De titel van de scriptie

Een onderdeel van het schrijven van je scriptie waar vaak geniepig veel tijd in gaat zitten, is het bedenken van een passende en dekkende titel. De titel is de eerste kans die je hebt om de lezer te informeren over je onderwerp, de context, je methodes en je resultaten. In deze blog van Scriptium wordt toegelicht wat het belang is van een goede titel, aan welke eisen deze moet voldoen, welke fouten je beter niet kunt maken en wanneer je een titel bedenkt. Daarna wordt iets verteld over de titelpagina en de titel van het digitale document dat je inlevert. Tot slot worden voorbeelden gegeven van verbeteringen van titels van scripties.

Belang van de titel van je scriptie of onderzoeksverslag

Afhankelijk van je vakgebied en je ambities, kan de titel van je scriptie een belangrijke rol spelen in je verdere carrière. Sommige studenten publiceren hun scriptie, waarbij andere eisen gesteld worden dan wanneer de scriptie alleen voor afstudeerdoeleinden gebruikt wordt. Als het artikel gepubliceerd wordt, kijk dan naar de eisen van het blad om te bepalen of jouw voorlopige titel geschikt is. Veel bladen stellen eisen aan de lengte van de titel, aan het hoofdlettergebruik en aan de trefwoorden. De titel van je scriptie is bij publicatie tevens belangrijker omdat je lezerspubliek groter en diverser is. Als je doorgaat in de academische wereld is deze titel bovendien je eerste grote werk, waarop hopelijk meer volgt, waardoor het echt prettig is als je helemaal achter de titel kunt staan.
Soms wordt de scriptie niet gepubliceerd, maar vormt het onderdeel van de sollicitatieprocedure voor een vervolgopleiding, bijvoorbeeld bij onderzoeksmasters aan de universiteit. Het is dan belangrijk dat de commissie die jouw aanmelding in overweging neemt, ziet dat je goed kunt schrijven en dat je interesses uit de bachelorfase aansluiten bij die van de vervolgopleiding.
Zelfs als je de scriptie alleen schrijft om je studie af te ronden en er verder geen plannen mee hebt, is het belangrijk dat de titel goed geschreven is en goed in elkaar zit. Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste laat het aan de begeleider(s) van je scriptie zien dat je ook over de details goed hebt nagedacht. Ten tweede is het gebruikelijk om, bij het afronden van de scriptie met een goed cijfer, de titel en het cijfer van je scriptie op je curriculum vitae te zetten, of, moderner.

Eisen aan de titel van je scriptie of onderzoeksverslag

Een titel moet aansprekend zijn, informatief, niet te lang, niet te kort en niet te vaag zijn, geen jargon bevatten, actief geformuleerd zijn, geen (dubbele) negatieven bevatten en moet de lezer van je thesis bovenal aansporen tot verder lezen. Nogal wat eisen voor één zin!
Ten eerste moet de titel aansprekend zijn. De lezer moet zin krijgen om verder te lezen en nieuwsgierig worden naar het onderwerp of naar het antwoord op de gestelde vraag. Daarnaast moet de titel informatief zijn, de lezer moet namelijk kunnen bepalen of het onderwerp van de te lezen scriptie voor hem of haar wel relevant en interessant is. Probeer in de titel ook weer niet te grappig of te hip te zijn, je wilt serieus genomen worden door de eventuele lezers.
Ten derde is de lengte van je titel belangrijk. Probeer alle niet-noodzakelijke woorden weg te laten. “Een onderzoek naar”, “een verslag van”, “de beantwoording op”, zijn allemaal woordgroepen die weggelaten kunnen worden uit een titel. Gebruik in de titel geen werkwoorden of lidwoorden. Een goede vuistregel is dat een titel uit niet meer dan acht woorden bestaat.
Gebruik ten vierde geen vage begrippen, jargon of afkortingen in je titel. Woorden zoals “ongeveer”, “algemeen”, “bespreking van”, “overige” zijn te vaag. De lezer hoeft niet bekend te zijn met of verstand te hebben van jouw onderwerp, dus vermijd jargon in de titel. Als je er niet omheen kunt, zorg dan dat je zo snel mogelijk in je verslag de gebruikte jargonterm uitlegt, of dat je een makkelijk vindbare begrippenlijst aan je scriptie toevoegt. Let er bij het schrijven in het Engels op dat je de juiste term op de juiste manier vertaalt. “Homosexuality” is bijvoorbeeld een woord met een zeer negatieve klank in grote delen van (academisch) Amerika, daar kun je beter “same-sex attraction” gebruiken. Afkortingen zijn daarnaast erg gekleurd door het werkveld en kunnen in verschillende werk- of vakgebieden totaal iets anders betekenen.
Wees actief en positief in je benaming en gebruik neutrale termen. Schrijf in de titel bijvoorbeeld niet over “het slechte beleid”, maar over “het beleid”. Gebruik actieve tijdsvormen en geen passieve. Gebruik geen dubbele negatieven. “Het niet ongewone beleid” is bijvoorbeeld een zeer vage beschrijving met een dubbele ontkenning.
Als je een goede titel bedacht hebt, zoek dan in een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, naar precies die titel tussen aanhalingstekens. Zo kun je controleren of de titel al niet door iemand anders gebruikt is. Leg de titel ook voor aan je begeleider en laat er een paar vrienden of studiegenoten naar kijken, zodat je zeker weet dat de titel aan alle eisen voldoet.
De eisen aan de lay-out van een titel verschillen per opleiding, maar een punt achter een titel is zelden toegestaan. Let ook op hoofdlettergebruik.
Wanneer bedenk je de titel voor je scriptie?
Het is goed om vanaf het begin af aan al een soort van werktitel te hebben. Dit kan prima de vraag of het onderwerp van je scriptie of onderzoek zijn. De officiële, uiteindelijke, definitieve titel maak je pas helemaal aan het einde van de periode. Het kan namelijk zijn dat er tijdens je onderzoek nog dingen gebeuren waardoor je titel aangepast moet worden. Soms moet je echter de titel al bekend maken, voor je scriptie af is. Denk daarbij aan opleidingen waarbij een presentatieronde gehouden wordt door iedereen die afstudeert. Probeer dan de titel van je scriptie zo open mogelijk te houden, of een speciale titel voor je praatje te maken die afwijkt van de uiteindelijke scriptietitel. Doe dit alleen in overleg met je begeleider.

