De titel van de scriptie

Een onderdeel van het schrijven van je scriptie, waar vaak geniepig veel tijd in gaat zitten, is het bedenken van een passende en dekkende titel. De titel is de eerste kans die je hebt om de lezer te informeren over je onderwerp, de context, de methode en de resultaten.

In deze blog van Scriptium wordt toegelicht wat het belang is van een goede titel. Daarnaast wordt beschreven aan welke eisen deze moet voldoen, welke fouten je beter niet kunt maken en wanneer je een titel bedenkt. Daarna wordt iets verteld over de titelpagina en de titel van het digitale document dat je inlevert. Tot slot worden voorbeelden gegeven en verbeteringen van titels van scripties.

Het belang van de titel van je scriptie

Afhankelijk van je vakgebied en ambities, kan de titel van een scriptie een belangrijke rol spelen in je verdere carrière. Sommige studenten publiceren hun scriptie namelijk. Daarbij worden andere eisen gesteld dan wanneer de scriptie alleen voor afstudeerdoeleinden gebruikt wordt. Als het artikel gepubliceerd wordt, kijk dan naar de eisen van het blad om te bepalen of je voorlopige titel geschikt is. Veel bladen stellen eisen aan de lengte van de titel, aan het hoofdlettergebruik en aan de trefwoorden.

De titel van je scriptie is bij publicatie ook belangrijker, omdat je lezerspubliek groter en meer divers is. Als je doorgaat in de academische wereld is deze titel bovendien je eerste grote werk. Hopelijk volgt er meer, waardoor het prettig is als je helemaal achter de titel kunt staan.

Soms wordt de scriptie niet gepubliceerd, maar vormt deze een onderdeel van de sollicitatieprocedure voor een vervolgopleiding, bijvoorbeeld bij masters aan de universiteit. Het is dan belangrijk dat de commissie die jouw aanmelding in overweging neemt, ziet dat je goed kunt schrijven en dat je interesses uit de bachelorfase aansluiten bij die van de vervolgopleiding.

Zelfs als je de scriptie alleen schrijft om je studie af te ronden en er verder geen plannen mee hebt, is het belangrijk dat de titel goed geschreven is. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste laat het aan de begeleider(s) zien dat je ook over de details goed hebt nagedacht. Ten tweede is het gebruikelijk om, bij het afronden van de scriptie met een goed cijfer, de titel en het cijfer van de scriptie op je curriculum vitae te zetten.

Eisen aan de titel van je scriptie of onderzoeksverslag

Een titel moet aansprekend zijn, informatief, niet te lang en niet te kort. Daarnaast dient de titel niet vaag te zijn, geen jargon te bevatten, actief geformuleerd te zijn en geen (dubbele) negatieven te bevatten. Bovenal moet hij de lezer van je scriptie aansporen tot verder lezen. Nogal wat eisen dus.

1. Aansprekende titel

Ten eerste moet de titel van een scriptie aansprekend zijn. De lezer moet zin krijgen om verder te lezen en nieuwsgierig worden naar het onderwerp of naar het antwoord op de gestelde vraag. Daarnaast moet de titel informatief zijn. De lezer moet namelijk kunnen bepalen of het onderwerp van de scriptie voor hem of haar wel relevant en interessant is. Probeer in de titel ook weer niet te grappig of te hip te zijn. Je wilt serieus genomen worden door de eventuele lezers.

2. De titellengte

Ten tweede is de lengte van de titel belangrijk. Probeer alle niet-noodzakelijke woorden weg te laten. ‘Een onderzoek naar’, ‘een verslag van’, ‘de beantwoording op’, zijn allemaal woordgroepen die weggelaten kunnen worden. Gebruik in de titel geen werkwoorden of lidwoorden. Een goede vuistregel is dat een titel uit niet meer dan acht woorden bestaat.

3. Duidelijke taal

Gebruik ten derde geen vage begrippen, jargon of afkortingen in de titel. Woorden zoals ‘ongeveer’, ‘algemeen’, ‘bespreking van’, ‘overige’ zijn te vaag. De lezer hoeft niet bekend te zijn met of verstand te hebben van jouw onderwerp, dus vermijd jargon in de titel. Als je er niet omheen kunt, zorg dan dat je zo snel mogelijk in het verslag de gebruikte term uitlegt, of dat je een makkelijk vindbare begrippenlijst aan je scriptie toevoegt. Let er bij het schrijven in het Engels op dat je de juiste term op de juiste manier vertaalt. ‘Homosexuality’ is bijvoorbeeld een woord met een zeer negatieve klank in grote delen van (academisch) Amerika. Daarvoor kun je beter ‘same-sex attraction’ gebruiken.

