Variabelen

Bijna ieder onderzoek bevat te onderzoeken variabelen. Een variabele is de algemene naam voor een te meten waarde van elementen. In een scriptie of onderzoek wordt vaak het verband tussen variabelen onderzocht. Er zijn verschillende soorten variabelen. Hieronder worden de belangrijkste variabelen toegelicht.

 

Onafhankelijke variabele

De onafhankelijke variabele staat binnen het onderzoek vast. Dat wil zeggen dat hij in het onderzoek niet afhankelijk is van andere variabelen. Hij verklaart of voorspelt (deels) de afhankelijke variabele. Meestal wordt in een scriptie of onderzoek de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele onderzocht. De onafhankelijke variabele kan onderverdeeld worden in een actieve onafhankelijke variabele of passieve onafhankelijke variabele. Een actieve variabele kan door de onderzoeker gemanipuleerd worden om het verband tussen een aantal variabelen te onderzoeken en te verklaren. Een passieve onafhankelijke variabele kan niet gemanipuleerd worden. Voorbeelden daarvan zijn lichaamslengte, leeftijd of geslacht.

 

Afhankelijke variabele

De afhankelijke variabele is de variabele die in de scriptie verklaard moet worden. Deze wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele en staat dus niet vast. De bedoeling is dan het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele te voorspellen of te onderzoeken.

 

Modererende variabele

De modererende variabele is een variabele die de sterkte van het verband tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele beïnvloedt. Een bekende modererende variabele is geslacht. Het geslacht (vrouw of man) kan invloed hebben op de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele. Een ander voorbeeld: bij een onderzoek naar het verband tussen eigen-effectiviteit en beweeggedrag bij volwassenen en de invloed die beweegplezier op dit verband heeft, is beweegplezier de modererende variabele.

 

Mediërende variabele

Een tussenkomende variabele die de invloed op de onafhankelijke variabele beïnvloedt. De onafhankelijke variabele heeft hierbij effect op de afhankelijke variabele via de intermediërende variabele. Een voorbeeld is de invloed van computerspellen op agressie. De mediërende variabele hierbij kan het IQ zijn, dat een deel van het verband zou kunnen verklaren.

 

Interveniërende variabele

Dit is een variabele die het verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele ook beïnvloedt, maar die niet wordt gemeten. Het is van belang om bij het trekken van conclusies in je scriptie rekening te houden met andere variabelen die een rol zouden kunnen spelen. Er zou namelijk geconcludeerd kunnen worden dat er een verband bestaat tussen twee variabelen, terwijl dit feitelijk niet zo is. Een bekend voorbeeld is:

1. In gebied X verblijven gemiddeld meer ooievaars dan in de rest van het land;
2. Gebied X kent gemiddeld een hoger geboortecijfer dan in de rest van het land;
Conclusie: er is in gebied X een relatie tussen het hogere aantal ooievaars en het hogere geboortecijfer.

De verklarende factor, bijvoorbeeld het schone milieu, komt in deze redenering niet voor, waardoor er sprake is van een vals verband.

 

Controlevariabele

Een controlevariabele is een variabele die in het onderzoek wordt opgenomen om te waarborgen dat er geen bias in het onderzoek optreedt. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar het effect van een medicijn op personen, zou je ervoor kunnen zorgen dat bij de experimentele groep en de placebo-groep groep evenveel vrouwen als mannen worden opgenomen, zodat er geen bias optreedt. Geslacht is hierbij de controlevariabele.

 

Scriptie nakijken

Laat een reactie achter