken van de trechtervorm. In een hoofdstuk beschrijf je de verzamelde informatie en resultaten bijvoorbeeld per deelvraag, deelhypothese, deelonderwerp of deelonderzoek. Op basis hiervan ga je uiteindelijk de informatie onderverdelen.

 • Stap 2 - Relevante informatie

Bekijk alle informatie die je hebt verzameld voor het hoofdstuk. Deze ga je vervolgens ordenen, en je gaat bedenken welke je gaat uitschrijven in de scriptie. Houd hierbij altijd de hoofdvraag in gedachten. Alles wat je uitschrijft moet namelijk (in)direct relevant zijn voor de hoofdvraag die je gaat beantwoorden. Daarnaast moet het uiteraard relevant zijn voor het onderdeel wat in het hoofdstuk besproken wordt. Overige zaken kun je eventueel in een bijlage aan de scriptie toevoegen, maar deze vormen geen deel van de tekst.

 • Stap 3 - Hoe beschrijf je de verzamelde informatie en resultaten?

Hierbij houd je altijd de gekozen structuur in je achterhoofd. De manier waarop je de resultaten opschrijft hangt af van het soort onderzoek dat je hebt gedaan. Bij kwantitatief onderzoek kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om tabellen en grafieken in het resultatenhoofdstuk op te nemen. Bij kwalitatief onderzoek kun je citaten uit interviews toevoegen om je punt te maken.

 • Stap 4 - Schrijf de deelconclusies

Vervolgens bekijk je per onderdeel, hoofdstuk, deelvraag of deelhypothese wat de verzamelde informatie of resultaten je daarover vertellen. Dit beschrijf je in de deelconclusie. Je trekt in enkele zinnen een conclusie over de informatie die je in het hoofdstuk hebt gepresenteerd. Als je ervoor kiest om per hoofdstuk één of meerdere deelvragen te beantwoorden, kun je dat in de deelconclusies doen.

Deelconclusies in het resultatenhoofdstuk

In het resultatenhoofdstuk worden vaak meerdere (praktische) deelvragen behandeld. Je kunt er dan voor kiezen om aan het eind één deelconclusie op te nemen, of je kunt per deelvraag of onderwerp een deelconclusie in het resultatenhoofdstuk opnemen. Dan is er sprake van meerdere deelconclusies in dit hoofdstuk. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe je dit aanpakt.

In plaats van een deelconclusie bij de hoofdstukken van je scriptie, kun je aan het slot een korte samenvatting van de resultaten/informatie opnemen. De informatie wordt dan samengevat in plaats van dat er een analyse van de resultaten plaatsvindt. Het expliciet opnemen van een deelconclusie of samenvatting in een scriptie is echter niet verplicht.

Hulp van een professional

Het conclusiehoofdstuk vormt het sluitstuk van je scriptie. In de deelconclusies toon je aan dat je logische verbanden kunt trekken en de resultaten kunt terugkoppelen naar de deelvragen. Het gebeurt meer dan eens dat een scriptie wordt afgekeurd op te zwakke (deel)conclusies. Twijfel je aan het niveau van je deelconclusies? Heb je moeite met het verwerken van het commentaar van je beoordelaar? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan zij 7 dagen per week voor je klaar.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

4 reacties

 1. Hallo Jinta,
   
  bedankt voor je vraag. Je kunt deelconclusies beginnen door kort te verwijzen naar wat er voorgaand is besproken. Vervolgens ga je over naar de interpretatie van de resultaten. 

 2. Mijn begeleider zegt dat mijn onderzoek structuur mist. Is het goed als ik deelconclusies opneemt, zodat er meer structuur is? Helpt dat? Mijn scriptie gaat over de Wet beperkte gemeenschap goederen.

 3. Hallo Brigitte024,
   
  Bedankt voor je vraag. Het hangt deels af van hoe je scriptie is opgebouwd. Doorgaans valt de grootste slag te winnen in het verbeteren van de structuur in de tekst zelf. Dus een logische opbouw van informatie, gebruik maken van tussentitels, alinea’s, verbindingswoorden, één onderwerp per paragraaf, etc. Ook het aanhouden van een goede algemene structuur kan de tekst flink verbeteren. Soms maken deelconclusies een scriptie onnodig langdradig. Als de lezer tijdens het lezen van je scriptie de tekst goed kan volgen en interpreteren, en de tekst van zichzelf al een logische opbouw heeft, zijn deelconclusies vaak niet nodig.  

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?