Afkortingen zijn daarnaast erg gekleurd door het werkveld en kunnen in verschillende vakgebieden iets totaal anders betekenen.

Wees actief en positief in je benaming en gebruik neutrale termen. Schrijf in de titel bijvoorbeeld niet over ‘het slechte beleid’, maar over ‘het beleid’. Gebruik actieve tijdsvormen en geen passieve. Gebruik ook geen dubbele negatieven. ‘Het niet ongewone beleid’ is bijvoorbeeld een zeer vage beschrijving met een dubbele ontkenning.

Als je een goede titel bedacht hebt, zoek dan in een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, naar precies die titel tussen aanhalingstekens. Zo kun je controleren of de titel niet al door iemand anders gebruikt is. Leg de titel ook voor aan je begeleider en laat er een paar vrienden of studiegenoten naar kijken. Zo weet je zeker dat de titel aan alle eisen voldoet.

De eisen aan de lay-out van een titel verschillen per opleiding. Een punt achter een titel is echter zelden toegestaan. Let ook op hoofdlettergebruik.

Wanneer bedenk je de titel voor je sciptie?

Het is goed om vanaf het begin al een soort van werktitel te hebben. Dit kan prima de vraag of het onderwerp van de scriptie of het onderzoek zijn. De uiteindelijke definitieve titel maak je pas aan het eind van de periode. Het kan namelijk zijn dat tijdens je onderzoek nog dingen gebeuren waardoor de titel aangepast moet worden.

Soms moet je echter de titel al bekend maken voordat je scriptie af is. Denk daarbij aan opleidingen waarbij een presentatieronde gehouden wordt door iedereen die afstudeert. Probeer dan de titel van de scriptie zo open mogelijk te houden. Je kunt ook een speciale titel voor je praatje maken die afwijkt van de uiteindelijke scriptietitel. Doe dit alleen in overleg met je begeleider.

Titelpagina

Op de titelpagina van je scriptie moeten een aantal elementen sowieso verschijnen. Ten eerste moeten de titel en eventuele ondertitel duidelijk zichtbaar zijn. De aandacht van de lezer moet daarheen getrokken worden.

Ten tweede moet de datum van publicatie en het soort document (bachelorscriptie, masterscriptie, onderzoeksverslag, stageverslag) duidelijk en kort benoemd staan.

Ten derde moeten de gegevens over de auteur en opleiding genoemd worden. Noem in ieder geval je eigen naam met alleen voorletter(s) en achternaam. Daarnaast je studentnummer, de opleiding en onderwijsinstelling en de namen van je begeleiders. Eventueel kun je de vakcode vermelden. Vergeet bij de namen van de auteur en de begeleiders niet de juiste titels te vermelden.

Bij sommige opleidingen is het toegestaan om de titelpagina op te fleuren met een afbeelding of met een woordenwolk. Zorg ervoor dat een eventuele afbeelding een hoge resolutie kent. Print hem op de juiste wijze af, zodat het papier niet te nat wordt en gaat bobbelen. Zorg er ook voor dat er geen copyright berust op de afbeelding en dat je de bron van de afbeelding duidelijk vermeldt. Woordenwolken kun je onder andere gratis maken op Tagxedo.com of Woordwolk.nl of Tagcrowd.com. Het is maar net welke site voor jou fijner is.

Titel van het opgeslagen document

Het gebeurt regelmatig dat studenten hun scriptie inleveren in digitaal formaat. Controleer of je begeleider hetzelfde versienummer van de tekstverwerker, bijvoorbeeld Word, heeft. Zo gaat de lay-out van je scriptie niet verloren bij het openen op een andere computer.

Lever het document liever in in pdf-formaat om problemen met verschoven figuren en tabellen te voorkomen. Belangrijk is ook dat de titel van het document wordt aangepast naar iets zinnigs. Vaak leveren studenten documenten in zoals “Scriptie DEFINITIEVE VERSIE 15.docx” of iets anders met veel hoofdletters en cijfers. Vermijd dit. Vermeld in de documenttitel de titel van je scriptie en je naam.

Hulp van een professional

Bij Scriptium helpen we jaarlijks duizenden studenten door hun scriptie te redigeren op taal, structuur en inhoud. Daarnaast bieden we scriptiebegeleiding voor degenen die nog bezig zijn met het schrijven ervan. Voor veel studenten leveren we een onmisbare dienst. Daarbij staan we 7 dagen per week voor je klaar.

2 reacties

  1. Mag je een bron (voetnoot) in een titel van een paragraaf zetten? Ik weet niet waar ik m anders zou moeten plaatsen.

  2. Hallo Messi1993,
     
    Nee, bronnen horen niet in titels maar in de tekst. Als de tekst niet over de bron gaat, is het de vraag of je die bron überhaupt moet gebruiken.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?