Titelpagina

Op de titelpagina van je scriptie moeten een aantal elementen sowieso verschijnen. Ten eerste moet de titel en eventuele ondertitel duidelijk zichtbaar in beeld zijn. De aandacht van de lezer moet daar echt naartoe getrokken worden. Ten tweede moet de datum van publicatie en het soort document (bachelorscriptie, masterscriptie, onderzoeksverslag, stageverslag) duidelijk en kort benoemd staan. Ten derde moeten de gegevens over de auteur en opleiding genoemd worden. Noem in ieder geval je eigen naam met alleen voorletter(s) en achternaam, je studentnummer, de opleiding en onderwijsinstelling en de namen van je begeleiders. Eventueel kun je de vakcode vermelden. Vergeet bij de namen van de auteur en de begeleiders niet de juiste titels te vermelden. Bij sommige opleidingen is het toegestaan om de titelpagina op te fleuren met een afbeelding of met een woordenwolk. Zorg ervoor dat een eventuele afbeelding een hoge resolutie kent en print ‘m op de juiste wijze af, zodat het papier niet te nat wordt en gaat bobbelen. Zorg er ook voor dat er geen copyright berust op de afbeelding en dat je de bron van de afbeelding heel duidelijk vermeldt. Woordenwolken kun je onder andere gratis maken op Tagxedo.nl of Woordwolk.nl of Tagcrowd.com.

Titel van het document

Het gebeurt zeer regelmatig dat studenten hun scriptie inleveren in digitaal formaat. Controleer of je begeleider hetzelfde versienummer van de tekstverwerker, bijvoorbeeld Word, heeft, zodat de lay-out van je scriptie niet verloren gaat bij het openen op een andere computer. Lever het document liever in in pdf-formaat om problemen met verschoven figuren en tabellen te voorkomen. Belangrijk is tevens dat de titel van je document wordt aangepast naar iets zinnigs. Vaak leveren studenten documenten in zoals “Scriptie DEFINITIEVE VERSIE 15.docx” of iets anders met veel hoofdletters en cijfers. Vermijd dit. Vermeld in de documenttitel de titel van je scriptie en je naam.

Voorbeelden van verbeteringen

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van titels en hun mogelijke verbeteringen. Kijk ze gerust eens door.

“Een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van roken op de longen van jonge kinderen” = “Gevolgen roken voor longen jonge kinderen”

Deze titel gebruikt onnodig veel woorden.

“Verslag van een stageonderzoek bij Philips naar VR-brillen voor pubers” = “Virtual Reality-brillen van Philips voor adolescenten”

Deze titel gebruikt een afkorting, populair taalgebruik en teveel woorden.

“Het enorme verschil tussen de verkoop van de algemene en overige categorieën” = “Verschil tussen fruitverkoop en groenteverkoop bij Groenteman de Jong”

Deze titel was te vaag en gebruikt weinig neutrale termen.

“Een korte behandeling van de theorieën van C. Darwin op het gebied van evolutie” = “Evolutietheorieën van Darwin”

Deze titel gebruikt teveel woorden en bevat een initiaal.

“De verschrikkelijke gevolgen van de overstroming in 1953” = “Gevolgen van overstroming 1953”

Deze titel was niet neutraal genoeg.

“Realisme” = “Realisme in 19e eeuws Amsterdam”

Deze titel was té kort en te algemeen, waardoor het niet duidelijk was waar het over ging.

Scriptium is één van de bekendste en gerenommeerde scriptienakijkdiensten van Nederland en Vlaanderen. Onze scriptiehulp bestaat uit het nakijken van proefschriften, scripties, PvA’s, reflectieverslagen, portfolio’s en andere onderwijsgerelateerde teksten op taal, structuur en inhoud.